Ziedende agressie achter een masker van liefde en vrede.

In  “The Psychology of Death in Fantasy and History” beschrijft  Benjamin Beit Hallahmi, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Haifa in Israël de Brahma Kumaris als dragers van een masker van liefde en vriendelijkheid waarachter zich een ziedende agressie verbergt met de wens dat de wereld volkomen vernietigd wordt door een nucleaire holocaust, burgeroorlogen en rampen die zij letterlijk menen te zullen inspireren door het geven van moed om op ‘de knop’ te drukken.’

In 2014  juigden de BKs bij de gedachte van hun god geest  om op ‘de knop’ te drukken om de ultieme oorlog die zij “Destruction” noemen zo snel mogelijk in gang te zetten.

Beit Hallahmi wijst erop dat BK dit over het algemeen geheim houdt voor niet-leden en we weten hoe ze  dit zelfs op cynische wijze  opnieuw op de markt hebben gebracht als  ‘Transformatie’ in plaats van “Destructie”, met de gruwelijke dood van 7 miljard goddelozen en niet- BK mensen . Hij schrijft dat tijdens een bezoek aan Mount Abu (BK hoofdkwartier in India) dit per ongeluk aan hem werd geopenbaard en hoe schokkend dat bij hem over kwam zeker gezien de passieve en ‘vrouwelijke’ aard van de religie . Vermoedelijk ging er iets mis bij zijn uitnodiging (als VIP) en beschrijft vervolgens hoe BK aanhangers maar al te graag bereid waren hem te vetellen over de plannen, de wereldpolitiek met een militaire strategie . We weten hoe BK in hun beginjaren zelfs brieven schreef  naar “militaire marshals”  en politieke leiders om die aan te aanmoedigen om de “tactiek van de verschroeiende aarde” toe te passen en letterlijk op de hele mensheid uit te voeren.
Beit – Hallahmi wijst erop hoe typerend dit is in eschatologische dromen ( theologie met het einde van de wereld of van de mensheid ) en koppelt dat aan de totale onderdrukking van seksualiteit en agressie binnen de BK. Hij schrijft hoe binnen de klassieke psychoanalyse er vanuit wordt gegaan dat agressie een permanente instinctieve kracht is die zich uit  in fantasieën of ernstige onevenwichtigheden in de persoonlijkheid veroorzaakt en vraagt ​​zich af of de geheime fantasieën en wensen van BK voor de totale vernietiging van de aarde een mechanisme is voor het behoud van hun psychisch evenwicht  onder de invloed van de sektarische controle over hun gedrag.

Met dat in gedachte kunnen we even terug gaan naar Lekhraj Kirpalani zelf, de grondlegger van de apocalyptische fantasieën en ons afvragen wat zoveel woede in hem heeft veroorzaakt dat hij niet alleen dergelijke fantasieën had maar er ook zeker van was dat hij de veroorzaker ervan zou zijn en met steeds kwam met nieuwe voorspellingen van ‘destruction’.
Was dat omdat de financieel succesvolle maar ongeschoolde en van lagere kaste afkomstige Lekhraj Kirpalani woedend was op zowel de westerse wereld, (de ‘trotse christelijke katten’) en de Indiase elite kasten die hij letterlijk ‘duivels, verraders en ‘the crow race” noemde? Beide sociale werelden die ver boven hem stonden, en die hij niet begreep maar wel ambieerde maar die werelden hadden hem afwezen.
Zou het de kinderlijke woede zijn van een man met een beschadigt ego die op dat moment dacht dat hij God was?cats

In haar artikel beschrijft  Andrea Harrn ( MA , MBACP , Counsellor / Psychotherapeut en klinisch hypnotherapeut )  passief agressief gedrag als ‘non – verbale agressie’, die zich manifesteert in negatief gedrag wat negatieve energie in de ether creëert die voor de betrokkenen  immense pijn en verdriet veroorzaakt  . Andrea schrijft dat dit gebeurt wanneer negatieve emoties en gevoelens worden opgekropt om zo door anderen geaccepteerd te worden, door afhankelijk te zijn van anderen of om conflicten te vermijden.

Voorbeelden van passieve agressie zijn :
Non – communicatie wanneer er iets problematisch te bespreken is
Het vermijden / negeren
Ontwijken van problemen
Opzettelijk uitstellen
Obstructie, opzettelijk trucjes gebruiken om een proces van verandering te  voorkomen. Angst voor concurrentie en het vermijden van situaties waarin de ene partij zal worden gezien als ‘beter’. Cryptische , onduidelijke , onvolledige gesprekken voeren. Zwijgen, somberheid om aandacht of sympathie te krijgen. Chronisch vergeten, minachting, een gebrek aan respect voor anderen en die op een bepaalde manier straffen.

Angst voor intimiteit
Slachtoffer rol, het verdraaien van de feiten om het slachtoffer te worden.
Zelfmedelijden.
Anderen de schuld geven voor de situaties in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Gebruikelijk gedrag nalaten.
Passieve agressie is een verdedigings-mechanisme wat vaak  voortkomt uit een culturele achtergrond en vroegere ervaringen, patronen van passief en niet assertief gedrag is een overlevings-strategie wat geleerd is in de kindertijd, wellicht als reactie op ouders die misschien te controlerend waren of hun kind niet toestonden ​​om hun gedachten en gevoelens vrijelijk te uiten. Voor een ​​kind … of een BK,  is er geen ergere straf dan afwijzing, en tegenspreken is vaak de snelste manier om dat voor elkaar te krijgen.

We hebben de Brahma Kumaris vaak geanalyseerd vanuit het oogpunt van cult stereotypen en past perfect binnen dit model . Het is de moeite waard om hun reactie en vooral de reactie op critici uit het oogpunt van passief agressief gedrag te bestuderen.

Veel BKs en ex – BKs hebben passief agressief gedrag binnen de Brahma Kumaris opgemerkt. Van zeer moeilijke ‘zusters’ tot  Janki die haar rug toekeert naar mensen en vervolgens doet alsof ze zich hen niet meer kan herinneren om zo met hun emoties te spelen. Met name in kleine BK centra ontstaan onaangename situaties  wanneer individuen niet met elkaar overweg kunnen en niet in staat zijn om dit te bespreken of niet weten hoe ze zich uit moeten drukken, veel BKs zijn zelfs niet in staat om te reageren op het regelrechte misbruik door de bazige en manipulatieve coördinatoren. (Center-in-charge) Slechts zelden escaleert de situatie als die niet langer houdbaar is. Sommige BKs verlaten de groep en worden volledig aan hun lot overgelaten en moeten zelf maar zien hoe ze het gewone leven weer oppakken, sommige verlaten de groep door zelfmoord te plegen. Dus in hoeverre is de BK façade slechts zelfbeheersing en in hoeverre maskeert het andere psychologische factoren? In hoeverre is het BK geloof een collectieve passieve agressie tegenover de ‘onzuivere’ rest van de wereld die ze maar al te graag zo snel mogelijk willen vernietigen en 7 miljard mensen  uit de weg willen ruimen zodat de poort van ‘hemelse wereld’ met kritiekloze, aanbiddende dienstbare onderdanige robotten zich zal openen? Dat zal geen enkele BK zichzelf af vragen.

Advertenties

BK Anthony Strano overlijdt aan hartaanval

BK%20ANTHONY%20STRANO

Anthony Strano overleed op 26 juli 2014 aan een fatale hartaanval tijdens het ontbijt in het BK centrum waar hij verbleef tijdens een bezoek aan Brazilië. Hij leed gedurende tijd aan een hartkwaal, blijkbaar een soort coronaire virale infectie, opgelopen in India.

Anthony Strano werd geboren in Australië uit Siciliaanse ouders en is opgegroeid in de rooms-katholieke traditie. Hij studeerde religie en filosofie aan de Universiteit van Sydney en was een aantal jaar leraar op een zondag school. Hij werd vooral beïnvloed door filosofie van Plato, St Augustinus en Sint-Franciscus van Assisi en overwoog het priesterschap.

Hij kwam in contact met de BK in Londen in 1977. De Monastiek-achtige religieuze disciplines maakte indruk op hem en het idee dat een vorm van meditatie een directe, persoonlijke verbinding met “God de Vader” beschrijft in plaats van via een tussenpersoon als Christus, heiligen of de Madonna. Dit overtuigde hem ervan dat hij “De Waarheid” had gevonden. Hij begon te geloven dat hij een ​​’instrument’ was voor de stichters van het christelijk geloof en de klassieke filosofie  door “hun erfenis”  te delen en vrijwillig “BK service” te doen in Griekenland, Italië en elders. Vanuit zijn achtergrond en opleiding, bracht hij met zijn lezingen en zijn schrijven een diepere, meer universele filosofische basis die geleidelijk zijn doorgesijpeld in de hoofdstroom van de BK overtuigingen, de taal en het denken , …..ten minste buiten India.

Hij was de eerste ” bekende senior”, van de derde generatie van BKs. De eerste generatie was in 1930 waarin allen in de late jaren 1950 Dadis en Dadas waren. In 1960 waren dat Ramesh, Nirwair, Nirmala, Mohini, Vedanti en later Jayanti en anderen. In de jaren 1970, in het Westen, de derde generatie . Charlie Hogg, Ken O ‘Donnell, Veronica (Waddy) McHugh, en Anthony Strano.

We weten dat over drie generaties vele zijn gekomen en gegaan die toegewijd waren aan de belofte om prinsen en prinsessen te worden van een hemel op aarde na de zogenaamde   destructie , inmiddels verandert in “wereld transformatie” door BK “Goddelijke Kennis”, bijgebracht door “God Vader Shiva” en vervolgens het “verheerlijken van de Vader”.

brahma-baba

Het is discutabel of een individu beter geleefd zou kunnen zijn als ze niet in aanraking waren gekomen met BK.

In elke periode van de geschiedenis en in elke cultuur zijn er mensen die door hun religieuze/spirituele inborst zullen worden aangetrokken door groepen als BK en zich over geven aan de overtuiging die worden aangeboden. Anthony Strano was zo iemand.

Wat niet discutabel is, is het feit dat de geschiedenis heeft aangetoond dat de basis van het BK geloof/ organisatie, waaraan zij in onschuld en oprechtheid hun loyaliteit en energie hebben gegeven  gebaseerd is op valsheid, leugens, fraude en de waan van de oprichters.

