Geheime “teachings”

“Now experience how there is no one for you in this world except the one father”.

De  BKWSU heeft een beleid dat zelfs voor trouwe aanhangers die niet in de gelegenheid zijn om naar een centrum te komen de toegang tot de zogenaamde berichten van God (Murlis) verboden is.  De  murli die doorgesluisd wordt via hun medium Gulzar en die  naar zij menen rechtstreeks van God afkomstig is.

Ex-BKWSU leden, PBKs, vrienden en familie van BKs en het gewone publiek zijn sowieso uitgesloten voor het ontvangen van de Murlis.  Soms in het geval dat een  BK  “gesnapt” wordt omdat die een PBK evenement of samenkomst bijwoont dan kan die zelfs worden uitgestoten en verbannen van BK centra en heeft helemaal geen toegang meer tot Murlis. BKs verzoeken BKWSU al jaren om de Murlis openbaar te maken maar er wordt geen gehoor aan gegeven.

Deze Murli, bevatten de essentie van de BKWSU filosofie en zijn opgeslagen achter wachtwoord beveiligde en gecodeerde websites. Van de vele controversies rond de Murlis met inbegrip van de herzieningen en herschreven teachings door BKWSU leiderschap  is het besluit om de toegang te ontzeggen  het bewijs dat zij consequent controversieel zijn.

Er zijn de twee varianten    Avyakt Murli en Sakar Murli

Avyakt Murli:  Avyakt dwz subtiele of engelen staat, deze worden sinds 1969 gesproken door de stichter Lekhraj Kripalani via het medium Dadi Gulzar.  Nieuwe Avyakt Murlis worden live uitgezonden vanuit Madhuban, en gaan inmiddels via het internet naar BKs over de hele wereld en worden gehoord door ongeveer 25.000 mensen op de bijeenkomsten in Madhuban.

BKs beschouwen deze als het gesproken woord van hun God en de geperfectioneerde Kripalani nu genaamd “Brahma Baba” en in een gecombineerde vorm met God genaamd BapDada.  PBKs beschouwen deze murli  als het gesproken woord van Brahma Baba in herinnering van Shiva en hebben een duidelijk andere toon dan de eerdere Sakar Murlis.

Een aantal voorbeelden:

                                                            21/07/13 Madhuban Avyakt BapDada Om Shanti 02/02/77

Only those who are constantly stable in their form of having all symbols can grant a vision of the Father through themselves.

BapDada has come into the gathering of spiritual love of the loving children. Only once in a cycle, at the confluence age, does such a gathering of spiritual love take place. In no other age can the gathering of love between the spiritual Father and the children take place. Do you consider yourselves to be multimillion times fortunate in this gathering? It is such elevated fortune that the Father, the Almighty Authority Himself speaks of this fortune of the children. The Father is very happy to see such fortunate children. Just think what that fortune itself would be! While just remembering the fortune, you become the beads of the rosary which the Father turns. It is such elevated fortune that, even today, at the end of the iron age, the devotees who turn that rosary consider themselves to be fortunate. All are desperate to experience even a little of that elevated fortune. You are so fortunate that, just by mentioning your name, others consider their lives to be worthwhile. So, just think how great this fortune would be! Do you always consider yourselves to be such fortunate souls?

The greatest clan of all is the Brahmin clan, and you are the deepaks (lights) of this Brahmin clan. To be a deepak of the clan means to glorify the name of the Brahmin clan constantly with the light of awareness. Do you consider yourself to be a deepak of the clan in this way? Is the light of awareness constantly ignited? It has not been extinguished, has it? A constant light means a light that is never extinguished. People keep a constantly burning light in front of your non-living images. That is a memorial of the constant, living light; so can the living deepak be extinguished? Would you like an extinguished light? So check yourself: when the light of awareness is extinguished, how do you feel? Is that a constant light? The sign of a (constant) light is to be constantly an embodiment of awareness and an embodiment of power. Awareness is deeply connected with power. When someone says that he has the awareness of being Baba’s child, but that he has no power, it is not possible at all, because the awareness is that of being a master almighty authority. To be a master almighty authority means to be a form of power. To be powerful means to have strength (shakti). So, why does it disappear? What is the reason for this? You make the mistake of one word. What is that mistake of one word? You have to become a corporeal one (sakari) who is holding all the symbols (alankari). Instead of being one with all the symbols (alankari), you become one who has arrogance of the body (deh ahankari). You become one who has arrogance of your own intellect and arrogance of name and prestige. Even while having the symbol of the form with all symbols, you are not able to imbibe all these symbols. The limited princes and princesses of today’s world always maintain their royalty and decoration. In the same way, the elevated souls of the Brahmin clan should also be always decorated with all the symbols. These symbols are the decoration of Brahmin life, not of the deity life. So, you should always keep the decoration of your symbols on you, but what do you do instead? You catch hold of one symbol and let go of another. Some can hold three symbols whereas others hold four symbols. BapDada continues to watch the games of the children. Arms means power, and on the basis of this power you can become one with all symbols. However, the arms of power continue to shake. When the arms are constantly shaking, how can you hold the symbols? Therefore, no matter how much you try to hold the symbols you are not able to do so. So, which one word should you remember? Not to be one who has any type of arrogance, but to be one who has all the symbols. Because of not being constantly stable in your form of having all symbols, you are not able to grant a vision of the self or the Father. Therefore, make the arms of shakti strong, otherwise, you will not be able to hold the symbols. Do you know the symbols? You know about them and you speak about them, so why are you not able to imbibe them? BapDada sees the wonderful games of the weaknesses of the children. Just as the divine acts of God are limitless, so too, the divine games of the children are also limitless. Each day, there is a new game. You become coloured by Maya’s games. Instead of spinning the discus of self-realisation, you start spinning the wasteful discus of looking at others. From the copper age onwards, you have had a lot of interest in the habit of listening to and telling wasteful stories. Even now, a trace of that sanskar emerges now and then. Therefore, you are not able to become like a lotus flower and become one who holds the lotus. Instead of being like a lotus (kamal), you become weak (kamzor). You give others the message to make them into conquerors of Maya, but you never even think about whether you are a conqueror of Maya or not. This is why you are not able to become one who has all the symbols. Become one who has all the symbols, not one who has arrogance of the body.

 

To those who remain constantly stable in the stage of holding all symbols, of being egoless and incorporeal, to those who are constantly victorious, to the constantly ignited deepaks who enlighten the whole world, to the lights of BapDada’s eyes, love, remembrance and namaste.

BapDada meeting Didiji:

What is the speed of creating a new life of those who are creating the new world? Only when you first bring about newness in your life will you be able to bring about newness in the world. The more complete and beautiful you make the building of your life, the more complete and beautiful a fortune you will receive in the new world. You are drawing the line of fortune with your actions. That is a limited line of fortune on your palm whereas these are the lines of action. The more elevated and clear your actions are, the more elevated and clear your line of fortune will be. So, you can see your own future through the lines of action. Who will be able to live on the banks of the River Jamuna? Those who have stepped away from the old world for all time and have made the Father their constant Companion will be the ones who together will have palaces on the banks of the River Jamuna. Who will be studying with Shri Krishna? He will have companions who teach and study with him, will he not? Those who have special parts of constantly teaching and studying will also be the companions in teaching and studying there. Who will dance with Krishna? Those who have performed the dance of making their sanskars the same as the Father’s in the confluence age. Those who perform the dance of making their sanskars the same as the Father’s here will dance there. Who will become part of the royal family”? Those who constantly maintain the royalty of their purity, whose vision is never attracted to limited attractions and who are constantly decorated with all the symbols. Those whose idols are constantly decorated and have that royalty are the ones who will become part of the royal family. Who will become the heirs? An heir means one who has a right. Those who constantly have a right here and never become subservient to Maya, but who maintain the pure intoxication of having a right, are the ones who will have a right there. Now, each one of you can check yourself: Who am I? This is the riddle. Some souls have parts of being together throughout their entire lives: of studying together, of dancing together, of living in a palace and of being part of the royal family. Some souls also have all rights. This is the plan for the new world. Achcha.

BapDada meeting the teachers:

Do you know why BapDada has special happiness when He meets the teachers’? You are the teachers who are equal to Baba. Just as the Father is the World Teacher and Server, so you teachers are also teachers and servers. Seeing those who are equal to oneself, there is special happiness experienced. You are equal in the stage of being a teacher. Nothing except service should attract you. Day and night, remain busy in service. If you remain free from service, other things will then emerge. Scorpions and cockroaches come into an empty home; they come into an empty home or an old home. It is the same here. Either the intellect is empty or it is filled with old sanskars, and so the scorpions and cockroaches of waste thoughts come.

1) A teacher is one who is constantly busy, not one who remains free, not one who remains free in thoughts, words or deeds.

2) A teacher means one who is equal to the Father and becomes a close bead of the rosary of victory. A teacher’s aim is to become a bead of the rosary of victory.

3) A teacher does not mean one who is sometimes victorious and sometimes defeated, but one who is constantly victorious.

4) A teacher means one who constantly has a tilak, one who constantly has the fortune of having the Bridegroom as the Companion. A tilak is the sign of being wed. So to be constantly in this state means to be one who constantly keeps the Father as the Companion. To be in this state means to be one who has a tilak.

