Politieke agenda

De Brahma Kumaris promoot zichzelf via de politiek, de Verenigde Naties en de EU en maakt van de kans gebruik om belangrijke mensen te ontmoeten wat tevens de status van de leiders in de ogen van de volgelingen verhoogt  en de status van de BK organisatie binnen de politieke arena. Aanhangers wonen internationaal vele evenementen bij om hun godsdienst te promoten. In sommige gevallen beweren ze zelfs dat ze “UN adviseurs” zijn.  Van tijd tot tijd publiceert de BKWSU een lichtgewicht artikel over spirituele waarden gerelateerd aan een actueel onderwerp maar in het algemeen wordt de Verenigde Naties voornamelijk gebruikt en misbruikt om geloofwaardigheid te creëren voor hun activiteiten terwijl de  Verenigde Naties, de EU of welke politieke partij dan ook geen enkel idee heeft van de ware overtuigingen van de BK .

CDA en “The power of love”.

 cda

Als het weer tegen de verkiezingstijd tijd loopt en dus voor politieke partijen de gelegenheid om in de openbaarheid te treden met zin en onzin gaat de een tomaten ijsjes uitdelen, zijn de rozen zijn niet aan te slepen en een ander gaat zonnebaden op een boeveneiland.

Je zou denken dat sekten op een veilige afstand blijven van alle aandacht maar nee hoor! De Brahma Kumaris maakt van de gelegenheid gebruik om op de foto te komen met een politiek persoon wat ze vervolgens kunnen melden in hun “service nieuws” gericht aan de leiders in India. Terwijl de overheid eindelijk wakker lijkt te worden en aandacht krijgt voor de wantoestanden in sektes heeft het CDA daar nog niet veel aandacht aan besteed en besloot na enig advies de pagina toch maar te verwijderen.

“The power of love” dat klinkt mooi! Echter elk programma van de Brahma Kumairs is een zogenaamd “front”, de plek waar potentiële volgelingen worden uitgenodigd om naar hun centrum te komen om te mediteren. Er is niks mis met mediteren, lekker zo na een drukke dag campagne voeren even tijd voor jezelf. De meditatie van Brahma Kumaris heet Raja Yoga en betekend letterlijk “de koning van yoga”. Raja yoga werd voor het eerst beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali rond de 2000 jaar geleden en maakt deel uit van het Samkhya traditie en heeft geen enkele relatie met het geloof en de praktijk van de Brahma Kumaris. De huidige vorm van initiatie beoefend door de Brahma Kumaris dateert rond ongeveer 1950.

“Sektes kunnen inderdaad voor veel ellende zorgen. Dit probleem wordt inderdaad vaak onderschat. Sekteleden/leiders die misdrijven en overtredingen begaan moeten strafrechtelijk vervolgd worden. Verder onderzoek door de overheid is een goede suggestie. We moeten even bekijken wanneer en waar we dit het beste aan de orde kunnen stellen.

SP Tweede Kamerfractie

Onderzoek door de overheid?

“Goede middag, U spreekt met de overheid wij willen graag even uw wantoestanden komen onderzoeken wanneer schikt het U”?

De meeste leden of ex-leden klagen niet want al zijn zij uit de sekte, de sekte is nog lang niet uit hen. De zogenaamde “teachings” zijn gebaseerd op angst en wat er met je gaat gebeuren als je de sekte verlaat. Volgens de Brahma kumaris God zul je tranen van bloed huilen en op een gruwelijke manier sterven als de wereld vergaat , (al 75 jaar)  binnen twee of drie jaar. Natuurlijk wordt dat voor de buitenwereld verborgen gehouden en zeker voor de politieke leiders die uitgenodigd worden om programma’s als “The power of love” bij te wonen. De kracht van liefde heeft voor de brahma kumaris echter een andere betekenis namelijk de liefde voor hun overleden leider die in combinatie met hun god Shiva de organisatie voorziet van “handleidingen” gebruik makend van het lichaam van een oude dame in India, bijvoorbeeld  ”Do not remember any friends or relatives apart from the one Father” of  ”You students mustn’t become lazy. Lazy students are those who remember their friends and relatives throughout the day”.…..Deze handleidingen “murli genaamd zijn grotendeels voor gewone “onzuivere”,  het publiek verborgen.