Anthony Strano  met de “deugden” in balans, gedisciplineerd, integer en met moreel inzicht, gaf veel meer aan de BK organisatie  dan dat het hem heeft gegeven. Zoals de boeddhisten zeggen, zijn er talloze meditaties en ontelbare “vruchten” van talloze meditaties. Anthony Strano vond BK Raja Yoga.

De boeddhisten zeggen ook:  “Uw mag geloven in uw goden en uw demonen, maar vergeet niet, ze zijn UW goden en Uw demonen.

Het zou interessant zijn als de “paranormale mediums” van BK zijn geest oproepen om zijn ervaringen van na de dood via hen te vertellen maar dat zullen ze niet doen. Als een blanke, en vooral als man, is en blijft hij tweede of derde rang’s binnen het BK-systeem. En ze zouden nooit het risico nemen een “geest”  terug  te laten komen die zegt:  … “Ehh, eigenlijk BK…., jullie hebben het helemaal verkeerd … het is niet zoals jullie beweren!”

After a wonderful retreat in the Serra Serena Retreat Centre, last weekend, where Br. Anthony took us into deep experiences of soul consciousness and companionship with God, he travelled to Rio de Janeiro where he had lovely days, sharing on the angelic stage experience – in subtle regions, at the Confluence age and the Golden Age. Last Thursday he went to Salvador, in the Northeast of Brazil. After a public talk in the evening, he felt very tired. On Friday he had a lighter day. In the afternoon he went to the hotel where 80 BKs were gathered for a retreat with him. Today, during breakfast, he had a massive heart attack and went to Baba’s lap. Sister Lenora ( she is a nurse ) is currently at the hospital trying to get the death certificate. Brother Charlie in Australia is in contact with his family to decide if they want us to send the body to Australia for the funeral to happen there. If so, the body will be embalmed and we’ll follow the procedures in order to send the body to Australia. I am also in contact with the BK family in Athens to keep them informed as well with NY and London. We’ll keep all of you updated. Ida bhen and BK family from the Northeast of Brazil kept silence and remained meditating in the retreat at the hotel. At lunch time they would leave the hotel and go to the BK Retreat Centre in Salvador, where the retreat would continue with meditation. All the BK centres in Brazil are maintaining introspection to honor the soul of this messenger of Baba. While in Brazil Bro Anthony came to know that there is an excellent iridologist ( doctor that diagnoses through the eyes) and was very keen in having an appointment with her next Tuesday. He said that since he got a heart virus while in India some years ago , which no doctor could diagnose and treat him properly. He was keeping very light meals, mainly of fruits and fresh juices, no dairy products, no sugar, no white flour or oily food. We had a lovely walk in a rain forest in Rio last Wednesday. He was shinning and in high spirit during the week he was here ( he arrived in São Paulo on the 17th July). 

Luciana and Ken for the Brazilian family

WikiPedia oorlog.


wikki

BK_Karuna

December 22nd, 2006

“In a strange turn of events that must have embarrassed BK activists engaged in removing critical media from the internet, BKWSU Chief of Global PR Karunakara Shetty was called to answer to the Wikipedia Arbitration Committee. BK “Karuna”, meaning “compassion” or “mercy” in Sanskrit, was named as a correspondent for his vandalism to the Wikipedia page on the Brahma Kumaris World Spiritual University. An injunction was enacted by admins banning users from contributing further.

Following a rabid month of edit warring “spearheaded” by a Florida-based BK Luis Alberto Riveros, an international BKWSU IT team continued to attempt to erase all critique, exposé and even support material for ex-BKs or friends and family of BK members. BK Karuna intent on removing any reference to the revisionist splinter group, the Prajapita Brahma Kumaris [PBKs].

In a campaign based largely on personal attacks, attempts to discredit critics and the use of anonymous and hidden user accounts used to block other editors Riveros, signing himself on the internet as “Avyakt7“, goes on to confirm that the Brahma Kumaris are not Hindus, the founder of Brahma Kumaris was not a Hindu, BKs cannot be Christians and repeats the party line that …

Spiritual liberation is not attainable through any other religion.

Riveros goes on to post widely on the internet that, “the bombs are ready and they will be used” to destroy humanity”.

Brahma kumaris aanhangers werken “full-time” om informatie te manipuleren (feiten en cijfers) om zo op de Wikipedia pagina een gewenst beeld te presenteren.

Op de Wikipedia pagina met het artikel over de BKWSU is veel activiteit  dat voornamelijk gericht is op de verwijdering van alle verwijzingen naar PBKs , ex- BKs en koppelingen naar kritische artikelen over de organisatie, inclusief artikelen met  betrekking tot de wijze waarop Senior BKs zijn omgegaan met seksueel kindermisbruik  op hun hoofdkwartier . Uiteindelijk ontstond er een interessante ontwikkeling toen BK Simon B uit het Verenigd Koninkrijk zich ging mengen in de discussie op blijkbaar officiële basis als lid van het BKWSU Information Technology Team . De organisatie viel letterlijk van het eigen geloof toen zij probeerde de geschiedenis van de organisatie te herschrijven om er een ​​meer flatterende en minder controversiële versie van te maken .  Van Simon, die toen ongeveer twaalf jaar lid was van de BK begrijpen we dat de groep zich naar India heeft verplaats verplaatst  “op verzoek van familieleden”.

Dit werd onmiddellijk tegengesproken door een voormalig BK leraar die het geheugen van de organisatie even moest opfrissen want uit documenten blijkt dat de “verhuizing” vanuit Pakistan het gevolg was van een uitspraak van en de rechtbank. De BK werd verboden en de groep moest stoppen met het rekruten van mensen cq slachtoffers.  De voormalig  BK met twintig jaar ervaring binnen de organisatie vroeg Simon om een verklaring en vroeg om  een second opinion aan de hand van de daadwerkelijke feiten.

Dada%20Chandrahas%20Life%20Story_Photos%20p41

BKWSU_Orgies

BKWSU information technology team

Greetings! I am a member of the BK information technology team approaching you, on their behalf, regarding the content of the article about the Brahma Kumaris on the Wikipedia page. It is a fairly comprehensive article with a clear structure and leaves the reader with an appreciation of the effort that may have gone into its research.

However, it is misleading in that whilst appearing to be authoritative, it is written in a way as to bias the uninformed reader against the organisation. In a number of places, use of disparaging language and a gross misrepresentation of facts gives the impression that the article hasn’t been written in good faith.

An example of a straight untruth appears in the fourth paragraph under “Origins”, where the entry states that the community moved to Mount Abu in 1950 “mainly due to the religious resistance to its activities in Pakistan”. In fact, the group had become well-respected in Karachi, where local leaders tried to dissuade them from leaving. They moved to India at the request of relatives.

Everyone has an equal right to contribute to this article and we respect that individuals have a right to express their opinions about the organisation. However, as the Wikipedia site is used by many as a reference for what they consider to be a neutral point of view, the existence of such a biased article is an issue that warrants attention.

With respect to the rules that Wikipedia sets out for proceeding forward amicably, I look forward to engaging in discussion with you so that proposed changes can be reviewed before any implementation occurs. Having read the discussion pages, I plan to start proposing incremental changes to the page over a period of time.
In the first instance, bearing in mind the above and evidence of obvious questioning of neutrality in the discussion pages, we would like to re-instate the neutrality warning box. I hope that this is acceptable. Bksimonb 05:12, 21 July 2006

Het artikel van de BKWSU op Wikipedia werd het toneel voor een editing oorlog dat uiteraard ten koste ging van de geloofwaardigheid. Op10 juli 2006  verschijnt er een Amerikaanse BK sympathisant (Luis Riveros)  in de belichaming van moderator en in plaats van in discussie te gaan besloot hij om het hele Wikipedia project omver te gooien en aan te vallen met:

DON’T BELIEVE EVERYTHING YOU READ ON WIKIPEDIA! 
ATTENTION: THE FOLLOWING INFORMATION IS INCORRECT. IT APPEARS TO BE AN IMMATURE AND BIZARRE ATTEMPT TO DISCREDIT. SEE THE OFFICIAL WEBSITE.

Het is aan de lezers om te beslissen of de officiële website van BK supporters wel een onpartijdige bron van informatie is. In recente studie van het tijdschrift Nature scoort de Wikipedia bijna net zo hoog op juistheid als de Encyclopedia Britannica. Onder een wakend oog van de leden van het Wikipedia anti-vandalisme team werd het BK artikel bestudeert, verwijdert om later weer te worden hersteld door dezelfde gebruiker met;

DON’T BELIEVE EVERYTHING YOU READ ON WIKIPEDIA. MUCH OF THE FOLLOWING INFORMATION IS NOT ACCURATE. SEE THE Brahma Kumaris OFFICIAL WEBSITE FOR ACCURATE INFORMATION.

Zonder uitleg of onderbouwing op de discussie pagina.

Dan wordt het volgende verwijdert.

A New Religious Movement with core Millenarianism beliefs concerning the imminent destruction of the current impure Kali Yuga world by a World War between United States and Russia, civil war in India, widespread natural disasters and nuclear holocaust followed by the reward of a paradisiacal Sat Yuga or “Golden Age” which will take place on the Indian subcontinent for its faithful followers. Followers of the BKWSU are known as “BKs”, Brahma Kumaris [female] or Brahma Kumars [male]; literally, the daughters or sons of Brahma.

….en vervangen met;

Prajapita BrahmaKumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya [BKWSU] … is a unique university and a well known spiritual value based educational institutional institution which has gained global acceptance and unique international recognition.

Zonder iets over de “op hand zijnde” oorlog te zeggen.

17 July 2006, keert Riveros terug, deze keer met de naam Kaith en schrijft het volgende ;

DON’T BELIEVE EVERYTHING THAT YOU READ ON WIKIPEDIA. THIS INFORMATION CAN BE EDITED BY ANYONE. THE INFORMATION ON THIS PAGE IS NOT COMPLETELY ACCURATE. SEE OFFICIAL WEBSITE AND TALK TO PEOPLE INVOLVED FOR ACCURATE INFORMATION.