The place of a teacher is the heart-throne. If you vacate your place, others will take it. The seat of a teacher is the Father’s heart-throne. Once you let go of your seat, all your renunciation and tapasya finish. So, never let go of this seat as there are many who would take your place. Everyone has the zeal and enthusiasm to go ahead of the teacher. If the teacher goes ahead even more, then she can be seated on the heart-throne. A teacher’s world is very small. A teacher’s world is just the one Father; Mother, Father, Friend, Brother. What else is there in the world? There are all relationships and all material things. Here, you have the attainment of all relationships with the Father. It is a small world, but it is complete and powerful. There is nothing missing in this small world. You have all relationships with the Father. It is not that because you have the relationship of the Father, you do not have the relationship of the Mother, or if you have a relationship of the Mother, you do not have a relationship of the Friend. If the attainment of even one relationship with the Father is missing, the intellect will definitely be pulled in other directions. You should experience all relationships with the Father. Otherwise, other relationships will pull you towards them. Since your entire world is the one Father, all forms are included in that. This is known as being a number one teacher, a flawless teacher, a worthy teacher and a well-known teacher. The Father always sees everyone with elevated vision. If the Father were to look at weaknesses, then those weaknesses would be underlined for all time. However, Baba is the Bestower of Fortune and so He always sees everyone with elevated vision. In comparison to being elevated, weaknesses automatically make your conscience bite you. When you listen to elevated things, weaknesses are clearly visible automatically. This is why the Father constantly speaks of the elevated things through which weaknesses are automatically visible. If Baba were to look at your weaknesses, a long and complicated story of the Vedas and scriptures would be created.

All teachers should especially pay attention to one thing. You must never be dependent on anyone even in a royal way. You should not be dependent on any soul’s virtues, service, co-operation, intellect or planning. When you make that soul your support, you become subservient. When another soul becomes your support, the Father’s support is automatically removed. Then later, as you progress further, when the temporary support shakes, you begin to wander and stumble. Therefore, realise that it is a great mistake to be impressed by any particular soul. It is not just a mistake, but a big mistake. Do not become happy because service is expanding; that is just temporary splendour. If the foundation shakes, then service will also shake. Therefore, never make any soul your support. Do not think that service will not increase or there will not be any progress because of a particular person. This is not just a reason, but a black mark that dirties a clean soul. This is a very big flaw. To make another soul your support is a very big flaw, in which case you will not be able to become flawless. However, Baba knows that you do work hard. BapDada is congratulating you for the hard work you do. You have already been told that there are many stories in the scriptures that have no foundation. This is why you were told that a teacher is one who is always busy in service. In your thoughts too, keep busy with your Father and you will then not be busy with any other soul. Those who are busy will never be subservient to anyone. It is only when you remain free that you are attracted towards a place of entertainment, to someone’s love or co- operation. Those who are busy do not have time for those things. BapDada is pleased to see the teachers. You have very good courage, zeal and enthusiasm. You are moving forward, but you must not make stories of your work into scriptures. With the line of action, you have to make your fortune elevated. Do not make up such stories whose beginning is false and whose story is wrong. To teach students means to teach oneself.

BapDada enjoys talking to the teachers. There is greater love for those who follow and those who are equal. Whomever one has love for, even their small weakness seems very big. This is why BapDada is signalling you. The mirror is very clear at amrit vela for you to see how close you are. Teachers are those who give salvation, not those who take salvation (of facilities). It is not necessary to ask the teachers if they are happy and content. Remain happy and content and continue to expand service. The scene when your arms shake is also very good; you pick up one symbol and drop another one. Sometimes, you try to put the discus right and you drop the conch. When you hold the conch, you drop the lotus. Now, you teachers have to stop the scripture stories. Make your fortune at every second in every thought. There are those who listen to stories, those who tell stories and those who make up stories. Just as those are said to be the wonder of Vyas (one who wrote the scriptures), similarly, here, too, there is a wonder. You give it birth, you sustain it, but you are not able to destroy it. Then you repent and ask Baba to help you. Achcha.

Blessing: May you be constantly free from the illness of Maya and attain immortal fruit with the intention to serve.

Slogan:

The children who, at the confluence age, eat God’s fruit, imperishable fruit and fruit that is filled with the sweetness of the love of all relationships, remain constantly free from any form of disease of Maya. You will receive all other fruits in the golden age as well as the iron age, but, if the instant fruit of the intention to serve, God’s fruit, is not eaten now, you cannot eat it throughout the whole cycle. This fruit is fruit filled with God’s magic and, by eating this fruit, you not only change from iron to a gemstone, but you become a diamond. This fruit is immortal fruit that finishes all obstacles.

Only those who uplift ones who harm them and those who consider ones who defame them to be their friends are equal to the Father.

***OM SHANTI***

 

Sakar Murli: Vernoemd naar de traditionele Indiase fluit  Murli waarvan wordt gezegd  dat God Krishna die zou hebben bespeeld. Van de Sakar Murlis wordt gezegd dat het de woorden zijn van God Shiva zoals dat wordt gesproken door medium Lekhraj Kirpalani bekend als Brahma Baba tegen de leden en dagelijkse kost.

De resterende Sakar Murlis werden gesproken tussen ongeveer 1964 en 1969 en door de BKWSU sinds die tijd herzien.  Aanvankelijk betekende “herzien”, herhalen  maar controversieel is dat “herzien” tegenwoordig iets heel anders betekend en dat is om die Murli opnieuw te kunnen bewerken door mensen binnen de BKWSU.

Uiteraard zal BKWSU beweren dat “gewone” mensen niet de intelligentie hebben om deze Murlis te begrijpen. Zoals hun God ook zegt, “Alleen jullie, Brahmin kinderen kunnen dit begrijpen”. De zogenaamde “teachings” zijn voornamelijk gebaseerd op angst, verdoemenis, het einde van de wereld, zieltjes winnen, geld geven en werken (service) voor de organisatie.

We spreken over BK  Raja Yoga, omdat het niets heeft te maken met klassieke Patanjali’s Raja Yoga waarvan de Brahma Kumaris de naam wel gebruikt met de invulling van hun eigen praktijken en doctrine.

Onderstaand een paar voorbeelden. Deze zijn in het Engels en zijn zo gelaten om de tekst niet uit verband te trekken.

murli 5-8-2012

Essence:- Sweet children, never come into conflict with anyone and stop studying. By renouncing this
study you will end up in the stomach of Maya, the alligator.
Question:- Because this is not a common satsang, which aspect does the Father repeatedly have to
caution you children about?
Answer:-
1. This satsang is not like the satsangs of the world. Here, you receive instructions to
become pure, but Maya puts obstacles in the way of your becoming pure. This is why the
Father repeatedly has to caution you: Children, whatever happens, don’t ever stop studying due the influence of happiness or sorrow or praise or defamation.
2. Don’t consider yourself to be clever and defame others. Maya is very mischievous. If you sulk with the Father and stop studying, Maya scalps you and you experience bad omens. Therefore, continue to take shrimat. Never make comments about the advice that BapDada gives you.

Om shanti. You children understand and say: Now that we belong to You, this old world has to be destroyed. This is Ravan’s unlimited Lanka (island) that has to be destroyed. They show Lanka as Ceylon, but that is totally false. Ceylon is an island in the ocean. The unlimited Father explains that the whole world is in the ocean; the ocean is all around it. They have shown Vasco de Gama going around the world and discovering that water was all around the land. Therefore, this is an unlimited island. Ravan’s kingdom is over the unlimited island. This is the unlimited Lanka; it is not just Ceylon. This is that period now. So many tall stories have been written in the scriptures. We also used to think that it was perhaps like that; we had no other thoughts! You would only wonder about this if you were to think about it. Intellects were completely locked up. The locks on your intellects have now opened. Human beings think that God took an army of monkeys and that they built a bridge with stones and set everything on fire. They have written so many things. It is at this time that the whole world is to be set ablaze. Bharat is the imperishable birthplace of the imperishable Father. This is why it is called an imperishable land. It is now in your intellects that Bharat is definitely the ancient and imperishable land. All the other lands that exist now are to finish in the flames of destruction. The flames of destruction are to be ignited from this sacrificial fire. The war begins from here.

These are just small rehearsals. It is in your intellects that Ravan’s kingdom is over the whole world. It is now at its end and the kingdom of Rama is to begin. These things cannot enter the intellect of anyone else. Only we few Brahmins know and understand that the whole world is to end and that we will become the garland around Baba’s neck and then go to the new world. The history and geography of the world repeat identically. This cycle is very good. At the moment, it is the end of the iron age and the beginning of the golden age and all the religions are definitely here. History must repeat, that is, the golden age will definitely come after the iron age, just as night follows day and day follows night. It is impossible for night not to come. The Father comes and explains all  of these significant aspects. It also has to be understood how we are actors and how we take 84 births. It is not a question of 8.4 million births. The duration of the cycle is only 5000 years. Those people tell you that it is not written like this in the scriptures, that this is your imagination. Due to not knowing these things, they are bound to say that. People continue to study the scriptures, but they can’t be blamed. Baba says: Those stories from the scriptures and those novels will not exist in the golden age. There, Bharat will have become the land of absolute truth. The land of Bharat is the greatest pilgrimage place of all. The Somnath Temple here is magnificent. Such a temple cannot be built anywhere else. These temples etc. will be created again. When will they be created again? They will be created again when the path of devotion begins again. No one else can build them. You can even tell at what time they were built: Devotion began at such and such a time. Lakshmi and Narayan are the first ones to become worshippers. They will only have a single crown then. Then, they will also build the Somnath Temple to Shiv Baba. Mahmud Guznavi will come again as well and loot it.