Follow the money!

Hoewel de organisatie officieel GEEN leden heeft staat er in elk centrum een doos (bababox) waar geld in gedoneerd kan worden en als iemand verder in de “teachings” geraakt is het doneren van geld een manier om een hogere status in de hemel te verwerven. Gezien het aangeschafte onroerend goed loopt dat mogelijk in de miljoenen en toch komen dit soort groepen in aanmerking voor subsidies, belasting ontheffing en sponsoring door allerlei andere goede doelen organisaties. Het bedrog begint met het achterhouden van financiële informatie over de bedragen die de volgelingen (onder druk) “vrijwillig” doneren. Geen enkel lid wordt overigens  informatie gegeven over wat er gebeurt met de donaties die ze geven en hebben geen idee van de financiële status van hun centrum. Zodra de fondsen zijn overgemaakt naar ”de hogere niveaus” is er geen zicht meer op en is er geen transparantie of inzage in de boeken, jaarverslagen etc.   Omdat men meestal  afrekent in contanten is er (tot nog toe) geen mogelijkheid om te zeggen wat het werkelijke inkomen eigenlijk  is.

 “Het onder de aandacht brengen van het artikel over de aanpak van sektes.

Mevrouw Berndsen ziet het als haar taak als Tweede Kamerlid om ervoor te zorgen dat de overheid niet wegkijkt, maar misstanden aan de kaak stelt en indien nodig adequate wetgeving maakt om te voorkomen dat mensen in een situatie terecht komen waarin geen sprake meer is van een eigen wil. In september 2011  heeft mevrouw Berndsen de minister verzocht onderzoek te laten doen naar de problematiek rond sektes in Nederland (het huidige beleid is gebaseerd op onderzoek uit 1986!). De minister heeft toegezegd om het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) een onderzoek te laten doen naar sekten in Nederland. Recent heeft mevrouw Berndsen nog vragen gesteld over de Efraimgenootschap, we zijn nog in afwachting van de antwoorden van de minister”.

Of er sektes zijn in Nederland? Natuurlijk zijn die er, zegt D66-Kamerlid Magda Berndsen. “Sinds undercover-journalist Alberto Stegeman infiltreerde bij de sekte Miracle of Love, weten we dat ze ook gevaarlijk zijn.” Leden van de uit de VS afkomstige sekte moeten uiteindelijk al hun geld inleveren, het contact met familie en vrienden verbreken en verplicht seks hebben om ‘dichter bij god” te komen. Nieuwelingen, binnengehaald met eenvoudige meditatiecursussen, moeten dagenlang wakker blijven en worden gehersenspoeld.

Hoeveel van dit soort sektes er zijn in Nederland, is onbekend. Het laatste onderzoek over sektarisch Nederland is dertig jaar oud. “Er is in die tijd veel veranderd”, zegt Berndsen. “Zo is Nederland multicultureler geworden, hetgeen ongetwijfeld ook andere sektes met zich heeft meegebracht.” Daarom bepleit Berndsen woensdag bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een grondig onderzoek naar sektes in Nederland. Daarna moeten eventueel maatregelen volgen om hersenspoelen tegen te gaan.

Dat is lastig, bekent Berndsen, want de scheidslijn tussen beïnvloeding en indoctrinatie is vaak moeilijk waarneembaar. “Toch kan het, wetgeving die hersenspoelen verbiedt. In Frankrijk en België geldt bijvoorbeeld een verbod op mentale destabilisatie. In die landen is ook aangetoond dat sektarische activiteit toeneemt. Het zou gek zijn als het in Nederland anders was.” www.metronieuws.nl

Misstanden bij sekten

Dit onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer behelst een inventarisatie van sekten in Nederland en van misstanden en strafbare gedragingen binnen deze sekten. Het onderzoek dient inzicht te bieden in de aard van de misstanden bij sekten in Nederland en geeft indien mogelijk een indicatie van de omvang van het probleem. Hiertoe wordt de situatie in Nederland vergeleken met die in de ons omringende landen Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek levert verder informatie op over de mate waarin de huidige mogelijkheden van het recht (strafrecht, bestuursrecht en civiel recht) en zorg en hulpverlening volstaan om misstanden bij religieuze sekten of de nadelige gevolgen daarvan tegen te gaan en indien de bestaande mogelijkheden niet volstaan welke instrumenten worden gemist. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die in het buitenland is verzameld over beleid om misstanden bij sekten tegen te gaan.
Voor het onderzoek is een website ingericht voor het melden van ervaringen met sekten. Zie onderstaande link naar het meldpunt”.

www.sekten-info.nl/

artikel: Na dertig jaar weer onderzoek naar sekten.