Dan, op 19 juli 2006 heeft Wiki het voorrecht om gebruiker Karunabk te verwelkomen. BK Karuna, Chef van de afdeling MultiMedia en Global PublicRelations van de BKWSU . Misschien een beetje vreemd  dat de vermelding van “geest channeling ” , ” bezetenheid ” of  de “Vernietiging van de Wereld”  Chef  Karuna niet echt bezighoudt maar de vermelding van de meer succesvolle splintergroep “Prajapita Brahma Kumaris”, bij de BKWSU bekend als “The Shankar partij” en links naar PBK websites des te meer. De PBKs zien zichzelf als studenten van de geavanceerde BK Kennis en worden geleid door een persoon die verbannen is door de BKWSU en waarvan velen geloven dat hij dezelfde geest met de naam Shiva kanaliseert  die ook bezat nam van Lekhraj Kirpalani en in BK Raja Yoga heeft geïnitieerd en dat hij beide organisaties heeft gesticht . Het probleem tussen de twee groepen die beide beweren dezelfde geest  te kanaliseren leidt tot incidenten met betrekking tot Lekhraj Kirpalani’s zakenpartner  Sevak Ram  die de winkel van Kirpalani in Calcutta beheerde. PBKs beweren dat het lichaam van Sevak Ram werd gebruikt door Shiva waardoor Dada Lekhraj de betekenis van zijn vele ervaringen en visioenen kreeg uitgelegd en dat God Shiva zijn goddelijke taak begon door het lichaam van Sevak Ram en zijn vrouw Gita Mata en….. Dada Lekhraj . Sevak Ram en Gita Mata overleden tussen 1947-1948 en zijn UIT de  BKWSU geschiedenis geschreven .

Zo meedogenloos als Stalin op het hoogtepunt van de communistische historisch revisionisme,  zo meedogenloos gaat gebruiker Karunabk te werk met het bewerken en het uitdrijven van alle links naar de PBKs, alle voormalig BKs en alle kritische website-links. De BKs in actie op de Wikipedia werken achter de schermen om vergif en diskrediet te strooien over alle niet – BK bewerkingen van een BKWSU onderwerp .

Op 11 mei 2009 laat een “anonieme” editor met het IP-adres  81.5.129.32  een boodschap achter op de overleg pagina van een niet-betrokken editor met het  kwaadwillig schaden van de reputatie van een andere gebruiker die een aantal wijzigingen heeft aangebracht in het BKWSU onderwerp met de duidelijke bedoeling om diegene te laten blokkeren. Als we kijken naar de bijdragen van die “anonieme” editor  lijkt het erop dat alle bewerkingen die gedaan werden aan het BKWSU onderwerp afkomstig zijn van voormalig BK editors.  Dit bewijst dat de bijwerkingen van de “anonieme editor”  in werkelijkheid afkomstig zijn van BKWSU IT Teamleider BK Simon Blanford , hier is zijn IP-adres te zien terwijl hij aan het lobbyen is met een lid van de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation en voorzitter van de “Advisory Board ” om ondersteuning te krijgen voor de BKWSU . Bekend om zijn uitgebreide wiki bemoeienis en in een poging om voormalig BK editors te blokkeren om zo controle over het BKWSU onderwerp te krijgen vergeet  Blandford even om goed in te loggen terwijl  hij aan het klagen is over een andere niet- BK editor , Gebruiker Talkabout . Talkabout had eerder gezegd ;

‘What I see here is that you (the BKWSU editors) are trying to work the system to hide your true practices, to suit your PR needs under a shield of “verifiable” sources approved by your members, while leaving others out that are quite legitimate”.

Blandford beweerde dat dit bericht de BKWSU  het onderwerp van een lastercampagne  maakte  en dat hij geen noodzaak zag om Wikipedia te misbruiken. Bijna 2 jaar later keert hij terug met hetzelfde IP-adres en met dezelfde strategie  gehuld in veronderstelde “anonimiteit” . Tja dit is wat de BKWSU met je doet na een jaar of tien betrokkenheid, ze sturen je er op af om anderen op het internet te beschadigen achter anonieme IP-adressen. 18 uur later als de niet BK gebruiker het heeft nagelaten om het vuile werk voor hem te doen is Simon weer terug om de gebruiker ‘Soulslearn’ te rapporteren bij de beheerders van Wikipedia.

Indef blocked user User:Lucyintheskywithdada back as User:Soulslearn

Editing familiar subjects and already upsetting other editors [140]. I am reporting here first because Lucy is so well known and prolific. However I can file a sockpuppet report if that would be useful. Regards Bksimonb

Houdt er rekening mee dat de bewerkingen waar BK Simon over aan het klikken was en de poging om  andere BKs op te hitsen om BK critici aan te vallen niet eens ging over de BKWSU pagina  maar die van “The Family Survival Trust“, een on-gefinancierde, vrijwillige steungroep voor en door familie en vrienden van de sekteleden. Verder schrijft Simon naar een voormalig BK die hij rapporteerde om geblokkeerd te worden:

The reason I reported you was because I don’t want you editing Wikipedia. I use Wikipedia daily as a reference for all kinds of information both for work and leisure and find that it is generally right on the mark. The problem I have with you editing Wikipedia, and especially the way you edit the BKWSU related articles, is that you seem to deliberately mislead the reader by biasing and controlling the article. 

Tot slot.

Simon denkt dat het vergelijken van de Brahma Kumaris met  Scientology een poging is om BK als zeer extreem neer te zetten. Hij vergeet echter hoe “BKSimonb” in samenwerking met BK Luis ” De bommen zijn gemaakt en zullen worden gebruikt ” Riveros  en anderen in hun poging om de Wiki pagina om te zetten naar een BK promotie artikel en hoe serieuze discussie onmogelijk werd gemaakt. BKWSU aan het werk met hun eigen kleine “meatpuppet” IT-team . ( In Wikipedia termen zijn “meatpuppets”  een groep mensen die samenwerken aan een onderwerp  en tegen andere onafhankelijke redactie’s zijn ).

Wikipedia keert zich tegen sekten. Scientology werd verboden . “Jossi” , een pro -sekte Administrator en een webmaster voor de “Prem Rawat” sekte die Simon verdedigde  werd betrapt en is nu uit de Wikipedia . De taak van BK Simon als administrator is verwijdert  om aanhoudende onbeleefdheid, weerstand tegen het luisteren naar de zorgen vanuit de gemeenschap, verkondigde de intentie om het onderwerp over de “op hand zijnde oorlog” te bewerken en andere gebruikers te laten blokkeren of te verbannen.

De term “Fair Game” wordt gebruikt om het beleid en de praktijken van de Scientology ten opzichte van individuen (critici) en groepen die gezien worden als vijanden te beschrijven. Individuen of groepen die als Fair Game worden beschreven, kunnen volgens dit beleid gestraft en lastig gevallen worden met behulp van alle mogelijke middelen.

800.000 kinderen die jaarlijks onnodig sterven..

3FM focust zich tijdens Serious Request 2013 in Leeuwarden op 800.000 kinderen die jaarlijks onnodig sterven door diarree. Het Rode Kruis legt verder uit hoe diarree veroorzaakt wordt.

mengpaneel

Niet al te lang geleden heeft de Brahma Kumaris een video mengpaneel aangeschaft ter waarde van rond de 80.000 dollar voor hun luxe “Godlywood” studio met airco in de Tharwoestijn en wat vele miljoenen waard is.

Ondertussen zullen er in India ruim 200.000 zuigelingen onnodig sterven door uitdroging als gevolg van diarree. Dit is voor een groot deel te voorkomen door de zieke kinderen een 14-daagse zinkkuur te geven. Zo’n kuur kost minder dan 50 eurocent per kind. Voor de kosten van de mengtafel en toebehoren om de BK sekte te promoten en nieuwe volgelingen te werven had de Brahma Kumaris al deze kinderen het leven kunnen redden.

De BK God noemt zichzelf ‘The Lord of the Poor’. Waarom geeft hij meer geld uit aan een mengpaneel en airconditioning  voor zijn luxe reclame-afdeling en geeft hij nog meer geld uit om achter de rijken aan te jagen dan de levens te redden van 200.000 onschuldige zuigelingen die sterven door het gebrek aan een behandeling van 50 cent ?
Wat zou een betere reclame zijn?

De BK roeit in India de kindersterfte uit, of de BK produceert weer een sterk overdreven slechte advertentie om zichzelf te promoten? 

Als regel geldt dat de Brahma Kumaris niet aan liefdadigheid doet. Wat ze bedoelen met “service” en “servicing humanity” is enkel en alleen zelfpromotie en daar besteden ze hun (gedoneerde) geld aan. De BK god zegt immers dat deze kinderen als schorpioenen en slangen zijn of,  ze zijn niets meer waard dan vliegen die kort leven en dan snel sterven. De BK zegt dat de reden van het lijden van deze kinderen hun eigen slechte karma uit een vorige leven is en dus als iemand ze niet die 50 cent geeft om de kunnen overleven dan is het hun eigen schuld.

Inauguration-of-Brahmakumaris-Godlywood-Studio-1

“De studio is een met glas overdekte constructie van 25.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte. De hi-tech faciliteiten omvat 3 opnamestudio’s op de begane grond en 1e verdieping. De faciliteiten voor de voor-productie zoals bewerken en mixen etc zijn op de 2e, 3e en 4e verdieping”.

En hoeveel “feesten” en inhuldigingen heeft de Brahma Kumaris  echt nodig om hun geld aan te besteden? Bewijzen ze hiermee dat hun god bestaat? Ze hebben net iets te veel geld en weten van gekkigheid niet hoe ze het moeten uitgeven.

Godlywood-Studio-Inaugurated-At-Brahmakumaris-Manmohini-Van-Abu-Road-1

Heb je als BK volgeling persoonlijk geld gedoneerd? Zo ja, voor welk doel? Was het voor de BK leiders om hun luxe leven te bekostigen? Voor je eigen doel? Of voor het redden  van arme kinderen waarvan de ouder zich geen 50 cent kunnen veroorloven  om hun leven te redden?

Brahmakumaris is geen liefdadigheidsinstelling en heeft niets te maken met liefdadigheid. Hun “goed doel”  is de Dadis, Dadas en Didis.

Brahmakumaris als een religieuze instelling is slechts het promoten van de Brahmakumaris  religie en voor het verkrijgen van meer en meer donaties.

Brahma Kumaris Sekte Infiltreert IRAN?

Blijkbaar heeft Brahma Kumaris nog steeds een groot gebrek aan de vereiste 900.000 “Golden Agers” en is er wanhopig om dit te bereiken vóór de “Vernietiging van de Aarde”.  Het zou toch jammer zijn om een  ” Hemel op aarde ” te zien met leeg staande gouden paleizen.

Om dat te bereiken richt de Brahma Kumaris zich op nieuwe dichtbevolkte landen in een poging nieuwe volgelingen te vangen, ongeacht de mogelijke gevaren voor betrokken BKs.