Only the Father explains all of these things to you children. It is said that when God comes, He gives so much knowledge of the Gita that, if the whole ocean were to turn to ink and all the forests into pens, they would still not be able to write all of the knowledge. Yet they have created such a small Gita! It is even possible to get a Gita in a locket, because it is something very valuable. They have so much love for the Gita. Baba has even put it in a very small gold box and given it as a present. You children now understand that the Ocean of Knowledge continues to give limitless knowledge and will continue to do so until the end. Is it possible to collect all of these murlis together? These are not things to keep. At least the scriptures are useful on the path of devotion! Of what use will all that you write be? On the one hand, you produce two to four thousand murlis, whereas they produce the Gita by the millions in all languages. There is great respect for the Gita, the jewel of all the scriptures. So many people study the Gita and scriptures etc. The Father explains: The knowledge that you receive is completely new; no scripture of it could have been written. How does God teach Raja Yoga? Only you Brahmins now understand this. There are very few among you who maintain the intoxication of this knowledge. Today, they have this intoxication and tomorrow, it is forgotten. When the Father is forgotten, knowledge is also forgotten. If you divorce the Father, everything comes to an end. If, after belonging to the Father, you indulge in vice, your throat chokes, you would not be able to say anything. Those who used to spread knowledge very well are no longer here. They had some conflict with a Brahma Kumar or Kumari, then they became upset with Baba, saying that Baba didn’t tell that person or didn’t do this and finally, they sulked and left the study. This is why the Father says: If you want to see a great fool, you can see one here. Some even write: Baba, I am Yours; I will always claim the inheritance of imperishable happiness from You. However, they then divorce Baba! There were some very good daughters, but they are not here today. It is a wonder ! They have gone into the stomach of Maya, the alligator, and are not able speak any knowledge. They cannot speak imperishable knowledge. Then they begin to comment on the advice that BapDada gives.

A lot is explained to them: Now reform yourself. Only in that is there benefit. However, they do not reform themselves. Many good children have left and gone away. Even now, there are many children who are just standing on the side. Even after writing a promise in blood, they leave. Children should follow the Father’s shrimat completely and claim your full inheritance from the Father. The Father continues to explain: No matter what happens – praise or defamation, happiness or sorrow – don’t stop studying. If some defame others, it is because they don’t have knowledge in their intellects. They don’t even understand whether this one is a junior brother or a senior brother. Only the Father knows this. You mustn’t consider yourself to be so clever and simply praise yourself. Maya is very mischievous. She scalps those who are body conscious. Baba continues to caution you children: If you don’t follow shrimat, Maya can attack you from all sides. This is not a common satsang. You sit and explain with so much patience how the cycle of this world rotates and how you have become spinners of the discus of self-realization. The Father says: You, the decoration of the Brahmin clan, are spinners of the discus of self-realization. You are known as those with the conch shell, the discus, the mace and the lotus. People say to Baba: You have applied the praise of the deities to your children. The Father says: You are the ones who are spinners of the discus of self-realization, the ones who are to become as pure as a lotus and the ones with a mace. The Father sits here and explains this. What would the world know? They even say that the Bestower of Salvation for All is only One. They also sing that when the Satguru gives the ointment of knowledge, the darkness of ignorance is dispelled, that is, the night of Brahma comes to an end. When the Sun of Knowledge rises, the night of Brahma ends and the day begins.

The Supreme Father, the Supreme Soul, comes and gives new knowledge through. Brahma. Previously, you didn’t understand anything; you did not know the soul or the Supreme Soul, the Creator or the creation. You became those with completely impure intellects. What had you been made into? You were the masters of heaven. Now that you have taken 84 births, the end has to come. It is now your stage of ascent. The Father says: Remember Me alone and you will become the masters of the world. Common sense says that the Supreme Father, the Supreme Soul, is the Creator of heaven, and so why are we not in heaven? It doesn’t enter people’s intellects that God created the new world of heaven where deities ruled the kingdom. Five thousand years ago, there was heaven and God has come once again to establish heaven. If these things sit well in people’s intellects, they are very fortunate. Maya is such that she doesn’t allow you to make effort at all. She grabs hold of you by your nose, punches you and makes you totally unconscious. This is boxing. Baba says: Maya makes souls fall in a second. They become liberated in life in a second and also enter a life of bondage in a second. The soul divorces Baba and everything is destroyed. When there is faith, the soul claims the kingdom, but when doubts come, it is all over. This is a very wonderful play. Baba says: Awaken early in the morning and churn the ocean of knowledge, because you don’t have any other time during the day. The atmosphere at night is bad. People also perform devotion early in the morning. You children know that Baba used to wake up at one or two am and write a murli and you would study that and take class. Then Baba would listen to how you spoke the murli. All of this is the wonder of Shiv Baba. So many good children have left; they are not here today. Maya completely cursed them. The Father is giving the inheritance. Therefore, you children should make full effort and claim your inheritance. You can clearly understand for yourselves and the Father also understands when you let go of the Father’s hand.

Then, everyone would say: You have left the Brahma Kumaris! You, who had the faith that you were claiming an unlimited inheritance! So, what has now happened that you don’t even listen to the murli? It means that you can’t be remembering the Father either! Then that remembrance etc. also disappears. Such degradation should not come to any child. The Father understands that such and such a child has become very bad. Many good children are spoilt by bad company. Baba says that only first-class children can become beads of the rosary of victory. Many children write: Baba, I will definitely become a bead of your rosary. Baba then says: If you do, it’s a very great fortune. Baba also understands everything from your behaviour. Children’s faithfulness and trustworthiness are proved through service. Become very sweet. When you listen personally, you have disinterest and you feel that you will never do such a bad thing again; you only want to do good. However, when the. soul leaves here, that’s it: it’s all over; everything is forgotten. These are such wonderful things! Baba thinks day and night that a huge image of the cycle should be shown through a projector so that it can be read very clearly from a distance. It should be shown very clearly on walls. Each slide of the pictures should also be so large that anyone can read it. Two large images of the cycle should also be visible. The path of devotion begins from this place. First of all, devotion is unadulterated and later it becomes adulterated. This Brahma alone is the worthy son of Shiv Baba. If anyone were to ask Brahma a question, would he not be able to give an answer? Shiv Baba may know, but I too can explain. Baba has made him His right hand because he must have understood something. Achcha.

To the sweetest, beloved, long-lost and now-found children, love, remembrance and good morning from the Mother, the Father, BapDada. The spiritual Father says namaste to the spiritual children.

Essence for dharna:-
1. Awaken early in the morning and churn the ocean of knowledge. Don’t ever develop doubt in the intellect or stop studying due to the influence of bad company.
2. In order to become a bead of the rosary, be faithful and trustworthy. Let your activity be royal. Become extremely sweet.

Blessing:- May you constantly have all your weapons and be a karma yogi and become full of all powers by having accurate remembrance.
Accurate remembrance means to remain constantly full of all powers. If an enemy in the form of a situation comes in front of you and you are not able to use your weapons, you cannot be said to be holding your weapons. If there is remembrance in every action, there will be success. Just as you cannot stay without performing actions for even a second, in the same way, you cannot perform any action without yoga. Therefore, keep hold of all your weapons as a karma yogi and use all the powers under your orders at the right time, for only then will you be said to be an accurate yogi.

Slogan:- Those whose thoughts and actions are great are master almighty authorities.

murli 28-8-2012

Essence:- Sweet children, you have to make a vow to remain pure. There is no need to go on hunger strike or go without water. Remain pure and you will become the masters of the world.

Question:- At this time, who are the best of all in this world and in what way?
Answer:-At this time, the poor are the best of all in this world because the Father comes and meets the poor. The wealthy do not listen to this knowledge. The Father is the Lord of the Poor. He makes the poor ones wealthy.

Om shanti. You children heard the song. That is divine love which would be called Godly love. God is now teaching love; He teaches you how to love one another. There was such true love in Bharat when it was the land of truth. Who created the land of truth? The Satguru, the true Father and the true Teacher. In front of whom are you now sitting? You are sitting in front of the true Baba, that is, the One who gives true happiness, the One who teaches true love and gives true knowledge. Everything in the land of falsehood is false. It is also said, “Keep the company of the Truth.” There is only one Truth but countless things are false. You are personally sitting in front of the unlimited Father who makes Bharat into heaven, the One who gives the unlimited inheritance. He has, once again, come to give you the unlimited kingdom. There is only one true Baba, and by keeping His company you become the masters of the world. At the beginning of devotion there is true worship of Shiv Baba and that is known as true, unadulterated devotion. Baba sits here and explains the knowledge of the whole cycle to you children. To begin with, there was unadulterated devotion of one Shiv Baba and now He speaks true knowledge to you; He liberates you from false devotion.

You are hearing knowledge from the true Father. You understand that this company of the Truth will take you to heaven. Only through true knowledge does your boat go across; with false knowledge, spoken by others, your boat sinks. That is called ignorance. Only the Father gives true knowledge. You children have understood the history and geography of the whole cycle. Therefore, this true Father is also the true Teacher. In the golden age, too, you have a true father because there is nothing false there. There, God is not said to be omnipresent. Falsehood begins when the five vices that make everything false come into existence. It is now in the intellects of you children that you are personally sitting in front of the unlimited incorporeal Father. This Baba also says: I am sitting personally in front of that Baba. I remember Him; I remember Him again and again. I am Baba’s child, am I not ? You have to forget this corporeal father and remember that One. For me. there is only one Baba. There may be a little hindrance for you, but why should there be any hindrance for me? Your vision is drawn to this one. To whom would my vision be drawn? I have a direct connection with Shiv Baba.

You have to make effort to remember Shiv Baba. You have to cross this corporeal one, so that you do not remember him. However, for me, there is only one Shiv Baba. Although there are two sitting in front of you, there is only the One in front of me. I am His child; nevertheless, I am not able to stay in constant remembrance, because Baba says: You are a karma yogi. The whole cycle spins in your intellect; the soul has so many births in the golden and silver ages, and, while taking these births, you have completed the cycle of 84 births. There is an account of 84 births. Once the end of the iron age is reached, the new cycle begins and the history and geography repeat. Who existed in the golden age? Where did they rule? You understand that the deities used to rule over the whole world. Now people say: Don’t cross our frontier! Don’t drink our water! Baba is the Master of the unlimited. Baba says: Remember Me! It is not this Baba who is saying this. Incorporeal Baba says to you souls through this one: Remember Me, and you will never then fall ill or become diseased there. Here, some fathers give birth to children and then die, so the children experience so much sorrow and then have to work for their livelihood. This is the land of sorrow. The Father doesn’t give you any difficulty. He simply says: Remember Me and your sins will be absolved. Remember the Father and the inheritance. Although a child understands that he will receive an inheritance from his father, he still learns how to run his own business; he would not just sit waiting for his inheritance. However, those who take birth in a royal family wait for their inheritance. After giving a lot of donations and doing a great deal of charity, one receives a birth in a royal family and then one looks after the kingdom. These kings are impure.

