Brahma Kumaris als ANBI Onterecht?

crown_kings.JPGStichting Brahma Kumaris Spirituele Academie. Amsterdam.

Volgens hun website:

Financiën:

De landelijke afdelingen van de Brahma Kumaris Spirituele Academie functioneren zelfstandig en worden op vrijwillige basis gefinancierd door de docenten en studenten die in de plaatselijke gemeenten wonen en werken. De lessen zijn principieel gratis en staan open voor een ieder.

Alle docenten aan de Academie zijn vrijwilligers die zich, naast hun maatschappelijke bezigheden, onbetaald inzetten voor het geven van spiritueel “onderwijs” en het organiseren van diverse activiteiten. Gemaakte kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van studenten en docenten. De stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat inhoudt dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.

bkabelp

Lees verder.

U kunt de doelstelling van de Brahma Kumaris en hoe zij die trachten uit te voeren op deze site verder onderzoeken. Duidelijk is dat zij zich steeds vaker voordoen als therapeuten en coaches zonder dat daar (in de meeste gevallen) een professionele opleiding voor is genoten. Sinds in hun geschriften staat dat zij “social workers” zijn, gedragen zij  zich ook zo met hun “teachings” als recept voor alle “zwakheden” en andere kwalen en beschouwen afgestudeerde professionele als half-bakken en onvolledig.

You children are the true social workers of the whole world. Those people are limited social workers who do limited service. This Father is the Social Worker of the whole world. It is up to the Father to make the whole impure world pure”.

De “hulp” die men kan verwachten zal gerelateerd zijn aan die “teachings” die eerst nog mooi verpakt, lees verdraait worden, om later bij gespijkerd te worden wat voor de kwetsbare mensen kan leiden tot totale overgave tot de groep. En zo heeft het “front”, de  mooi ingepakte gratis cursus weer zijn werk gedaan. Geld doneren is een “service” om een hogere status in hun hemel te krijgen net als het gratis werken voor de BK doormiddel van het geven van die gratis cursussen en het rekruten van nieuwe leden en dus GELD.

 22-03-2011 “Tell everyone the good news that we are serving Bharat (India) to make it elevated and double-crowned by following shrimat and helping with our own bodies, minds and money and with the power of purity”. 

16-11-2012 “children should have a lot of value for the money of the yagya because it is through this that Bharat becomes heaven”. 

1-9-2012 “The unlimited Father comes into the impure world in an impure body and makes so much effort on you children. Therefore, you children should definitely sacrifice yourselves. Shiv Baba is incorporeal; He is the Bestower. They say: Shiv Baba, I am sending this much money for the building that is being built. However, I (Shiv Baba) am incorporeal, and so I would definitely have it built through Brahma. I give directions for it to be built for you. I have only come for a very short while, and I will then return to the land beyond sound (nirvana). Baba sits here and explains with so much love! This is something so easy: Renounce your body and all bodily relationships and remember the one Father”. 

Verder lezen we: ‘Donaties gelieerde organisaties: De Stichting levert een financiële bijdrage aan de Brahma Kumaris World Spiritual University in India en enige andere Brahma Kumaris retreatcentra buiten Nederland.’  Toch maar 133.111 euro.

en verder: ‘In bijna alle BKSA centra zijn wekelijkse meditatiebijeenkomsten te bezoeken die openstaan voor een ieder. In 2013 werd aan deze meditaties bijna 2500 keer deelgenomen; aan de intermediate level meditaties bijna 3500 keer. De ochtendmeditaties en -lessen, die dagelijks in alle afdelingen van de BKSA plaatsvinden, werden ruim 20.000 keer bezocht door de gevorderde studenten.

Wat zeggen de ‘teachings’ en “klassen” voor de ‘gevorderde studenten’, of kunnen we hier al zeggen dat de studenten volgelingen zijn geworden en het eerste stadium van Thought-reform hebben ondergaan? Om 4.00 uur opstaan, mediteren, naar het BK centrum alwaar de murli wordt voorgelezen, en weer mediteren. Dat is waar de studie uit bestaat.

“While hearing murli, do not allow the intellect to wander outside. Those children who hear murli in remembrance are called obedient students.” 

“You know that you attain a reward for 21 births through this study.”

“Have true love for the study and the One who is teaching you.”

“My Teacher is God Himself. I am very fortunate to be able to study Raj Yoga from the Father till the end.”

“Dharna means to recognize that this is my student life and my godly family.  If there’s anything
lacking in my dharna, it will show on my face and I won’t be able to take Baba’s drishti  and the love and power within that”.

“We are children and students of the Supreme Father, the Supreme Soul. He has come now to take us back to His home.”

“Only through remembrance will your sins be absolved. If you don’t stay in remembrance, your sins can’t be absolved and you will then have to experience punishment.”

“To become pure, you have to remember the Father being in soul conscious, only by this you will save yourself from the punishment of Supreme judge.”