Het laatst gekozen land lijkt  Iran te zijn!

Een rijke dame uit Koeweit die zeer dicht bij BK Jayanti (Hoofd Brahma Kumaris in London) zou staan en aldus wordt beschouwd als het hoofd van BK in Iran heeft de missie op zich genomen om Iran “binnen te vallen” en de BK sekte te introduceren en tevens te sponsoren.

Zoals gebruikelijk  zullen ze beginnen in kleine woningen en in steden op verschillende locaties, zich verschuilen achter het Raja Yoga masker en als de tijd rijp is een licentie aanvragen om als onschuldig meditatie centrum voor ontspanning en ontwikkeling van de persoonlijkheid daar vanuit nieuwe leden te werven met “sweet smiles” om hun aanvraag bij de autoriteiten te ondersteunen .

Het zal interessant worden om te zien hoe een dergelijk fundamentalistisch land met  extreem religieuze Ayatollahs aan de top zullen reageren op deze  “invasie”. Zouden de BKs die te werk worden gesteld in deze gebieden zich dat wel realiseren? Het zal niet de eerste keer zijn dat BK Raja Yoga “teachers” een land worden uitgegooid of in ernstige problemen kwamen. Uiteraard wordt dergelijk nieuws niet bekend gemaakt of gepubliceerd.

De Brahma Kumaris gaan over de hele wereld zeer discreet te werk met hun activiteiten  en het kan zijn dat ze daarom door de jaren heen er in geslaagd zijn om moeilijkheden te overleven.

Met de zegeningen van BK Jayanti reisde de Koeweitse dame diverse keren af naar Iran om “BK zaadjes te planten” door het leggen van contacten met potentiële BK aanhangers maar we zijn nog niet op de hoogte in hoeverre dat is geslaagd.
Een rijke vrouw trekt in dit stadium nog niet veel aandacht van de autoriteiten maar tegen de tijd dat het Raja Yoga masker wordt afgezet en BK het ware gezicht laat zien zal de BK traditionele “sweet smile”  snel vervagen.

Hoe zou het eruit kunnen zien?

De dame  zal, zoals ze dat altijd doen richten op vervelende, enigszins onderdrukte echtgenotes van rijke mannen met veel geld en veel vrije tijd.  Op buitenlanders in Iran  en verder iedereen die interesse heeft in het interreligieuze dialoog. Daarna  zullen ze hun BK “trainers” sturen om gratis “Self management  Leadership” cursussen etc. aan te bieden en proberen iedereen met interesse in multireligieuze kwesties uit te nodigen. Ze zullen zich flexibel presenteren als zijnde zowel Hindoe en niet-religieuze organisatie. Het is maar net wat het beste uitkomt. BK stuurt een ex – Moslim BK als “instrument”  die  ogenschijnlijk nog steeds Moslim is en  die zegt dat het ​​OK is om hun meditatie te doen, dat BKism geen religie is en dat ze hun Moslim geloof niet hoeven af te zweren etc.

Zelfs hatha yoga leraren hadden het moeilijk in Iran en dat is  gewoon rekken en strekken. Met  sufi-yoga-praktijken komen ze ook in de problemen.

BK zal zich “rustig” houden, de ware agenda verbergen en zich richten tot de Indiase lui op zakenreis.  Mochten er toch situaties ontstaan zoals vervolgingen door de overheid, dan is het “Wah Baba” als ze niet worden opgesloten of erger, geëxecuteerd. Wanneer dit seismologisch gevoelige land getroffen wordt door de volgende aardbeving  zal het “Baba’s canopy” (bescherming)  zijn als het centrum niet beschadigd is wat op zijn beurt weer bewijst dat het goede karma is en Baba ook van Moslims houdt.

In landen als Iran  zijn er veel mensen “hongerig” naar iets nieuws en BK vult dat in.

Zijn er  BKs die zo gedreven zijn om “hun erfenis te innen” door “het creëren van hun koninkrijk  aanbidders”? Ongetwijfeld. Doel zoals gebruikelijk is de middenklassen en de rijken en niet de sloppenwijken. Ze hebben de opdracht  om de “big mikes”  te rekruten die op hun beurt “de boodschap” verder verspreiden zonder de  witte sari te bevuilen of hun leven te riskeren.
De Brahma Kumaris neemt geen risico. BK heeft de reputatie als gevaarlijke sekte reeds verworven en werden historisch gezien  in bepaalde landen geconfronteerd met ernstige problemen.
De ware identiteit van hun “Raja Yoga meditatie” kan niet lang verborgen blijven en vroeg of laat zal het ware gezicht van de Brahma Kumaris worden geopenbaard. In conservatieve landen zoals het Midden-Oosten worden sektarische zaken uiterst serieus genomen en zal men de leer van BK niet tolereren.

BK_shake_down_the_Green_Sheikh

Keer op keer moet een nieuw “masker” worden verzonnen omdat iedere keer de ware agenda toch weer naar boven komt. Dadi Janki opende onlangs een nieuw centrum in Dubai onder de naam “HAPPY COTTAGE “!

wordt vervolgd.

BKWSU schreef :

Baba brought Dadi and Hansaben straight from Madhuban to Kuwait and then onto Beirut. Sisters Jayanti and Jasu also joined Dadi from London. In Kuwait, 38 guests had joined the BK family from all the different countries of the Gulf region. Souls from Dubai, Oman, Bahrain, Turkey and Jordan were in Kuwait and Beirut. Baba and Dadiji are very evidently shifting the speed of service to a very high and intense level. In Kuwait, Dadi inaugurated a third Centre. Dadi was also received by The Trustees of the Grand Mosque and Under Secretary General of Religion. It was a very beautiful encounter. Dadi shared the value of peace and the awareness of one family and the Under Secretary General appreciated enormously the work that was happening through the Brahma Kumaris. It’s the first time that the Government has recognised the activities of the BKWSU in Kuwait, so it was a very important meeting. In the afternoon, Dadi was welcomed by Sheikh who is the son of the President of Kuwait. The meeting was at their farm-house. The Sheikh had laid a beautiful feast with so many deserts, fruits, fresh fruit drinks/juices. The Sheikh is a very lovely and sincere person who has a lot of love for India and has a hobby of collecting artefacts made of the different types of gem-stones – rubies, emeralds, topaz etc. He often goes to India and specially makes a point to visit the temples and having so much love for India. He was greatly honoured to host Dadi Janki and wanted to make tea for her specially. He very much believes in values and leading a life free from negative habits, doesn’t smoke, doesn’t drink. Dadi specially encouraged him to take on the task that God is giving us as we are His children and we can do wonders following His guidance. About 8 Brahmins also had the pleasure of the Sheikh’s company.This also again means that the Government is now aware of the BK activities but also now that the Sheikh very much supports the activities. There were also meetings with other dignitaries. It seems that Kuwait is now ready for Baba’s message. There was a public programme in which 800 souls heard Dadi with a lot of love and attention.It was a magnificent hall and the topic was ‘The true secret of wealth”.

Since the first students and the instrument in Kuwait have very high level connections, each gathering that took place was of very high calibre people and many seemed to have come very close and are ready to help in Baba’s work. There also was an interview with one of the main TV channels with Sister Jayanti.

The Ambassador of India was present at many of the meetings and his representative the Cultural Secretary came to all the classes. Dadi’s arrival and departure was through the VIP lounge arranged by the Indian Embassy. In Beirut again Dadi’s arrival and departure were through the VIP Lounge and arrangements were made by a close co-operative contact soul since the beginning of activities four years ago.

There was retreat at a beautiful hotel which was originally a palace high in the mountains for a gathering of 100. Some were Brahmin souls from neighbouring countries and others were local students and contact souls. Within a space of 24 hours they had several classes from Dadi, Amrit Vela and also World Mediation Hour.

The atmosphere in Beirut is still one of great tension. It is currently one of the flashpoints in the Middle East and people are desperate for peace. So once again the response was a very beautiful one.

The most significant part of the trip was a renowned Arabic opera singer Hiba Al Kawas, known throughout the region. She turns out to be 36 years old, still single and very focused on expressing her love for God through her songs and music. Dadi met with her the night before the public programme even though it was very late. It was a very beautiful meeting in which Dadi really appreciates Her love for God.

Apparently when she was born, her mother had a vision of angels and knew that this child was to be a special messenger. All the Arabic papers carried news of the programmes because of Hiba’s involvement. The programme took place at UNESCO palace in their beautiful auditorium. The gathering deeply appreciated Dadi’s message of love and peace. Hiba very warmly introduced Dadi within the gathering and of course her songs and poetry moved the audience deeply. Dadi was interviewed by two of the main television stations for a message just prior to the public gathering.

So in a very short space of time service on many different levels happened. It really seems that the Centre in Beirut is now very solid with a very strong group of students supporting it.

 

wordt vervolg.

 

BKWSA

Amsterdam.

BKADAM

Volgens BKSA:

“De Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) is sinds 1981 actief in Nederland. De stichting BKSA staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (S 204.03) als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In Nederland zijn er in twaalf steden studie- en meditatiecentra waar cursussen en lessen kunnen worden gevolgd: Amsterdam (hoofdcentrum), Alkmaar, Almere, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Alle vormen van onderwijs en de diverse programma’s worden principieel kosteloos aangeboden aan de gemeenschap.

De Brahma Kumaris Spirituele Academie is gelieerd aan de Brahma Kumaris World Spiritual University, een door vrouwen geleid spiritueel opleidingsinstituut met meer dan 8500 afdelingen in 110 landen”.

Het registratie nummer bij de kamer van koophandel is:  41204033, waarin zij zichzelf als volgt presenteren:

04-09-2008: “De stichting erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond, deze goedheid in zichzelf te herontdekken. De stichting stimuleert en ondersteunt de ont- wikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, waarden en vaardigheden in het persoonlijke, sociale en .. maatschappelijke leven”.

Nou, dat klinkt goed, niks mis mee zou je zo op het eerste gezicht zeggen maar dan rijst de vraag:

Wat is Brahma Kumaris eigenlijk?

Wat blijkt is dat de Brahma Kumaris een strikte “Einde tijds” religie is gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest/entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies uitsluitend en alleen tot hen spreekt door middel en via hun medium  Hirdaya Mohini, bekend bij volgelingen als Dadi Gulzar.