You will go and take birth to pure kings in the home of Lakshmi and Narayan or somewhere else in the kingdom of the sun dynasty. There is no trace of sorrow there at all. You will be free from all sorrow. Baba comes and gives you patience. This is now your final birth. This has been your state for birth after birth: children have been falling and have reached the land of sorrow. How can the land of happiness come? There is a lot of sorrow here and any happiness is only temporary. Even important people have nothing but sorrow. At the moment, the poor are the best of all. Baba has come to make the poor ones wealthy. Donations are only given to the poor. Everyone here is ordinary. However, no matter how much you explain to those who are millionaires, to those who have millions of rupees, they still have such pride in their wealth! Baba says: What wealth can be given to such people? I am the Lord of the Poor. The poor kumaris and mothers take this knowledge. There is so much respect for a kumari; everyone worships her. Then, when she marries, she becomes a worshipper. For half a cycle we were worthy of being worshipped, and then we became worshippers. A kumari becomes a worshipper in the same birth. A kumari is pure but, after marriage, she becomes a worshipper, impure. She considers her husband to be her god and bows her head to him and lives like his slave. Therefore, Baba comes and frees you from slavery. The number of children continues to increase. You can explain: We are children of Prajapita Brahma and grandchildren of Shiv Baba. We have a right to His property. His property is unlimited. He makes us into the masters of the world. His order is: Children, remember Me alone! I tell you the truth, that you will become Lakshmi from an ordinary woman and Narayan from an ordinary man. There is no need to have a system of fasting. Previously, you used to perform many such penances; some didn’t eat for seven days. People think that by having such a system of fasting they will be able to go to the land of Krishna. In fact, the true fast is to remain pure. They starve themselves by force. You children don’t need to go on hunger strikes etc. Yes, you just go on strike to become pure. We will make everyone pure; that is our business. Nevertheless, nothing will happen by not taking water or not eating. Simply promise to be pure. Women experience a great deal of sorrow when their husband dies. You can go and explain to them that the Husband of all husbands has now come. He says: Just remember Me alone and you will become the masters of heaven. That is the Husband of all husbands and the Father of all fathers. If someone’s husband dies, explain knowledge to her and get her engaged to Shiv Baba. Ask her: “Why are you crying?” and then explain that no one cries in the golden age. Here, everyone continues to cry. In Bharat, there was the true kingdom of deities. These days, people beat and kill one another. This is the devilish kingdom. The picture of Lakshmi and Narayan is very good. There is a whole set: the Trimurti, Lakshmi and Narayan and Radhe and Krishna. If you were to look at these pictures every clay you would remember that Shiv Baba is making you this through Brahma. Write on a small board and put it up outside your own home: By knowing the unlimited Father you can claim the status of self-sovereignty for twenty-one births. Gradually, many people will read the board and come to you. You are imperishable, spiritual surgeons. You are passing the course of spiritual surgery.

You need to put up a board. Tell them: By remembering this Father you will receive the unlimited kingdom. Baba has written many good questions. How many spiritual children does Baba have? He is the One with many children. Both brothers and sisters are included in this. When you come to Baba, I explain how many Brahma Kumars and Kumaris there are. I have many children and the number of children is growing. You can explain that we are brothers and sisters. We must not have vicious vision. The Father says: Together with the body, also forget the false relationships of the body and remember Me and you will become pure. You promise to belong to no one but one Shiv Baba. If the old mothers were also to remember these words, there would be great benefit. We have taken 84 births and we have now become Brahmins and we will then become deities, warriors, merchants and shudras. You must definitely become Brahmins, and you will do so as you did a cycle ago. Countless souls will become Brahmins. The Brahmin children who are now abroad will also emerge. They keep remembering Baba. Baba says: While staying with your family, consider yourself to be a soul. Consider yourself to be a grandchild of Shiv Baba. We Brahmins will become deities. In the iron age, there are humans whereas there will be deities in the golden age. All human beings in the iron age are devilish. You are now becoming those who belong to the divine community. Only the Father speaks these things. No one else can tell you about any of this. No one else knows about these clans. Only you Brahmins can explain this knowledge. Others cannot understand until they receive knowledge through a Brahma Kumar or Kumari. Only you can give this knowledge. This requires a very clean heart. If the heart is clean, all desires are fulfilled. Some don’t have clean hearts. You should become busy with a clean heart in the service of the true Father. You should have this hobby. Our job is to explain. You understand that, although you beat your heads over 108 souls, it will perhaps only sit in the intellect of one of them. One or two may emerge – those who emerged a cycle ago. Those who became Brahma Kumars and Kumaris will be the ones who come now. You must not get tired. Continue to make effort and someone or other will emerge. Wherever you go, to your friends and relations or to weddings, etc. you can explain to them. Advice is given to each of them according to their karma. The main thing is to remain pure. Sometimes, you may even have to eat outside. Achcha, children, if you stay in remembrance of Shiv Baba, Maya will not influence you. but Baba doesn’t give this permission to everyone. It is seen that it may be a desperate situation or that their jobs may be at stake. Each one is given different advice. The world is very bad; you have to live with many. There is a story about a guru who told his follower in order to test him to go and live in a lion’s cave and to go to a prostitute. In fact, that was not a test. This applies to you children. You are not sent to lions. The Father explains: Give the Father’s introduction to anyone who comes. Day by day. the lock on everyone’s intellect will open. The tree has to grow. Then destruction will begin. Destruction cannot take place before then. A kingdom is being established here. The Father says: Simply remember Me. Achcha.

To the sweetest, beloved, long-lost and now-found children, love, remembrance and good morning from the Mother, the Father, BapDada. The spiritual Father says namaste to the spiritual children.

Essence for dharna:-
1. In order to imbibe knowledge, keep your heart very clean. Engage yourself in the Father’s service with a true heart. Don’t ever tire of doing service.
2. Make this promise: Mine is Shiv Baba alone and none other. Renounce the body and false bodily relations and have all relationships with One. Donate the wealth of knowledge to the poor.

Blessing:- May you pass with honours and experience closeness by flying with love.
All the children are moving forward with the power of love. The flight of love brings you close to the Father in body, mind and heart. In knowledge, yoga and dharna it is numberwise, according to each one’s capacity, but each one is number one in the subject of love. All of you have passed in the subject of love. Love means to remain close (pass) and pass and to pass easily through all circumstances. Only those who remain that close are able to pass with honours.

Slogan:-To remain safe from the storms of Maya and matter is to be seated on the heart-throne.

21/02/11

Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban

Sweet children, you are now changing this graveyard into the land of angels. Therefore, you should be completely disinterested in this old world, this graveyard. How is the unlimited Father the wonderful Servant of His spiritual children? Baba says: Children, I am your Laundryman. I wash all the dirty clothes of not only you children, but of the whole world, in a second. When the clothes of the soul become clean you receive a pure body. He is such a wonderful Servant that He cleanses everyone in a second, with the magic mantra of Manmanabhav.

Om shanti. The Father has explained to you children the meaning of “Om shanti”. The original religion of myself, the soul, is peace. You don’t need to make effort to go to the land of peace. A soul himself is an embodiment of peace, a resident of the land of peace. Yes, a soul can remain peaceful for some time. The soul says: I have become tired of the burden of the physical senses. I am now stabilising myself in my original religion; I am becoming detached from the body. However, actions have to be performed. For how long can you remain seated in peace? The soul says: I am a resident of the peaceful land. By coming here, into a body, I have become “talkie”. I, the soul, am imperishable and my body is perishable. Souls become pure and impure. In the golden age, even the five elements are satopradhan. Here, the five elements are tamopradhan. When alloy is mixed into gold, that gold becomes impure. Then it is put into fire to be purified. This is called the fire of yoga. In the world outside, people teach many different types of hatha yoga. They cannot be called the fire of yoga. This is the fire of yoga in which sins are burnt away. It is the Supreme Soul who makes souls pure from impure. People call out: O Purifier, come! According to the drama plan, everyone has to become impure, tamopradhan. This is the tree and its Seed is up above. When anyone calls out to the Father, his intellect goes upwards. He is the One from whom you are claiming your inheritance and He has now come down here. He says: I have to come here. The human world tree of the variety of religions is now impure and tamopradhan. It has reached the state of total decay. The Father sits here and explains to you children. There are deities in the golden age and devils in the iron age. Therefore, no war ever takes place between deities and devils. You are gaining victory over the five devilish vices with the power of yoga. There is no question of a violent war. You don’t commit any type of violence. You never physically hit anyone. You are doubly non-violent. To use the sword of lust is the greatest sin. The Father says: The sword of lust causes sorrow from its beginning, through the middle to the end. No one should indulge in vice. People sing praise in front of the deity idols: You are full of all virtues… Souls say: I have become impure. That is why they call out: O Purifier, come! When souls are pure, they don’t call out to anyone. That is called heaven. Here, sages and holy men chant so much: O Purifier Rama, who belongs to Sita. The Father says: At this time, the whole world is impure. No one can be blamed for this. This drama is predestined. Until I come, everyone has to play his own part. There is knowledge, devotion and then disinterest disinterest in the old world. This disinterest is unlimited, whereas their disinterest is limited. You understand that this old world is now to be destroyed. When a new home is being built, there is disinterest in the old home. The unlimited Father says: I am now building the home of heaven and giving that to you. It is now hell. Heaven is the new world and hell is the old world. We are now creating the new world while living in the old world. We will build the land of angels over the old graveyard. There will be these same banks of the River Jamuna and palaces will be built on them. There will be the same Delhi and the River Jamuna. However, it is just a tall story when people say that there was the fortress of the Pandavas. According to the drama plan, these will definitely be built again. So, just as you had been doing tapasya, holding sacrificial fires and giving donations, you will have to do all of that again. First you worship Shiva and build first-class temples to Him. That is called unadulterated worship. You are now on the path of knowledge. This is unadulterated knowledge. You only hear this from Shiv Baba, the One you worshipped first of all. At that time (In the golden age) there were no other religions. Only you existed then and you remained very happy. The deity religion is one that gives a lot of happiness. Your mouth is sweetened as soon as the name is mentioned. Only from the one Father do you receive this knowledge. The Father says: Don’t listen to anyone else! This is your unadulterated knowledge. You now belong to the unlimited Father. You will receive your inheritance from the Father, numberwise, according to the effort you make. The