 Om inzicht te kunnen krijgen in welke mate een sekte een gevaar zou kunnen zijn moeten de “teachings” bestudeert worden want het is geen wonder dat die verzwegen dan wel verborgen worden gehouden. Een dergelijk onderzoek is een klus voor gedragsgeleerden met kennis van subliminale boodschappen, hypnose en andere mind-control technieken.

pvda

Schimmige Lobbyisten.

“Het moet afgelopen zijn met de schimmigheid rond lobbyisten in politiek Den Haag, vindt de PvdA. Het moet duidelijk worden wie invloed heeft en op welke manier. ‘Een prachtig idee’, zegt de expert, ‘maar een studeerkameridee.’ In Washington valt lobbyen onder de vrijheid van meningsuiting. In Brussel bestaat een vrijwillig ‘transparantieregister’. Daar maakt een minderheid van de europarlementariërs gebruik van”.

Tanja Jadnanansing PVDA kamerlid.

Er is een kleine verwarring. De “zusters” waar de vader van Tanja het over had zijn geen Hindoes. Sister Krishna was een BK. Haar doel was om nieuwe leden te werven en volgens het verhaal van Tanja is het gelukt want ze promoot nu de BKs . Ze vond het prachtig. BKs zijn dus GEEN Hindoes. Er is niets mis om studenten te wijzen op het goede van de Bhagavad Gita Iedereen kan het lezen.  Het wordt een ander  verhaal  als studenten worden gewezen op de ” BK zusters in wit”  en de zogenaamde “teachings” van de BKs die grotendeels verborgen zijn voor het publiek. De leider van de BKs Lekhraj Kirpalani zag zichzelf als de “uitvinder” van de Gita en de reïncarnatie van Krishna.

De Brahma Kumaris is een strikt “Einde tijds” religie gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies tot de mensheid spreekt uitsluitend en alleen door middel van hun mediums.

Ze zijn geen Hindu en bevorderen ook niet het hindoeïsme noch onderwijzen ze originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. Ook in officiële documenten voor het verkrijgen van subsidies en ondersteuning van liefdadigheid instellingen. In plaats daarvan gebruiken ze wel de taal van die tradities als ook die van de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen maar met hun eigen verborgen betekenissen om geïnteresseerde aan te trekken en nieuwe aanhangers te werven en staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuiging en om de historische herziening te verbergen voor nieuwkomers om die geleidelijk de sekte in te trekken.
In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten wat een mogelijkheid is voor de organisatie om ongepaste invloed uit te oefenen op mogelijke volgelingen. Zij proberen een valse voorstelling van zaken te gebruiken om invloed in de samenleving te krijgen.
Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7.000.000.000+ mensen moeten sterven tijdens een op handen zijnde en wenselijke ‘Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren, zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen “erven” nu zo rond 2036 . Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die beloofde hemel kan worden bereikt door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan de leiders, die de wereld zullen gaan regeren als keizers en keizerinnen.
In het bijzonder leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden “gezuiverd” door een onvermijdelijke nucleaire holocaust, waarin ze wetenschappers en militaire leiders inspireren en “ moed geven”.  Alle andere continenten behalve India, waar de BKWSU voorspelt te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden buitenstaanders.
De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot ‘vijand van de staat “door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996, en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een “totalitaire Cult” in Rusland.
Ze hebben gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke sekte verbergt. Niet alleen buitenstaanders zoals  politici, de Verenigde Naties en VIP’s worden misleid door de leiders. Maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid van cursussen wordt gebruikt om buitenstaanders binnen de sekte te trekken. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is.

Brahma Kumaris VIP “service”.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s