Brahma-kumari-god-jewelsBrahma Kumaris is GEEN Universiteit en ook niet gekwalificeerd om zichzelf zo te noemen vandaar dat het in Nederland “academie” is omdat het zo in de wet is geregeld dat niet iedereen zich zomaar mag presenteren als universiteit. De vermeende 8.500 afdelingen of centra  zijn grotendeels particulier bezit of huurhuizen die de Brahma Kumaris volgeling gratis beschikbaar stelt en de “studenten” betalen de onkosten voor programma’s, huur of hypotheek en de first class vliegtickets om bepaalde senioren met soms twee assistenten over te laten komen voor een seminar. In de centra staat een zogenaamde “bababox” waar  ”vrijwillige” donaties in gedeponeerd kunnen worden. Volgens officiële documenten van de organisatie heeft de Brahma Kumaris geen leden en naar ik mag aannemen dus ook geen boekhouding van de inkomsten die de “niet bestaande” leden binnenbrengen. Gezien de onroerend goed portfolio van de organisatie loopt dat in de miljoenen.

Ze zijn geen Hindu en “onderwijzen” geen  originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. In plaats daarvan gebruiken ze de taal van die tradities als ook die van de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen met toevoeging van hun eigen betekenissen om geïnteresseerden en nieuwe aanhangers te werven. Zij staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuigingen en om het verbergen van de valse historie voor nieuwkomers om die geleidelijk stap voor stap de groep in te trekken.

In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten en het is niet onwaarschijnlijk dat de organisatie ongepaste invloed uitoefent op cliënten.   In hun propaganda gebruiken zij een valse voorstelling van zaken en proberen zo invloed te krijgen in de samenleving.

Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7.000.000.000 mensen moeten sterven tijdens een (zeer binnenkort) op handen zijnde en wenselijke “Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen erven. Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die hemel bereikt kan worden door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan het leiderschap die de wereld zal gaan regeren als keizers en keizerinnen.

In het bijzonder leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden gezuiverd door een onvermijdelijke nucleaire holocaust waarin ze wetenschappers en militaire leiders “moed geven” om “op de knop te drukken”.  Alle andere continenten behalve India waar de BKWSU voorspeld te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden voor buitenstaanders.

De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot vijand van de Staat door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996 en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een totalitaire Cult in Rusland.

Ze hebben gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke doelstelling verbergt. Niet alleen buitenstaanders zoals politici, de Verenigde Naties en VIP’s worden misleid door de leiders maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid moeten zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid aan cursussen zoals “positief denken”, “self management leadership”, “Leven zonder stress” etc. worden gebruikt om buitenstaanders binnen de groep te trekken zelfs via de Nederlandse politie het gevangeniswezen, het onderwijs en de gezondheidszorg. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is van BKWSU.

Op hun website schrijven zij;

Politie

In de tachtiger jaren zijn er trainingen Positief Denken gegeven aan diverse politiekorpsen in Nederland. In het Amsterdamse centrum aan de Haarlemmerdijk hebben in totaal vijftienhonderd politiemensen een training in positief denken en geweldloosheid gevolgd – ongeveer 30% van het toenmalige Amsterdamse politiekorps. In zestien andere steden werden lezingen, workshops, presentaties en cursussen verzorgd voor rijks- of gemeentepolitie.

In India en het buitenland heeft de Brahma Kumaris seksueel misbruik van kinderen, meerdere zelfmoorden, financiële corruptie, belasting fraude, overtredingen aangaande immigratie en de vervolging van kleine afsplitsingen van de groep willen verdoezelen en ontkennen. Sinds hun begin tijd in de jaren 1930 zijn ze beschuldigd van het verbreken van gezinnen en relaties en ze blijven praktijken zoals massa huwelijken van maagden met hun God/geest met de eis dat hun ouders een bruidsschat meegeven uitvoeren.

In India Haryana’s financieel commissaris Sri RR Fuliya eiste onlangs een Centraal Bureau voor onderzoek naar de “cover up” van gevallen van moord en verkrachting.

Van 1932 tot na 1950 werd door de aanhangers van de religie hun financiermiljonair Lekhraj Kripalani als God vereerd. 1237064_481990041899237_567989554_n

Terwijl na een groot aantal mislukte voorspellingen van het einde van de wereld die terug gaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, en halverwege de jaren 1980 blijft de religie nog steeds grote rijkdom vergaren en volhouden dat het einde der tijd binnen twee tot drie jaar zal plaatsvinden. De mislukte voorspellingen de woorden van hun God worden verborgen gehouden voor nieuwkomers en opnieuw herschreven en aangepast aan de realiteit van vandaag. De organisatie  zoekt in toenemende mate financieringen en benadert zelfs de overheid voor sponsoring van hun activiteiten met  valse voorstelling van zaken. Brahma Kumaris heeft decennia lang hun “adviserende” status bij de Verenigde Naties sterk overdreven om zelf geloofwaardigheid te creëren maar de VN weet  niets van de werkelijke doelstellingen van de Brahma Kumaris.

Deze organisatie is op grote schaal onderzocht door de academici en de meeste van bovenstaande claims kunnen eenvoudig worden bevestigd.

Terwijl de vrijheid van godsdienst gerespecteerd moet worden moet het een dergelijke organisatie niet worden toegestaan om nieuwe leden te werven zonder een volledige openbaarmaking van de leer die nu voor het publiek verborgen of sterk aangepast is.

De intentie van dergelijke groepen lijkt op het eerste gezicht prima in orde maar kijkt men dieper in de organisatie dan blijkt er een geheel andere “missie” op de agenda te staan waar weinig tot geen buitenstaanders in weten door te breken of daar zelfs de moeite voor nemen en blindelings aan nemen dat het wel goed is want de buitenkant ziet er mooi uit. Als men na een gratis cursus “positief denken” wordt uitgenodigd voor een meditatie sessie en de deelnemers langzaam maar zeker verleid worden om een zeven daagse Raja Yoga cursus te volgen weet men niet dat dit wellicht zal eindigen in een levenslange en totale overgave aan de organisatie waar anderen zoals familie en vrienden ook mee te maken krijgen omdat zij de eerste zijn die de signalen van gedragsverandering herkennen en dus ook als eerste door de groep buitenspel worden gezet op het moment dat er problemen komen. De dagelijkse kost aan indoctrinatie laat de volgeling geloven dat de wereld een “begraafplaats” is dat niét volgelingen “de laagste van de laagste”, de “on-pure vieze lichamen” zijn en niet te vertrouwen want ze zullen je gegarandeerd kwetsen of in verleiding brengen zo leren zij. Er zijn zelfs getuigenissen dat een jonge vrouw is aangeraden een abortus te laten uitvoeren omdat het verzorgen van een kind teveel zou afleiden en haar connectie net hun God Shiva teveel zou verstoren. Volgelingen zullen bijvoorbeeld op den duur ook het eten dat hun eigen moeder voor ze kookt niet meer eten omdat het on-puur zou zijn laat staan het eten in restaurants. Alleen voedsel gekookt door de eigen leden is puur genoeg.  Alleen Brahma Kumaris volgelingen zij de ware engelen van God en alle andere religies zijn het pad van de onwetendheid, duivels, on-puur en bewerkstelligen de ondergang van de mensheid. Volgelingen worden aangemoedigd om met alles en iedereen te breken zich zoveel mogelijk in een “lichaamloze” staat te begeven en elke interactie met mensen in de wereld het liefst zo kort mogelijk te houden. Dat gaat niet recht voor zijn raap maar op een subtiele manier waar de volgeling op den duur geen erg meer in heeft. Gevoelens van liefde, woede, angst, moeheid etc. zijn per definitie allemaal een teken van zwakheid sterker nog seksualiteit  wordt aangeduid als “erger dan moord” of als “jezelf van een vijf verdiepingen hoog gebouw laten vallen” wat ook is gebeurd.  Zelfmoord binnen de groep wordt verdoezeld en in de doofpot gestopt, net als het seksueel misbruik van kinderen.Iedereen die kritiek heeft op de brahma kumaris, zowel binnen als buiten de groep kan op persoonlijk niveau worden aangevallen. In plaats van een eerlijk en intelligent debat met behulp van feiten en logica met critici of diegenen die té moeilijke vragen stellen zal de groep toevlucht zoeken en overgaan tot een persoonlijke aanval eventueel met behulp van scheldpartijen, lasterlijke beschuldigingen, persoonlijke laster, beschuldigingen van slechte motieven, en het gieten van laster over de intelligentie van de criticus door zijn of haar geestelijke gezondheid in twijfel trekken.

“Je bent gewoon een moreel loze atheïst” , een leugenaar,  een zondaar, dom, gek, en bovenal, “je begrijpt het niet” en “je herkent de vader niet”.  Scientology noemt critici “Suppressive Persons” en meent dat critici duivels zijn die de mensheid tot slaaf proberen te houden “slaven van het kwaad in de ogen van de Galactische oppergod Xenu welteverstaan. De Scientology oprichter en leider L. Ron Hubbard instrueerde zijn volgelingen om critici op welke manier dan ook aan te vallen en om zelfs te zoeken naar misdaden of persoonlijke geheimen die tegen de critici gebruikt kon worden en: “Als je niets kan vinden bedenk dan maar iets.”

De Moonies beweren dat hun critici satanisch zijn en werken voor de “Forces Of Evil”.

Ook is het interessant om er op te letten hoe boos leiders van een dergelijke groep reageren als de groep of de goeroe wordt bekritiseerd. De meeste gewone of “normale” mensen kunnen toch wel een aantal vragen en kritiek over hun organisatie en/of leiders verdragen en beantwoorden zonder woede uitbarsting en daarbij de criticus satanisch, Maya,  één met boze krachten, of deel uitmakend van een grote samenzwering om de organisatie te vernietigen te noemen maar gevorderde volgelingen of leden van dergelijke groepen kunnen dat vaak niet vooral niet als ze die kritiek niet kunnen weerleggen. Het ligt nu eenmaal in de aard van de “ware gelovige” om zo absolute zekerheid in hun geloof te bevestigen. Ze denken uiteindelijk zwart-wit, alles-of-niets, en ze hebben weinig of geen tolerantie voor twijfels en onzekerheid.

You tube video Mind control cults

Disfunctionele geloven zijn eenvoudig te definiëren en ik zou het willen omschrijven als een geloof systeem dat bij een persoon direct of indirect mentale, emotionele of lichamelijke schade veroorzaakt waar de persoon op voorhand niet bewust van was of toestemming voor heeft gegeven toen men zich inschreef voor een cursus Raja Yoga. Dus als men een disfunctionele overtuiging heeft dan brengt het op één of andere manier mogelijk schade. Of het geloof  al dan niet is doorgegeven met of zonder de bedoeling om die schade te veroorzaken doet er niet toe. Wat er toe doet is dat het kan leiden tot schade gewoon omdat men in de disfunctionele overtuigingen gaat geloven en dus uiteindelijk daardoor schade kan ondervinden.