Father has come into the corporeal world for a short time. He says: I alone have to give you children this knowledge. I do not have a permanent body of My own; I enter this one’s body. Immediately after Shiva Jayanti, there is the Gita Jayanti. Knowledge begins then. Only the Supreme Spirit gives you this spiritual knowledge. There is no question of water. Water cannot be called knowledge. Only with knowledge, not water, do you become pure from impure. There are rivers all over the world. The Father, the Ocean of Knowledge, comes here in this one and speaks knowledge. When someone dies, they put the water of the Ganges in his mouth. They believe that this water purifies the impure, and that he will therefore go to heaven. Here, too, people go to the Gaumukh (mouth of a cow). In fact, you are living Gaumukhs. The nectar of knowledge emerges from your mouths. Milk is received from a cow, so there is no question of water. You understand that at this time. You understand that once something happens in the drama it will repeat identically after 5000 years. The Father, who is the Bestower of Salvation for all, sits here and explains all of this. Everyone is now in degradation. Previously, you didn’t understand why people burn an effigy of Ravan. You now understand that there is to be unlimited Dashera. The kingdom of Ravan is over the whole world. The whole world is Lanka. Ravan doesn’t live in the limited. There is Ravan’s kingdom over the whole world. Devotion lasts for half the cycle. First there is unadulterated devotion and then adulterated devotion begins. Dashera, Raksha Bandhan etc. are festivals that refer to this time. After Shiva Jayanti, there is Krishna Jayanti. The land of Krishna is now being established. Today you are in the land of Kans, and tomorrow you will be in the land of Krishna. Krishna cannot exist here (at this time). Krishna takes birth in the golden age. He is the first prince. He goes to study at school, and then, when he grows older, he becomes the heir to the throne. The dancing with gopes and gopis is just them celebrating in happiness amongst themselves. How could it be possible for Krishna to sit and relate knowledge to someone? All of that praise belongs to Shiv Baba who purifies the impure. When you explain to the senior officers they say that what you are saying is right. However, they are not able to give this knowledge to others. No one would listen to them. Everyone would say that he became a BK because he had a magic spell cast on him. They just hear the name of the BKs and that’s it! They believe that you do magic. When you give even a little knowledge to someone, they say that you BKs perform magic, that you (BKs) don’t listen to anyone except your Dada, that you don’t perform any devotion etc. Baba tells you not to forbid anyone to do devotion. They will stop doing it by themselves. It is when you stop doing devotion and renounce the vices that there is upheaval. Baba has said that He creates the sacrificial fire of the knowledge of Rudra and that the devilish community creates obstacles in this. This is Shiv Baba’s unlimited sacrificial fire in which human beings change into deities. It is remembered that the flames of destruction emerged from the sacrificial fire of knowledge. Only when the old world is destroyed will you then rule in the new world. People say: We are asking for peace and these Brahma Kumaris are asking for destruction! The Father explains: The whole of this old world is going to be sacrificed in the sacrificial fire of knowledge. This old world is to be set on fire. There will also be natural calamities. Destruction has to take place. All human beings will be crushed like mustard seeds and destroyed, and souls will remain. Anyone can understand that souls are imperishable. Now there is to be an unlimited Holika (huge fire) in which all the bodies will be destroyed and the souls will become pure and return home. Anything put into fire becomes purified. People have sacrificial fires for purification. All of those aspects are physical. The whole world is now to be sacrificed. Establishment definitely has to be completed before destruction takes place. Whenever you explain to anyone, first explain about establishment and then destruction. Establishment is carried out through Brahma. The name Prajapita Brahma is very well known. There are Adi Dev and Adi Devi. There are hundreds of thousands of temples to Jagadamba. They have so many melas for her. You are the children of Jagadamba; you have become those who have knowledge at this time and you will then become princes and princesses. You become very wealthy. Then, on the path of devotion, you ask Lakshmi for perishable wealth at Diwali. You receive everything here. May you have a long life! May you have many children! You know that your lifespan will be 150 years. The Father says: The more yoga you have, the more your lifespan will increase. You have yoga with Ishwar (God) and become yogeshwar (one who has yoga with God). Human beings are bhogeswar (those who indulge in vice). It is said that God washes the clothes of vicious, impure beings. The Father

says: I am also called the Laundryman. I come and cleanse all souls and then they receive pure, new bodies. The Father says: I wash all the clothes of the whole world in just a second. By simply being Manmanabhav both soul and body become pure. This is magic! Liberation-in-life in a second! This is such an easy method. By having remembrance of the Father you will become pure. Simply remember the Father while walking and moving around! I don’t give you any other difficulty at all. You simply have to remember Me. It is now your stage of ascent at every second. The Father says: I have come as the Servant of you children. You called out: O Purifier, come and purify us! OK children, I have come. Therefore, I am your Servant, am I not? It is when you become very impure that you cry out in distress with great force. I have now come. I come and give you children this mantra every cycle. Remember Me and you will become pure. This too is the meaning of Manmanabhav. Manmanabhav and Madhyajibhav means: Remember the Father and you will become the masters of the land of Vishnu. You have come to claim the kingdom of the land of Vishnu. After the land of Ravan, it becomes the land of Vishnu. After the land of Kans, it becomes the land of Krishna. This is explained to you so easily! The Father says: Finish all attachment to this old world. We have now completed 84 births. We will shed these old costumes and go to the new world. Only through remembrance will your sins be cut away. You should have this much courage. Those people continue to remember the brahm element. They believe that they will merge into the brahm element. However, the brahm element is the residence. Those people simply sit in tapasya and believe that they will merge into the brahm element. However, no one can return home. They will not become pure by having yoga with the brahm element. Not a single one can go back home yet. You have to take rebirth. The Father comes and tells you the truth. The true Baba establishes the land of truth. Ravan comes and makes it into the land of falsehood. This is now the confluence age in which you become the most elevated, and this is why it is called the most elevated age. You change from shells into diamonds. This is an unlimited aspect. The highest-on-high beings are deities. You are now sitting at the most elevated confluence age. It is the highest-on-high Father who is making you into the most elevated ones. He gives you the highest-on-high inheritance, and so why do you forget this? The Father says: Remember Me! Children say: Baba, have mercy so that we don’t forget! How can that be possible? You have to follow the Baba’s directions. The Father says: Remember Me and you will become pure from impure. Follow His advice! What blessings can I give you? Achcha.

To the sweetest, beloved, long-lost and now-found children, love, remembrance and good morning from the Mother, the Father, BapDada. The spiritual Father says namaste to the spiritual children.

Essence for dharna:Follow every one of the Father’s directions and make yourself into a diamond from a shell. Stay in remembrance of the one Father and make your costume clean. You now have to go to your new home. Therefore, have unlimited disinterest in this old home. Have the intoxication that we will create the land of angels on this old graveyard.

Blessing:May you be crowned and seated on the throne and make your physical senses work under your orders by awareness of your goal and intoxication.

At the confluence age all the children receive a crown and throne from BapDada. You have a crown of purity and a crown of responsibility. You have the immortal throne and also the heart-throne. When you have a double crown and throne you automatically remember your intoxication and goal. Then the physical senses say “Yes, my lord!” None of the workers obey the orders of those who take their crown off or who get off the throne.

Slogan:Weak thoughts make you ask questions instead of being happy.

***OM SHANTI***

3/3


Avyakt Murli 2009/04/12 Revised

From  http://www.brahmakumaris.info/category/avyakt-murlis/11/07/70

The degree of the confluence age and the reward of the future.