Meditatie wordt verondersteld ontspannend te zijn en het bewustzijn van het moment te bevorderen. Het is ook ter bevordering om alle ervaringen te aanvaarden zoals ze zijn.
Echter wanneer je kijkt naar wat er werkelijk over gezegd en geschreven wordt is het een ander verhaal.
Want als het gaat om stress, fysieke pijn, emotionele pijn, ongemak, of andere ongewenste sensaties dan hoort men zich daarvan te ontdoen of door het gevoel onschadelijk te maken door het “observeren” van het gevoel en het vermijden van dat gevoel zodat men ze kan blijven “observeren” en jezelf te blijven vertellen dat ze niet echt zijn maar een illusie, jezelf vertellen dat ze niet accuraat zijn,  jezelf te vertellen te onthechten,  jezelf te vertellen dat ze niet moeten worden ervaren maar eerder “waargenomen”.

Dit wordt verondersteld een “niet oordelend” proces te zijn maar wat er gebeurt is dat het feitelijk een oordeel van negatieve emoties is. Waarom zou men anders proberen om zich van de emoties te ontdoen door middel van een dergelijke techniek. Men oordeelt niet als negatieve emoties hun natuurlijke loop kunnen gaan zonder te proberen de situatie onder controle te houden door middel van gecultiveerde mentale discipline.

Brahma Kumaris zegt dat volgelingen zich moeten distantiëren van in hun ogen “ongewenste” gedachten en emoties. Maar wie zegt dat men “ongewenste” gedachten en emoties moet ervaren op het moment dat men zich daar bewust van wordt door disfunctionele overtuigingen.  We doen de hele dag aan emotie-regulatie en dat is voor de meesten geen probleem het wordt misleiding vanwege het gebrek aan echte aanvaarding van de emotionele ervaring of angst voor de emotionele sfeer die voortvloeit uit obsessie met kunstmatige onderdrukking van het lijden.

Raja Yoga meditatie wordt door vele beoefend om geen emotionele pijn te voelen of die te vermijden maar dat zullen beoefenaren niet toegeven hun verhaal klinkt iets mooier spiritueel zelfs. “Ik wil meer in contact met mijn ware aard” , “Het helpt me te ont-stressen” en/of “Het maakt me gelukkig.”
In contact komen met je ware natuur, ont-stressen en gelukkig zijn is allemaal mogelijk zonder het onderdrukken van negatieve emoties en op de lange termijn zijn ze alléén mogelijk zonder het onderdrukken van negatieve emoties.

Natuurlijk zal men zich tijdelijk beter voelen als men niet de ongewenste gedachten en emoties voelt maar die emoties zijn er om  te waarschuwen voor problemen in de omgeving en/of het denken die alleen de persoon zelf kan oplossen. Natuurlijk heb je minder zorgen als je stopt met denken over je problemen. Maar dan moet je weer mediteren om dat gevoel hoog te houden omdat we nu eenmaal niet als monniken leven in een moderne beschaving en ons dagelijks leven laat veel ruimte voor zaken als interpersoonlijke conflicten, communicatie problemen met familie de partner en op het werk.
Meditatie zal de problemen niet voor ons oplossen tenzij het gebruikt wordt om echt bewust te worden van emotionele ervaringen zodat men er constructief en met aandacht aan kan werken.

De eerste stap die men moet nemen voor een lange termijn oplossing is de vaststelling van de problemen er bewust van te worden en door aandacht te besteden aan de “boodschappers” en dat zíjn de negatieve emoties. Wanneer we ons los maken van de gedachten en emoties die ons waarschuwen bij problemen en die negeren dan wordt het probleem alleen maar erger. Als men zich niet bewust is van het feit hoe men met behulp van (BKWSU) Raja Yoga meditatie negatieve emoties onderdrukt en wegstopt kan het ertoe leiden dat men emotionele schade ondervindt. Binnen de Brahma kumaris bestaat niet zoiets als een”zorgplicht” en professionele hulpverlening kan niet worden verwacht.  Als de Raja Yoga uiteindelijk leidt tot totale uitputting, fysieke en mentale pijn of psychose dan wordt dat teruggekoppeld naar het niet voldoende mediteren, slechte karma, invloed van anderen, of het niet herkennen van de “vader”. Zou dat leiden tot zelfmoord dan wordt beweerd dat de persoon al langere tijd psychische problemen zou hebben. Onder deze druk, zijn mensen bereid alles opzij te zetten en hun ziel, lichaam en rijkdom over te geven aan de wil van vooraanstaande leden van de BKWSU. De meeste van deze senioren zijn op geen enkele wijze professioneel getraind om te ploeteren en te prutsen op het diepste niveau van de menselijke geest veel van deze senioren hebben alleen maar een basisopleiding gehad bijv. 3 jaar basisschool en geen werkervaring. Belangrijke beslissingen in het leven van de volgeling worden genomen in hun naam onder het mom van “Gods instructies”.

Philip Zimbardo sociaal psycholoog en professor emeritus aan de Stanford University welbekend binnen de professie vanwege de  Stanford prison study en autheur van inleidende psychologie en leerboeken voor studenten waaronder The Lucifer Effect en The Time Paradox omschrijft een sekte in het volgende artikel “Wat the messages are behind today’s cults”.

“Niemand sluit zich ooit aan bij een “sekte”.  Mensen sluiten zich wel aan bij interessante groepen die beloven om hun dringende behoeften te vervullen. Ze worden “sekten” wanneer ze worden gezien als bedrieglijk, defecte, gevaarlijk, of als tegen fundamentele waarden van hun samenleving. Sekten vertegenwoordigen van elke samenleving  de “default waarden,” en vullen de ontbrekende functies in. De cultus epidemie is een diagnose van waar en hoe de maatschappij er niet in slaagt haar burgers te voorzien. Als u niet ergens voor staat, dan val je voor alles.  Als fundamentele menselijke waarden worden gezeefd, verdraaid en verloren in onze snel veranderende cultuur worden illusies en promessen te gemakkelijk geloofd en gekocht zonder de werkelijkheid validatie of waarden te controleren. Wat een lid van een sekte is overkomen, kan ook U en mij overkomen en worden verleid om ook mee te doen onder de juiste of de verkeerde omstandigheden. De meerderheid van de “normale” gemiddelde, intelligente individuen kunnen worden verleid om deel te nemen in immorele, illegale, irrationele, agressieve en zelf destructieve handelingen die strijdig zijn met hun persoonlijkheid en waarden. Wanneer gemanipuleerde situationele omstandigheden hun macht uitoefenen over de individuele bepalingen. De methoden van leden werving, indoctrineren en het beïnvloeden van hun leden zijn geen exotische vormen van mind control, maar alleen het intensiever toepassen van alledaagse tactieken als sociale beïnvloeding die dagelijks wordt beoefend door professionals en maatschappelijke werkers.

Mind control sekten houden hun leden zo druk met bijeenkomsten en activiteiten dat ze te druk en te moe zijn om na te denken over hun betrokkenheid.
Het gezond verstand stelt ons in staat om te zien dat dit een effectieve methode is om mensen te beheersen. Zo gebruikt Brahma Kumaris wat zij noemen “Traffic control” en dan gaat niet om vooraan in de file rijden maar elk uur een signaal via telefoon of horloge om tenminste een paar minuten stilte te nemen en zich te richten tot hun God. De keerzijde hiervan is dat als een persoon uit de “traffic controle” geraakt dat hij of zij al na een paar weken het “normale” leven gaat vergelijken met het gecontroleerde leven binnen de sekte wat kan resulteren dat ze vertrekken.

Een volgeling van Brahma Kumaris word wakker om 4 uur en bereid zich voor op een 45 minuten durende meditatie. Dagelijkse klas en meditatie van ongeveer 6.30 tot 8 uur. Regelmatige meditatie pauzes tijdens de dag”Traffic Control” het bijhouden van een gedetailleerd dagboek en een grafiek van hun inspanningen. Onderwijs klassen en verder algemene evangelisatie als de tijd het nog toelaat. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

BK volgelingen worden ontmoedigd om op vakantie te gaan, behalve een jaarlijkse retraite op het Mount Abu hoofdkantoor waar ze hun God ontmoeten die zal spreken en handelen door een van paranormale mediums van de organisatie en om mee te werken aan andere outreach programma’s. Volgelingen worden geacht strikt celibaat leven zelfs als ze getrouwd zijn waaronder het niet kijken, niet denken en niet aanraken van anderen, zelfs niet in dromen. Totaal celibaat sluit ook masturbatie of elke andere vorm van stimulatie uit. Menselijke liefde of seks wordt gezien als “de oceaan van Poison” of “het zwaard van lust”. Het is de slechtste ondeugd en het grootste obstakel.

Tot slot.

Een van de praktijken van sektes in het algemeen is dat als men de sekte binnen komt men gebombardeerd wordt met liefde, válse liefde welteverstaan men heeft per direct nieuwe vrienden men wordt geknuffeld en iedereen wil met je praten. Voor iemand die eenzaam is of van buiten de stad komt zoals bijvoorbeeld studenten is dit een valkuil. Echter, na verloop van tijd wordt deze “liefde” afhankelijk van je prestaties en mate van leven volgens de ongepubliceerde normen van de groep. Als men ooit uit de groep stapt dan weet men dat al de nieuwe vrienden net zo snel weer vertrokken zijn als dat ze zijn gekomen. Net als ongezonde huwelijksrelatie wordt de liefde in en uitgeschakeld om volgelingen onder controle te houden. Voor allen van hen, is dit waarschijnlijk de meest effectieve hamer de mind-control gereedschapskist.

Wij zijn relationele wezens en wellicht wat voor vele het uiteindelijke doel is is het herwinnen van een relatie met de God die ons geschapen heeft. Het vereist alleen het gezond verstand om te zien dat de kracht van deze “liefde bombardementen” een methode is die een enorme invloed op iemand zou kunnen hebben. We hebben het allemaal gezien in sektes,  in manipulatieve relaties, op het werk en als “peer pressure” groepsdruk in het onderwijs en de samenleving in het algemeen.