Today, BapDada is seeing what degree each student has attained from studying. What degree do you receive from this study? Are you yet to receive a degree or have you already received it? After you study you receive a degree; so what will you receive at this confluence age? The degree of the confluence age is the perfect angel, the ‘avyakt angel, and the reward in the future is the deity status. So, the degree of the present time is the perfect avyakt angel. BapDada is seeing what the main qualifications for this degree are, and to what extent each student is qualified for it. The more qualified someone is, the more qualified he will make others too. Those who are qualified will create quality, whereas those who are not qualified will create quantity. So, today, BapDada is seeing the qualities of each of you. One has to see in which qualities each one is qualified. So here, in the main qualities, Baba is firstly checking to what extent you have become knowledge-full. Together with your being knowledge-full, Baba is also checking to what extent you are faithful, successful, powerful and serviceable. If you have all these qualities, you will receive the degree. So each of you has to check which qualities you have imbibed. To be knowledge-full means to have the full knowledge imbibed in the intellect. The more knowledge-full you are, the more successful you will be. If you are not so successful, it will be understood that knowledge is lacking. What is the reason for not being successful? You are not that faithful. To be faithful means to have faith in the intellect. Firstly, you have to have faith in the self, secondly, faith in BapDada and, thirdly, faith in all the souls of the entire family. When you are faithful and carry out any task having faith in the intellect, then, due to having faith in the intellect, there is victory, that is, because you are faithful, you automatically become successful. Every task, every thought and every word of such a soul will be powerful. Those who are qualified in this way can claim this degree. Do you know what happens if you do not attain the degree? What does a court issue? A decree (judgment). You will either receive a degree, or a decree will be issued. A decree will be issued for you to go to the land of Dharamraj. This is why you must make effort to claim the degree, and not be issued the decree. Those who are issued the decree will be ashamed. This is why you must constantly check to what extent you have become qualified. This was just the main qualification that was told to you, but there is a long list. There is also the word ‘full’ as a suffix to each quality. Faithful, powerful, etc and so when you are full of everything in this way, you will receive the degree. All attain success anyway, but are you successful, are you powerful, or are you lacking a little of those? You have to check this. Those who are full in all these qualities will receive the degree of the perfect, avyakt angel. All of you have kept this aim, have you not? What is the present time? It is now a very delicate time. It is not the time to move along with any fragility. If you continue to move with fragility even during the delicate time, there will be a loss as a result, and therefore, you now have to become an image that destroys. You have to adopt a fearsome form. So, now, because the time is becoming more and more delicate day by day, you have to become an image that destroys. What do you have to destroy? Your own sanskars. You now have to adopt a fearsome form for your own sanskars, your own sinful actions and the sinful souls of the present time, and destroy all of those in a second. It is said of Shankar that he opened his eye and destruction took place in a second. This is the sign of the task of an image that destroys evil. By adopting your fearsome form, the drishti you give anyone should be able to destroy their sinful sanskars. So, now, you have to adopt a fearsome form for your own sinful actions and wasteful actions as well as for sinful souls. You must now not be a loving form, you must become the form of Kali. A fearsome form that destroys evil is needed now. These are the last moments. If you do not adopt the fearsome form even now, then you will not be able to confront either your sinful actions or sinful souls. It is now no longer a question of accommodating anything. You must not accommodate your sinful actions, wasteful thoughts or the sinful activity of sinful souls, but you have to destroy them. You now have to merge love and reveal the Shakti form. Shaktis have to adopt three things at the same time. One is the virtue of motherly love on the forehead, secondly, spirituality in their image and, thirdly, there should be authority in their words. Each word should be such that it finishes the sinful actions and the sinful souls. What will happen when you have imbibed all these three at the same time? The sinful actions and the sinful souls will be destroyed. With the vision of the Shaktis, sinful souls will tremble in fear. Of what? Of their own sinful actions. So, now, become an image that destroys and quickly destroy everything. In some cases, you forget to destroy (sanhar) something while you are decorating yourself (shringar). You have put on many decorations; now you must destroy evil.

You each became a Master Brahma, you carried out sustenance and also decorated yourself, but it is now the part for destroying evil. Together with the ornaments of the Shaktis and the challenge of the Shaktis, which activity of theirs ‘is remembered? The jingle of the anklets. You have to wear anklets and dance on the devils. What happens when you dance in this way? Whatever you dance on will be finished and buried. The sign of fearlessness and destruction is the jingle of anklets. It isn’t that the Pandavas have not done this. Pandavas are also a form of shakti; both are included in the form of shakti. So all these three forms are now being carried out in a practical and revealed form. Now, weak ones are of no use. Weak ones do not go onto a battlefield, only brave, courageous ones go there. It is now the time to be revealed on the battlefield. Become the form of a brave, courageous Shakti and come to the front in a revealed form. What will happen when you are revealed in this way? There will be revelation: there will be the revelation of the Father and the children. The more you reveal yourself, the more revelation there will be. So, in order to glorify the Father, you have to reveal yourself. If, even now, you do not say “goodbye” to your own weaknesses, how would you become benefactors for the world? This is why you must now bid farewell to your own weaknesses; only then will you be able to become benefactors for the world. Achcha.

Meeting groups:

1. What is the special effort all of you are making at the present time? To give a message is an ordinary thing. In order to become a special soul, you have to carry out a special task. You now have to pay special attention to the special souls of the world. By paying attention to one special soul, the attention of many others will automatically be drawn. By paying attention to one special soul, that soul will not become special, but you will become special. By paying special attention, you will not waste any of your thoughts or your time. If you accumulate power in this way, you will easily be able to do special service. You now have to finish the old account book and create a new one. There is value for someone to the extent that he is qualified. Valuable things are never placed in an ordinary place; they are placed in a special place. So keeping the qualifications in front of you, continue to note down to what percentage you have become that. When you have reached 100 % per cent, the holy men will then bow down to you. When they bow down, the jingle of that will reach the ears of everyone far away. The meaning of accurate effort is that you make effort and receive the attainment of that at the same time. This confluence age has a special blessing of making you attain instant fruit. The fruit is also such that you make little effort and receive a great reward. So, knowing the speciality of the time, you have to bring about specialities in yourself. If any weakness remains, what is the sign of that weakness? The bow and arrow; if you do not perform wonders, you will receive a bow and arrow. If you miss out on attaining the fruit for even one second, you will not become full, but will come into the list of those who fail.

2. Delhi is called BapDada’s heart. Just as you are able to tell how healthy someone is by his heartbeat, in the same way, there will be the sound of completion from Delhi. Delhi is the mirror, and so those who are in Delhi have such a huge responsibility. The greater the crown of responsibility, the greater the golden-aged crown. That is called unlimited responsibility. Baba also used to carry out unlimited service while living in Madhuban. Each of you has an unlimited responsibility. What is an unlimited intellect like? To think of unlimited things, to have a relationship of love for the unlimited family and to consider all the places to be your own; such ones who do this are called the unlimited serviceable ones. Those who do limited service are not called serviceable.

3. Madhuban is called a safe. So, what are the jewels that remain in the safe? The most beautiful jewel of all is the jewel of the forehead. There are fewer jewels of the forehead and more jewels of the heart.

The jewels that remain in a safe more are the jewels of the forehead. By carrying out your tasks while being yogyukt and having faith in the intellect, you achieve success anyway. If you have the thought in your intellect from the beginning, that, although you do something, you scarcely receive a reward for it, then this thought also reduces the percentage of faith. If you carry out something while having faith in the intellect, you will not fail. When you confront problems, you attain success. Obstacles will come, but you can destroy them with the fire of love. Achcha.

Blessing: May you be complete and perfect and, in return for the love, turn yourself and become equal to the Father.

The sign of love is that you cannot bear to see any defect in the one you love. You would consider the mistake of a loved one to be your mistake. When the Father hears anything about the children, He considers that to be His. The Father wishes to see the children complete and perfect, the same as He is. In return for this love, turn yourself. Devotees are ready to cut off their head and place it in front of God, whereas you don’t have to cut off your physical head, but you have to remove Ravan’s head.

Slogan: To do the service of creating a powerful atmosphere through your spiritual vibrations is the most elevated service.

Sakar Murli 2009/03/23 Revised

(We want destruction to take place soon)

Essence: Sweet children, you should have the incognito happiness that you are students in the Supreme Father’s university and that you are studying to claim your inheritance of the future new world.

Question: What awareness should you constantly have so that you are able to imbibe divine virtues?

Answer: We souls are Shiv Baba’s children. The Father has come to change us from thorns into flowers. Constantly maintain this awareness and you will be able to imbibe divine virtues. Pay full attention to study and yoga. When you have distaste for the vices you will be able to imbibe divine virtues. Whenever a vice attacks you, remember that you are a thorn and that you have to become a flower.

Om shanti.