Moderne Slavernij

Women_surrender_to_BKWSU

Huishoudelijke slavernij is een speciale categorie onder dwangarbeid: Het lot van huishoudelijke hulpen zoals meiden, knechten, huishoudsters, kinderoppas en zij die de zorg voor ouderen, zieken en zwakken op zich nemen. Vaak zijn dit jonge vrouwen die een opleiding wordt beloofd maar zelden krijgen waarop ze wel hadden gerekend. In India zijn tienduizenden  jonge meisjes die als vee door hun arme ouders worden verkocht om als contractarbeiders te gaan werken. De praktijk van huishoudelijke slavernij is een vrijwel geïnstitutionaliseerd onderdeel van het “Brahma Kumaris business model”. Dwangarbeid is gaande voor de commerciële exploitatie van de sekte zonder de vrijheid om ervan weg te lopen.

In een de voorsteden van Londen is de media in shock over het geval van drie vrouwen die beweren de afgelopen 30 jaar als slaven te zijn gehouden en onderzoeken op dit moment of er een sekte-verbinding is. De jongste vrouw van 30 jaar  lijkt te zijn geboren in het huis en had zeer weinig contact met de buitenwereld. De politie beschrijft het als het ergste geval van huishoudelijke slavernij die ze ooit zijn tegengekomen. De vrouwen werden gered nadat ze een reportage op TV hadden gezien over gedwongen huwelijken en namen contact op met de liefdadigheidsinstelling (Freedom Charity) dat zich bezig houdt met dergelijke gevallen.

Huishoudelijke slavernij of dwangarbeid is geen eenvoudige materie. Onderzoek toont aan dat situaties van ernstige uitbuiting het resultaat is van een complex geheel van elkaar overlappende factoren zoals arbeidsonzekerheid, beperkte toegang tot zorg, armoede, onvoldoende arbeidswetgeving laat staan een CAO en vaak onzekerheid over de immigratiestatus  en daarmee worden mensen tegengehouden om de situatie  van gedwongen arbeid zelf te beëindigen,  ze  worden niet betaald en hebben een zeer beperkte vrijheid. Huishoudelijke slavernij is een vorm van slavernij gekenmerkt door een ongelijke uitbuitende relatie tussen 2 partijen waarbij de mindere partij niet in staat is om uiteindelijk uit eigen vrije wil de situatie te beëindigen.

De “International Labour Organisation’s Special Action Programme to Combat Forced Labour” (SAP-FL) heeft in 1930 dwangarbeid gedefinieerd als:

“Al het werk of diensten die worden afgedwongen onder de dreiging van een boete en waarvoor de betrokken persoon zichzelf niet vrijwillig heeft aangeboden. Aangeduid als:

Misbruik van kwetsbare
Misleiding
Beperking van de bewegingsvrijheid
Isolatie
Fysiek en seksueel geweld
Intimidaties en bedreigingen
In bewaring nemen van identiteitsdocumenten
Inhouding van loon
Schuld binding
Onrechtmatige werk-en leefomstandigheden
Buitensporig veel overwerk

We hebben in de loop van vele jaren tijdens het volgen van de praktijken van de Brahma Kumaris klachten, hints en hulpvragen ontvangen met betrekking tot personen die beweren feitelijk te worden gehouden als  slaven. Ze werkten of werken nog steeds full-time voor hun sekte,  meer uren dan normale betaalde arbeid en vaak met een vals of helemaal geen visum.

Dit geldt ook voor gevallen in het Westen  binnen de BKWSO en zijn individuen zonder andere eigen inkomsten, meestal maar niet uitsluitend vrouwen die  al het geld dat ze hadden overgedragen hebben aan de BK of hun bruidsschat is door hun ouders overhandigd aan sekte terwijl ze zelf nog kinderen waren. Personen die door hun ouders zijn overgedragen aan de sekte door bijgeloof over de “spirituele voordelen” die het zou hebben als ze de sekte zouden voorzien van een onbetaalde werknemer. En personen die gescheiden zijn van hun eigen families en culturen en soms in een vreemd land te werk worden gesteld.

Brahma Kumaris en dwangarbeid?

Kenmerkend voor het BK geloof en het gebruik van hun  taal is dat men zou kunnen stellen dat de Brahma Kumaris een vorm van “koninklijke dwangarbeid”  hanteert en mensen letterlijk slaaf  zijn geworden. Mentale slaven door een inmiddels zeer verfijnde oneerlijke en controlerende manipulatie van kwetsbare individuen of goede intenties en de tendens voor spiritualiteit. Het is een langzaam proces van inculturatie en is geworteld in hun oorspronkelijke Sindhi cultuur, de positie binnen Hindoe samenleving en het kastensysteem. Men zou kunnen zeggen dat  de vorm van “koninklijke slavernij”  wil zeggen dat die erg “subtiel” en bijna onopvallend is. Een “mooiere” klasse van slavernij en grotendeels gebruik maakend van mentale slavernij . De aanhanger is slaaf geworden door in de mentale val te zijn beland waarin de BKWSU leiders heersen en manipuleren en zelfs beweren dat het voor de volgeling een “bevrijding” is.

“Geef ons al je geld, geef ons al je inkomen, je werkt gratis voor ons en morgen in de “Golden Age”  zult gij koningen en koninginnen zijn en 2500 jaar genieten van de hemelse geneugten. Geef je onvoorwaardelijk over en word onze slaaf en jullie zullen de goden en godinnen worden die in het hindoeïsme vereerd worden”!

Wat voor deal wordt hier aangeboden door  Baba de “Clever Businessman”? Of is het  Baba de Koninklijke Slaven drijver” ?

Een van de Brahma Kumaris stelregels uit hun Sindhi Bhaiband cultuur maar onheus gebruikt, is om als “suiker in melk” te zijn. Een voorkomen als “sweet”, om zoet te zijn  en om niets te vragen, niet tegen te werken en zich over te geven aan degene die de macht hebben en te handelen op een waardige of “goddelijke” manier wat in het geval van Brahma Kumaris betekend, de leugens verbergen en de waarheid van hun geloof en activiteiten zo te manipuleren dat ze alle wetten van een land weten te omzeilen en zich niets van die wetten aan trekken. Over de hele wereld geld door te sluizen zodat het in India terecht komt en individuen waar mogelijk exploiteren op welke manier dan ook . Ben je een “broeder” met een auto wah drama, je krijgt een speciale status als onbezoldigd taxichauffeur. Ben je een ongeschoolde vrouw dan zul je niet verheven worden maar je zult een onbetaalde huishoudelijke hulp worden en toetreden tot de “chapati rollers” jati binnen de gelederen van de BKWSU. Voor de diensten voor hun religieus- politieke sekte beklimmen ze de sociale ladder maar je zal mondjes maat beloond worden, net genoeg om je binnen de sekte te  houden met een klein psychisch “aandeel” van de Brahma Kumaris rijkdom en status. Je krijgt geen vakantie want de “Confluence Age” is te kort en wat je moet doen is:  “grind your bones to earn a high status”. Het zal wel worden toegestaan ​​om naar een van hun retraite-centra te gaan om nog meer van hetzelfde te doen en te ondergaan. In het beste geval zal je anders zo, volgens BK  “onbeduidend bestaan” ​​beloond worden door een kunstmatig gevoel van bijzonderheid door het “status door associatie” spel dat de BK leiders spelen .

Hoe verschillend zijn de volgende voorbeelden uit het leven van een toegewijde BK?

Misbruik van een kwetsbare.

“Een Chinees meisje die 365 dagen per jaar gewerkt heeft zonder een woord Frans te spreken behalve “goedemorgen” en “goede avond” werd in een situatie van afhankelijkheid gehouden met continue werk en isolatie vanwege de taal,. Dit meisje was een ware slavin. “

Een arbeidsinspecteur in Frankrijk.

Misleiding.

“Mijn moeder vertelde me dat haar zuster van plan was om mij te komen halen zodat ik bij haar kon gaan wonen. Mijn tante beloofde te betalen voor mijn studie kosten maar is haar beloften niet na gekomen. In plaats daarvan moest ik als een meid werken.

Een jonge Zambiaanse vrouw.

Beperking van de bewegingsvrijheid.

“Het was onmogelijk om te ontsnappen, niet eens de moeite waard om het te overwegen. Het duurde twee maanden, ze nam me mee naar klanten en bracht me weer terug. Altijd onder bewaking.”

Een 16-jarig meisje uit Kazachstan verhandeld voor de prostitutie.

Gek genoeg hebben we meer dan eens gehoord hoe jonge Kumaris altijd worden bewaakt door een oudere BK “zuster” want ze vliegen in en uit. Wat voor vrijheden hebben die jonge Indiase meisjes. Wie bewaard hun papieren? Hoe kunnen ze ontsnappen als ze geen geld hebben, niet opgeleid zijn of niet in staat zijn om hun eigen inkomsten en spaargeld te verdienen? Binnen BK wordt men altijd bekeken en gerapporteerd.

Isolatie.

“Het kamp was in een gebied dat zeer moeilijk te bereiken was. Om naar het centrum van de stad te reizen moest je de reis meerdere dagen van tevoren plannen”.

Een ontsnapte werknemer in Peru.

Afpakken van identiteitsdocumenten.

“Toen ik langs de immigratie kwam pakte de chauffeur mijn paspoort af. Ik kan niet weg zonder mijn paspoort”.

Een Nepalese man die werkt als schoonmaakster in de Verenigde Arabische Emiraten.

Buitensporig veel overwerk.

“Ik moest 19 uur per dag werken zonder rust of betaling van overuren  of vakantie. Ze behandelde me als een beest. ”

Een Nepalese arbeidsmigrant.

Inhouding van loon.

“In het begin beloofde ze me een salaris en ik begon te werken. Hij gaf mij te eten en soms kocht hij wat kleren voor me. Maar ik wacht nog steeds op mijn salaris. Toen ik hem vroeg over mijn salaris, zei hij  ‘Na de verkoop van deze producten”. Ik ben blijven werken. Op een avond vertelde ik hem dat ik het geld wilde wat hij mij schuldig was omdat ik wilde vertrekken. Hij sprong op me en begon me te slaan en tegen me te schreeuwen ‘Je kunt gaan als je wilt, maar ik zal je niets geven.’ Ik verliet huilend. Ik had 16 maanden gewerkt maar kreeg niets. “

Een 16-jarige jongen in Niger.

Slechte werk-en leefomstandigheden.

Terwijl we onlangs in de media een breed uitgemeten beschuldiging van seksueel misbruik binnen de Brahma Kumaris hebben gezien en waarvan je zou denken dat dar zeldzaam is ténzij je de de opgelegde afzwering van seksueel genot en lichamelijke affectie ook als een ander soort van seksueel misbruik beschouwd. Door te ontkennen dat BK aanhangers eenvoudig weg ook liefde en genegenheid nodig hebben zijn de BK leiders in staat om  controle houden en de focus van aanhangers te monopoliseren  op zichzelf als afgevaardigden van hun god geest . Intimidaties en bedreigingen  gebeuren op een meer subtiele manier. Lichamelijke en geestelijke intimidatie en bedreigingen komen voor, bijvoorbeeld toen er klappen werden uitgedeeld aan  leden van PBKs (een afsplitsings-groep van BK) maar het gebeurt zeer zeker ook op een veel diepere en meer mentaal manipulatieve wijze. De dreiging om verbannen te worden uit de sekte waar aanhangers volledig afhankelijk van zijn geworden, de dreiging van eeuwige verdoemenis voor ” falen” of een ​​”verrader” van de sekte te zijn, de dreiging van het “laatste oordeel” en het verschrikkelijke lijden op “Judgement Day” (Dharamraj) waar de zwakke en ongehoorzamen “tranen van bloed zullen huilen” en tandenknarsend zullen schreeuwen als ze als mosterdzaad” zullen worden verpletterd  “cry tears of blood”, grind their teeth and make screaming noises as they are “crushed like mustard seeds”.

Dit zijn allemaal letterlijke citaten van de BK “teachings” waarmee het BKism is gevormd. De vernietiging van 7 miljard mensen maar eigenlijk zei hun god in eerste instantie  4.5 miljard maar hij is nooit erg goed geweest in voorspellingen en cijfers. Burgeroorlog en bloed baden waar alleen de BK god de gehoorzamen van kan redden en ga zo maar door worden voortdurend herhaald en en voortdurend opnieuw ingestampt. Dergelijke beelden worden de onzichtbare tralies van de irrationele mentale gevangenis waar de BK slaven opgesloten worden gehouden, zij het een  kooi met een gouden randje voor de meeste westerlingen. De scheidslijn tussen de belangrijkste BK kasten lijkt weer Sindis, met de blanken aan de top, donker gekleurde Indiërs en Zuid-Amerikanen op de allerlaagst plaats  en zwarten  zoals Janki eens zei worden beschouwd als de “meest onzuivere zielen”.

” Inhouding van de lonen ” ?

BK sevadharis oftewel  de bedienden van de hoger geplaatste BKs krijgen geen loon tenzij ze behoren tot de kaste van BK elite om als dienstmaagden en eunuch zakelijke diensten uit te voeren en ze erin slagen om een ​​paar van de donaties voor persoonlijk genot in eigen zak te steken. In zeldzame gevallen wordt slechts een handvol toegewijde individuen beloond met gratis eten en accommodatie voor hun gratis dienstverlening.

 Beheer van identiteitsdocumenten.

We weten niet genoeg over hoe de BK leiders documenten van de laag in rang staande toegewijde BKs beheert. De BK leiders zoals Jayanti Kripalani  reageren gewoonlijk oneerlijk  door te zeggen dat iedereen vrij is om op elk moment de sekte te verlaten. Indien zij natuurlijk   mentaal in staat zijn om te gaan met de eeuwige vermeende verdoemenis en het verlies van de beste jaren van hun leven . Sommige blijven gewoon omdat er niets is om naar terug te keren.

 Schuldslavernij 

Nee, in  BK is het meer een “donatie slavernij “. Je moet blijven geven en het feit dat volgelingen   de neiging hebben om meer te geven omdat het volgens de god van de BK een hogere status in de hemel geeft wordt gretig benut .

Sectie 71 van de “Coroners and Justice” Act 2009, die in 2010 in werking is getreden beschrijft een nieuwe overtreding voor het houden van een andere persoon in slavernij of horigheid of hen te verplichten om dwangarbeid of verplichte arbeid te laten verrichten . De eerste persoon die belast is met deze overtreding liet zijn dienaar 18 uur per dag werken  en is schuldig bevonden voor  “The most appalling greed”.

Hoeveel uur werken de Brahma Kumaris bedienden?

Eigenlijk een retorische vraag. Iedereen die  ooit lid van  BK is geweest of nog is, weet het antwoord maar zal zich niet afvragen ​ of het wel ethische verantwoord is.  Ze krijgen geen echte opleiding, er is geen uitweg en volgelingen worden alleen getest op hun onderwerping en toewijding aan de leiders . Ze zijn op afroep beschikbaar, 7 dagen per week  en als er een groot programma georganiseerd wordt  is 18 uur werken of meer niet uitzonderlijk. Natuurlijk is  deze “deal” die ze krijgen nog altijd beter dan die van het runnen van een zelfstandig klein centrum waar de hele dag wordt gewerkt  om geld te verdienen om het centrum in stand te houden  en dan de rest van hun tijd besteden aan koken, schoonmaken en voorbereiden voor het geven van lessen, 7 dagen per week van 4:00 tot  22:30 uur. Plus extra’s. De “uitverkorenen” die mogen hulpjes en knechten worden voor de senioren van Brahma Kumaris en worden over het algemeen toegestaan ​​een siësta te houden zodat ze er nog een beetje fris uitzien maar een nieuw toegewijde Kumari onderaan de pikorde misschien niet. Ze leven onder totale controle zonder enige privacy en  slapen vaak op de vloer van de “klaslokaaltjes” waar ze zelf ook stap voor stap werden  geïndoctrineerd.

Meer details komen boven water over de slavernij zaak in Londen . Een van de verdachte in kwestie komt uit India  de andere uit Oost-Afrika, net als veel van de BKs die met niets naar Engeland kwamen toen ze eruit werden gegooid door de Afrikanen . Er wordt beweerd  dat de verdachten  sekte-achtige technieken gebruikte om hun slachtoffers te hersenspoelen en buitengewone psychologische controle uitoefende en dat de drie vrouwen gevangen waren met  “onzichtbare handboeien” . Lokale politici en leiders van de gemeenschap vergeleken het met mensen die gevangen zitten in een religieuze sekte .

Psychologie experts zeggen dat  het in dergelijke gevallen moeilijk tot onmogelijk is om te herstellen van hun ervaring vooral voor de jongste vrouw omdat ze nooit een andere manier van leven hebben gekend . Wat verschilt dit met een jonge Brahma Kumari of een dochter ” die door haar ouders is overgedragen aan de Brahma Kumaris  en voor de rest van haar leven gevangen is?

Dr. James Thompson  die gespecialiseerd is in gevangenschap en trauma aan de Universiteit van Londen, zei dat het erger voor deze vrouwen is dan een veroordeelde die  na tientallen jaren in de gevangenis weer terug komt in de maatschappij.

Wat de Brahma Kumari slavernij zo zorgwekkend maakt is dat het weggezet wordt als zijnde “in de naam van God” en religie en  zelfs  gezien wordt als “bevrijding” van deze “duivelse” wereld. Dat is de mentale gevangenis met onzichtbare tralies waar de Brahma Kumaris hun aanhangers gevangen houden  die vervalst en voortdurend worden herzien en verfijnd om mensen gevangen te hóuden . Op geen enkel punt hebben de leiders dit  toegegeven . In plaats daarvan investeren ze  in het aantrekken van een gepolijst front voor buitenstaanders dat door sommige BKs wordt ondersteund en die vrijwillig, soms willens en wetens mee werken om de leugens van  de leiders te blijven herhalen en het helpen bevorderen het geestelijk in slavernij houden van anderen.

Als de gevangenis verandert dan veranderen de gevangenen gewoon mee. Voor de meeste mensen is God God en de Waarheid is de waarheid maar de BK bleef hun god en hun waarheid veranderen en de aanhangers lopen gewoon mee met de laatste “trend”. Ze hebben geen probleem met het idee dat  “God” of de ” Perfect Man ‘ zei dat het Einde van de Wereld in 1976 zou plaatsvinden en vierden hun  75-jarig bestaan ​​in 2011. Of dat de wereldbevolking op het moment van alomvattende destructie 4,5 miljard mensen zou zijn en nu 7 miljard . Hun mentale gevangenis is de “2 tot 3 jaar” waarvan wordt gezegd dat de wereld vergaat en dat zeggen ze al vanaf 1970 zo niet 1930 en dat werk heel goed. De mate van indoctrinatie en manipulatie en dwang komt niet alleen via de Murli  maar erger door het  1 op 1 contact met “teachers” in de “klas” en met de senioren. De wederzijdse bevestiging is enorm en zeer subtiel en voorzichtig loopt het proces stapje voor stapje totdat er geen weg terug is en de “deur” op slot gaat. Dat is het interessante het is het “duwtje in de rug” wat politici en marketing figuren nu aan het onderzoeken zijn . Ze laten aanhangers geloven dat zij zélf de beslissing hebben genomen , terwijl in feite de beslissing werd gevormd door de sekte .

“Have yoga with the Father. However, if your intellects wander elsewhere your remembrance becomes adulterated. Then, neither will you be able to do service nor will you claim a high status”.

“Don’t cause any disturbance in Shiv Baba’s task. Those who cause a disturbance cannot receive a high status”.

“By studying well here, you will also claim a high status. Otherwise, uneducated ones will have to bow down in front of educated ones”.

“You have to make effort to claim your full inheritance from the Father. If you don’t claim it now you will miss it every cycle. You will then not be able to claim such a high status”.

“Those who imbibe this and inspire others to do so will receive a high status”.

“You say: Yes Baba. I will follow Your shrimat and definitely become elevated. Since God is the Highest on High, He would definitely also give you the highest-on-high status, would He not?”

“Fortunate children make first-class efforts in service day and night. They never have a “don’t care” attitude towards Dharamraj. If you simply eat good food, wear good clothes, don’t do service and don’t follow shrimat, Maya will make your condition very bad”.

“Do service and more service. As soon as you are given service to do, you should run; nothing else”.

“Use your time in a worthwhile way for service. Surrender your body, mind and wealth and continue to study for as long as you live”.

“The more service you do, the more you will accumulate. While you are  accumulating, your kingdom will be created”.

“You should do service at a fast speed. Some consider themselves to be very clever, but you should think about how you can become clever. As yet, you are still weak”.

“Children’s faithfulness and trustworthiness are proved through service. Become very sweet”.