It is in the intellects of you children that you are sitting in a spiritual university. You should have this intoxication. You should not sit here like fools, as you would ordinarily sit in a school. Many children sit here like fools. You should remember that this is the university of the Highest on High the Supreme Father, the Supreme Soul, and that we are His students. Therefore, you should have so much spiritual intoxication. This is incognito happiness, incognito knowledge. Every aspect is incognito. Many of you, even while sitting here, have dirty thoughts of outside. You are studying here to claim your inheritance of the future new world. Therefore, you should have so much happiness and also have divine virtues as well. Only Brahmins come here. You have left all the dirty rubbish outside and come here. Therefore, you children should remain in great happiness. At this time the whole world is sitting in rubbish. There is a difference between the rubbish of the iron age and the flower garden of the golden age. In the iron age they continue to prick one another. You now have to become flowers. Therefore, you should have a great deal of happiness. We are now becoming flowers. This is a garden. The Father is called the Master of the Garden. The Master of the Garden comes and changes us thorns into flowers. You children should have the understanding of what kind of flowers you are becoming. Here, there is also a garden. After hearing the murli, go into the garden and compare yourself to the flowers and ask yourself what kind of flower you are or whether you are still a thorn. When you become angry, you should realize that you are a thorn and that you still have that evil spirit in you. You should have so much distaste. Anger can show itself in front of many, but one cannot indulge in vice in front of everyone, because that’s done secretly. Anger emerges externally. When someone gets angry, the effect of that lasts for a few days. There is the influence of anger and there is also the influence of greed. You should have distaste for yourself. You understand that Baba is making you into flowers. Lust and anger are very dirty. They ruin all beauty of human beings. It is only when you show this beauty here that you will attain beauty there. The Father explains to you children every day that you should imbibe divine virtues because you are to go to heaven. Just look how virtuous Lakshmi and Narayan are. People go in front of them and sing the praise: We are degraded sinners and you are full of all virtues. You also explain that heaven is the garden of flowers whereas hell is the forest of thorns. Shiv Baba establishes heaven whereas Ravan creates hell. You should think: I am a child of the Father, and so how did rubbish enter me? If you have rubbish within you, you defame the Father’s name. If you get angry, it means you defame the Father. When the evil spirit of anger enters you, you forget the Father. When you remember the-Father, no evil spirit can enter you. If you hurt someone’s heart, that effect also remains. If you become angry even once, it remains in the intellects of others for six months that you are an angry person. They dethrone that person from their heart. That soul is also removed from BapDada’s heart-throne. This Dada becomes the master of the world. He must also surely have many specialities. However, if it is not in someone’s fortune, he does not make effort. It is such easy effort. Just remember the Father and the soul will become clean. There is no other method. At this time, there are no Raj Rishis. There is only the one Father who teaches you Raja Yoga. Human beings cannot reform human beings. The Father comes and reforms everyone. Those who become completely reformed are the first ones to enter the golden age. If you have any dirty habits, you should renounce them. You should pay full attention to this study and yoga. You also know that not all of you can become elevated to the same extent. However, the Father inspires you to make effort. Make effort to whatever extent you can and claim a high status. Otherwise, you won’t be able to attain it for cycle after cycle. Baba repeatedly explains to you: Remember the Father and your rubbish will be removed. Those sannyasis teach hatha yoga. Don’t think that you can improve your health through hatha yoga or that you will never fall sick. No, they also fall sick. When it was the kingdom of Lakshmi and Narayan in Bharat, everyone had a long lifespan and they were healthy and wealthy. However, the lifespan of everyone now is very short. No one knows who made Bharat like that. People are in immense darkness. No matter how much you explain, it is very difficult for them to understand. It is poor, ordinary people who try to understand. Is there anyone here who is a millionaire? Today, a million is not a big thing. There are many millionaires now. Baba also calls them ordinary. Today it is question of being a billionaire. They spend so much money on wedding ceremonies. You children have to explain in such a clever way that the arrow strikes the target. When an important MP etc. come, they become very pleased, yet not even one has the power to make a sound. Although you explain to them, they don’t understand everything fully. God is the Highest on High and this is the highest-on-high inheritance. Many don’t know who gave Lakshmi and Narayan this inheritance of heaven or where they reside. Many go to the museum in order to understand. There is a very good chance for service, but they don’t have yoga. If you remembered the Father, you would be cheerful. Whose child am I? Many children don’t study with discipline. They do not have yoga with the Father. No one has yet become complete. They are numberwise. You children should sit in solitude and remember the Father. We are claiming our inheritance of heaven from such a Father. We are the most impure ones in this world, and we are the ones who have to become pure again. Remember this very well. The Father continues to give advice on many things: Do this and this. The adviser of Queen Victoria had been poor. He studied extremely hard under a street light and attained a high status. He had that interest. This too is for poor people. The Father is the Lord of the Poor. How can wealthy ones remember God? They say: For us, it is heaven here. Oh really? But Baba has not yet established heaven; He is doing that now, so you must remember the Father. You definitely have to become pure. You children should invent methods to make people understand that no one but the Supreme Father, the Supreme Soul, can teach the ancient yoga of Bharat. Hatha yoga is for those on the path of isolation. The Father continues to explain that when someone has to be benefited he would write his opinion accordingly. However, if it is not yet time for his upliftment it will not enter his intellect. Yours is the Godly mission. You have to do the service of making human beings into deities. Many different opinions continue to emerge in the world and there is a great deal of show of those. There is so much blind faith! There is the difference of day and night. Even amongst you Brahmins, there is the difference of day and night. Some of you don’t understand anything. It’s very easy if you just consider yourself to be a soul and remember the Father, then your sins will be cut away. Imbibe divine virtues and you will become a deity. Continue to spread this sound. .If you don’t have body consciousness, you can carry a drum around your neck. You can beat it and tell everyone that the Father has come and that He says: Remember Me alone and you will become pure from impure. You should give this message to every home. Everyone has become rusty. This whole world is tamopradhan. You definitely have to give everyone the Father’s message. In the end, your name will be glorified. They will say: It is a wonder how they tried to wake us up, but we didn’t wake up. Those who remained asleep lost and those who awakened gained. The Father comes to give you the kingdom and yet you lose it. You should invent methods to do service. The Father has now come and He says: Remember Me alone and your sins will be absolved. Become pure and you will become the masters of the pure world. If you don’t have remembrance, your sins can’t be cut away. Only when no rust remains will you be able to attain a high status. Otherwise, you will have to experience punishment and attain a low status. There is plenty of margin to do service. Carry posters around with you for service. You should make the pictures in such a way that they can’t get spoilt. These pictures are very good, whereas the models are just like toys. There are many portraits of important people. They last for thousand of years. In fact, for you, six posters are enough. Go and explain to them how the world cycle turns and how, by remembering the cycle, you become the rulers of the globe. The badge too is very good, but you children don’t value the badge. Continue to explain this and you can earn a lot of income. This badge is such that you can keep it pinned on your chest and explain: This is Baba and He gives you your inheritance through this Brahma. You can do service even on trains. Even small children can do this; no one would object. This badge is such that everything is merged in it – diamonds, pearls, flowers, fruit and palaces. However, this doesn’t enter the children’s intellects. Baba has told you so many times that you must take the pictures with you. Yes, people will criticise you. Krishna received insults too. It was said that he abducted women; but, he made them into empresses, did he not? How could someone who becomes the master of the world do such things? You should have a great deal of intoxication on this path of knowledge. We want destruction to take place soon. However, you then say: Oh! Our Baba is with us; if we leave Baba now, it will only be after 5000 years that we will find Baba again. How could we leave such a Baba? We are now studying with Baba. This Brahmin birth is your highest birth. He is such a Father that He is giving us a kingdom. We will not meet Him again. However, it is said that those who live on the banks of the Ganges don’t appreciate it as much as those who live elsewhere. Others give so much importance to it. Here, too, outsiders sacrifice themselves to Baba. However, if you don’t have the power of yoga, then, whatever you explain to others will have no effect. They won’t understand anything. Many children come here, or they write and say that they explained to others in this way and that they said it was very good. However, Baba understands that, although those people listened, they heard nothing, that they understood nothing at all! They didn’t even recognise the Father. If they had understood something, they would keep connection with the Father and at least write a letter. They would instantly ask you: Tell me how you would write a letter to such a Father! The letter should be written to Shiv Baba c/o Brahma. They would have written immediately to Baba. This one, Brahma, is Shiv Baba’s chariot; the most valuable one is the One who enters this one. The throats of many children become tired when they do service. Because they have no yoga, their arrows don’t strike anyone. This is called the drama. If they understood who Baba is, they wouldn’t be able to stay without meeting Him. You can travel by train while being yogyukt: I am going to Baba. When people return home from abroad they remember their wife and children. So, who is it you come _ere to see? On the way here you should be so happy. Do service on the way. Baba is the Ocean. When He sees that you children are following Him and that waves of knowledge are emerging in you, He becomes very pleased. He thinks: This one is a very good, worthy child. You can receive a lot of benefit on this pilgrimage of remembrance in the early hours of the morning. It shouldn’t be that you only remember Baba in the morning. If you stay in remembrance and do service while walking, talking and eating, then you are on the pilgrimage of remembrance. Achcha.

To the sweetest, beloved, long-lost and now-found children, love, remembrance and good morning from the Mother, the Father, BapDada. The spiritual Father says namaste to the spiritual children.

Essence for dharna:

1. Don’t hurt anyone’s heart. Check to see if there is an evil spirit inside you and remove it if there is. Become a flower and give everyone happiness.

2. You are children of the Ocean of Knowledge and so waves of knowledge should constantly emerge in you. Invent methods to do service. You have to serve on the trains and also stay on the pilgrimage of remembrance to become pure.

Blessing: May you have guaranteed victory and remain carefree by being constantly loving and thereby receive the blessing of the flying stage.

Loving children have received from BapDada the blessing of the flying stage. With your flying stage reach BapDada in one second and then, no matter with what form Maya comes in front of you she will not be able to touch you. Even the shadow of Maya cannot come under God’s canopy of protection. Love transforms effort into entertainment. Love enables you to experience the stage of having guaranteed victory in every action. Loving children remain carefree at every moment.

Slogan: Constantly remain unshakeable with the awareness of “nothing new” and you will continue to dance in happiness.

Classes:

Dadi Janki – 5th October 2009 Gyan Sarovar (with teachers)
The wonder of white!
All of us understand how to sit in remembrance. However, it is also very important to take time to sit quietly with the self in order to see what mistakes I have made, to realize them and to pledge to Baba not to make the same mistake again. This is a very, very subtle aspect.
Why do we wear white? White is the colour which includes all colours. The rays of the sun are white and when the Sun and rain come together, all colours emerge in the form of a rainbow. Everyone’s attention is drawn to a rainbow. It looks so wonderful! When we all come together wearing our white clothes, the gathering looks very beautiful . Everyone’s attention is drawn to wear there is a gathering of light… a rainbow gathering. Stains cannot be seen on dark coloured clothes but when you are wearing white every spot shows and everyone can see that. Out of all the colours white shows the marks more than any other.
When you wear a sari in the rain, it is easy for it to get splashed at the back and so it is necessary to move with great care. In fact, whatever we are doing; cooking, walking, cleaning etc. we should pay attention to doing everything accurately, with care and with love so that our clothes do not get dirty. A Brahma Kumar or Kumari should be clean both inside and out. Nothing should be able to mark you inside.
The Sun and Moon are so beautiful… full of light. They sit with pride in the sky and their light and beauty gives their own introduction. They can be seen by the whole world and are loved by everyone. The Moon says, “Look how white I am!”. In the same way, my forehead should be full of light… sparkling… giving light to others. I should be simple in every aspect; clean, white, bright, light. Simplicity has its own beauty; when someone is simple they are so attractive that there is no need for any special hair-do, earrings etc.
A Brahma Kumari means simplicity, spiritual beauty… light. BK means one who renounces. In fact, it is the spirituality that emerges when someone has renunciation that does a great deal of service. At amrit vela we receive a great deal of power and love. It is at amrit vela that we receive power for the whole day. Have good amrit vela and you will not need to ask Baba for anything. It will be as if you have received absolutely everything you need. Learn to take power and you will feel a great deal of happiness. Baba gives His children so much sustenance and He also gives us sovereignty. We are receiving the fruit now and we will continue to receive fruit in the future.
Be aware! If you want to become the ‘head’ of anything you will miss out on a great deal. People tell me that I have become the ‘Head’ of the institution. What does that mean? In fact, I have become completely free. Baba is the One who is working through me so what do I have to do? I am free! Baba is doing through all of us. Brahma Baba followed Shiv Baba. Brahma did so much – he did a great deal of service and even his face did and continues to do service. Baba has made me the instrument and so what have I done? Have I done anything? The One who makes us nice is SO nice Himself. We should be so lovely that people ask who has made us like this. Baba is the One who is operating the instrument. Baba tells His instruments never to say, “”I did this””. If you say this, He will leave you.
I remember that Dadi Gulzar once said that to be an instrument it is necessary to 1) be detached 2) Spend time in silence. The One who has to work through you will then be able to do His work. The One who makes you an instrument looks for an accurate place to keep His instrument. You cannot ask to be here or there: He will find the right place and put you there. The One who wants me to work will work through me and He will even move me around to where He wants me. Actually, personally an instrument does not have to do anything. God works through and does everything for them.
When I meet a prince or a scientist, Baba works through. How can I say that Shiv Baba speaks through me but He is there and people can feel that. It is Shiv Baba who has to get His work done. We have not to compare ourselves with Brahma or compare what I do with what he does did but we have to inculcate his virtues and specialities. If you have desires or attachment, how can Baba work through you? We have to be free from the desires for return. If you do something good then Baba will give you the return. We have to now check and change. We have the choice and the chance to become great now.
Om Shanti *

Dadi Janki – Baba’s duty is to give drishti to the world; yours is to take drishti from Baba

As a detached observer look and see: does Baba remember us more or do we remember Baba more? He comes down at the Confluence Age from the Land of Peace and so should remain peaceful but instead He creates one or other method for us to remember Him and remembers us. Ask yourself with an honest heart: since you came to Baba has Baba remembered you more or have you remembered Baba more?
Each one of you has been selected by Baba as His child – no matter where they were before. Why did I travel so much in these 35 years? Wherever I go, I go to find Baba’s child. In the early days no one would recognise me, though – they were lost in their own intoxication. Now look at all of you…
Baba is very concerned that His children have very good final moments and that’s why He tells us: Just remember Baba – manmanabhav. Baba is right: we have to have the focus of manmanabhav and also the aim of becoming Vishnu – madhyajibhav. Then we will constantly be able to remember Baba alone. Why are we not able to remember Baba so much? I feel that you remember Baba when Baba remembers you but otherwise you are very busy. Yet Baba is always in front of you. It is so bad to forget Baba! Once, some visitors came to Madhuban and I commented how Baba had given them so much love but didn’t remember them afterwards and Baba said: I gave them love and showed them what Baba is like. Now it is their duty to remember Baba.”
There is so much service to be done out there. After 14 years with Baba we did not want to leave and go out on service but Baba would dry our tears and give us such drishti as we left that we would remember only Baba afterwards and would not be affected by the atmosphere outside. Our Baba is the Purifier; He makes everyone pure. Just like the cleansing powder we used to use to clean the urns in the old days, we have to use knowledge to make all the rubbish fall to the bottom and the surface clean and sparkling. When we give knowledge, we don’t so much explain it as share our enjoyment of it. In the early days we didn’t have pictures, we were just lost in Baba’s love. People came and saw the light in the middle of the forehead and felt the might. Where was it coming from? Not from me but from up above. When we become light and go beyond the consciousness of the body, we feel that light and become that light. Then all illness is forgotten. We never asked Baba, “How are you?” It didn’t matter what was going on in the body, the soul was always in good health. Baba gives us the painkiller of being bodiless – the injection of Manmanabhav.
Baba taught us to have remembrance in everything – going to sleep, eating, etc. Why talk of other things? Why look at other things? We should have the Bhagavad (love of God) in our hearts and the Gita (knowledge) in our minds– nothing else – at all times and then we can do world service. But if we still have bondages, we cannot become karmateet. With karmic bondages – desires, attachments, etc – it’s as if we are in jail and have to obey the jailor’s orders. Baba said: First kill all your desires; don’t’ even have the knowledge of what a desire is. You are either constantly wanting and wanting all day or it’s: “I only want a little bit…” Now let your only desire (ichcha) be to be good (achcha). Ask yourself what is it you still have love for? Is it the body, relatives, things, shoes? Whatever you are seeing is visible in your eyes – so take care what you read and see. You forget what Baba says but remember what someone else has said. Look at your chart with an honest heart: am I keeping gossip or rumours inside? To remember someone’s mistake is also a waste of time. When you make a mistake, tell Baba that you won’t do it again and lovely, clever Baba will say: Forget your mistake – it is past. Baba will not punish us – not while He is playing the part of Mother, Father, Teacher, Friend and Satguru with so much love. Punishment will come later when we face the Supreme Judge. But for now take the benefits of all the relationships with Baba.
Do you have time to sit in remembrance, share knowledge and give each other sweet drishti? Baba always liked it when we did that. Baba would say that waste thoughts are like poison, and powerful thoughts like nectar. One drop of poison causes such damage. Arrogance is like poison; it makes us peaceless and unhappy. But when the Bestower of Peace says, “Child”, a current of peace is experienced. Make time for experiencing this; become experienced and share this with others through your vibrations. See how Baba has made you what you are. Baba has His plan; He knows each and every child and pulls them to Him. Imagine if you were singing songs of his praise all day? Baba says: Only you children call Me Baba – not even the deities call Me Baba. Think about how much love there is between the Father and the children! It is Baba’s duty to give drishti to the whole world; it’s your duty to take drishti from Baba.
Om shanti.
*******************

Dadi Janki – Just sit in the Boat of Truth and Baba will take care of all your needs

From ‘good morning’ to ‘diamond morning’, we go to ‘golden morning’. Our life is like a diamond. Baba would like every diamond to be real and complete with all virtues. Baba has told us what to do and how to do it. He is the Jeweller and the Diamond Merchant….we too are this, earning a large income with no hardship. We just need the power to discern, so we can see what we must and mustn’t do. The power to recognize and judge comes to those who are sensible. Those who are able to use the power to tolerate and understand ‘nothing new’ become sensible and, like Baba, detached and loving. We become so detached that we are then loved by God. When Baba gives everything, we are so happy. A lotus flower is detached yet a swan can float, dance and fly, because it has the power of discernment and the ability to pick up virtues from all.
The Highest on High Father is with us, so situations are just like ‘small ants’; though be careful, as it is said that when the ant enters the elephant’s ear, the elephant becomes unconscious. Ganesh is shown with the elephant trunk, performing wonders. Ganpati (the elephant head god) – the god of wisdom – is always shown on a throne. A maharati practises and imbibes knowledge a great deal. Ganpati is always depicted with a swastika on his throne, showing the cycle of time…and so one who spins the cycle remains sensible. In a second be able to discern what people are saying, without the need to go into unnecessary expansion.
Those who are to come in the Golden Age understand everything very quickly, few words are needed, time is not wasted, and so time gives support. This is the time to meet God: to become clean and quiet. Everyone receives love from God and so let us see now how much love we have for God. See how all sorrow is removed and we become full with the wealth of peace and happiness.
Dadi Gulzar
Baba has said that sometimes children have voiced thoughts that come from outside and they can become like a mountain…You should do a high jump over these thoughts and be one who goes beyond problems. Do not sit knocking down thoughts, just go beyond.
Baba has given the best present, three gifts:
the crown of light
the tilak of awareness
the heart-throne.
How great are these! Our throne is the heart throne of God! There was a story in bhakti about King Vikramjeet who would always go to his throne and make the right decision at the right time. You don’t come down from your heart-throne do you? Sometimes the children come off and go in little alleyways and get lost. Baba asks who will be able to claim the throne of the world – the ones who are able to sit on the heart-throne now. Do you have the intoxication of wearing the crown and sitting on the throne?
Today’s avyakt murli will make you feel like you are sitting in the bhatti. When you listen to Baba’s murli, check you have the powers that Baba is speaking about and, if you do not have them, fill yourself with them now while there is still time. Look at Baba…He is so happy seeing all of you and everyone is merged in Baba’s arms. All of us are threaded in the rosary around Baba, dancing in happiness. For Baba and Dadi Janki 35 years of foreign service has been completed and in this 36th year 36 powers and virtues should be imbibed to show the world. [Dadi Janki then read a letter from Dadi Gulzar which listed the 36 virtues]
Dadi Janki
When we use time in a worthwhile way, there is happiness and blessings are claimed. Baba talks about doing things in a second. Some of us have taken time but Baba shows us the easy road and the short cuts. The soul is the driver of the body and we need to know when to apply the brake…Baba says: Come and sit with me and I will drive you everywhere – I am the boatman and will take your boat across’. We don’t need anything; just sit in the boat of Truth and Baba will take care of your needs. The One who will sit is the One who recognizes the Boatman, the Lord of the Garden.
Who has greater love – the children or Baba? If we had as much love as Baba, all we would do all day would be to share this with everyone. So we all must go into the flying stage and maintain zeal and enthusiasm. The one who has courage will do this, and Baba is there to help. Baba is ready – when there are pure and elevated thoughts from the child, Baba helps a hundredfold. Just maintain the enthusiasm and awareness that it has happened before, cycle after cycle. The crown of service is a light crown, not heavy. Just sit on the throne and the work will happen naturally. When the child is obedient to the Father, the Father is obedient to the child.

Om shanti.

De beheerders van de website  BrahmaKumaris.Info zetten zich in om zoveel mogelijk van deze Murlis te publiceren.

De BKWSU reactie is om de “lessen” van de Dadi’s de Senioren te circuleren  inplaats van de Murli.

De Murli (“God”)  zegt dat men ze vele malen per dag  moet lezen en bestuderen om de diepe betekenis te kunnen begrijpen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s