De spirituele identiteit” volgens BK? Een puntje licht, een vredensvolle ziel en zij kunnen je precies vertellen hoe dat moet. “En de verbinding met de “Bron”, volgens BK is die bron de overleden leider Lekhraj Kirpalani in combinatie met God Shiva tezamen aangeduid met de naam Bapdada als de niet omnipresente God van alle religies. Alle andere religies moeten worden vernietigt aldus de Brahma Kumaris God want alle andere religies zijn immers het pad van de duisternis maar dat wordt niet verteld.

Belastingdienst actueel.

 Nieuwe regels voor ANBI’s vanaf 1 januari 2014

19-07-2013

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op zijn internetsite.

Publicatie eigen internetsite ANBI’s

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN/fiscaal nummer
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie.

ANBI-2014 Brahma Kumaris.

Inmiddels heeft de Brahma Kumaris ook een “klachtenbehandeling” alleen omdat dat een vereiste is van de EU waar zij nu ook hun tijd besteden aan het lobbyen met overheden en andere belangrijke mensen (belastingdienst?) om die te verleiden om op zijn minst met ze op de foto te gaan zodat ze dat kunnen publiceren (dat geeft de consument namelijk vertrouwen). In het gunstigste geval gaat een “VIP” of een “IP” fungeren als visite kaartje (MIKE) voor BK zonder te weten wat eigenlijk de ware agenda is. Als deze VIP’s niet direct al te warm lopen voor de charmes van de BKs die zij volop in de strijd gooien dan kunnen ze nog over de brug getrokken worden met een gratis vakantie in India in een van de luxe verblijven die niet voor de ‘lagere volgelingen’ toegankelijk  zijn maar wel betaald door de donaties van diezelfde volgelingen en uiteraard door de gene die de donatie kan aftrekken van de belasting.

WAT IS SCIENTOLOGY? (Volgens Scientology)  Xenu2

Scientology is een religie; zij is ontwikkeld door L. Ron Hubbard en geeft een exacte route aan naar een volledig en overtuigend begrip van iemands ware geestelijke aard in relatie tot zichzelf, zijn gezin, groepen, de mensheid, alle levensvormen, het fysische universum, het geestelijke universum en het Goddelijk Wezen of de oneindigheid.

Brahma Kumaris is ook een religie en is ontwikkeld door Lekhraj Kirpalani in de tijd toen hij dacht dat hij zelf God was en geeft “de enige echte” route naar de originele ziel en de rest van Scientology ook in zekere zin.

Scientology richt zich tot het spirituele wezen, niet slechts het lichaam of het verstand en gaat ervan uit dat de mens veel meer is dan een product van zijn omgeving of zijn genen.

Brahma Kumaris richt zich op de innerlijke ziel en vinden ook dat we niet het lichaam zijn want  het lichaam is slechts ons vervoermiddel.

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste hiervan zijn:

De mens is een onsterfelijk, spiritueel wezen.

Zijn ervaringen reiken veel verder dan een enkel leven.

Zijn vermogens zijn onbegrensd, zelfs als men zich daar nu niet van bewust is.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf en zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum.

Komt ook aardig overeen. Brahma Kumaris heeft “de enige echte waarheid” zo claimen zij en Scientology heeft dat ook.

“Scientology is geen dogmatische religie waar men alles op iemands woord moet geloven. Integendeel, men ontdekt voor zichzelf dat de principes van Scientology juist zijn door haar principes in de praktijk toe te passen en daar de resultaten van te observeren of te ervaren.

Het uiteindelijke doel van Scientology is echte geestelijke verlichting en vrijheid voor het individu”.

Hier gaat het mis bij Scientology, en hier gaat ook het mis bij Brahma Kumaris! Het klinkt wel mooi en dat is nu juist de valkuil.
BK is soms geen religie en soms wel, afhankelijk van wat het beste uitkomt ze hebben een zeer dogmatisch systeem en volgelingen worden geacht de senioren te gehoorzamen.
obey
 

Nog meer voorwaarden:

Organisaties kunnen alleen nog maar de officiële anbi-status krijgen als ze openbaar maken waar het geld naar toe gaat, wie de bestuursleden zijn en wat de vergoedingen zijn die zij ontvangen. Ook moeten ze een website hebben.

Maar uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat minder dan de helft van alle goede doelen een website heeft. Een speciale commissie onder leiding van voormalig Rekenkamerlid Gerrit de Jong wil dat goede doelen die geld inzamelen eerst worden gecontroleerd voordat ze een speciale status krijgen. Dat zeggen betrokkenen met kennis van het rapport tegen de NOS.

Als ze openbaar maken waar het geld naar toe gaat? Maar waar zijn de cijfers? De BKs en Scientology lachen zich een ongeluk en alle ander “front organisaties” van Brahma Kumaris onder een andere naam? Het geld van Bk volgelingen gaat onder andere naar het rond vliegen van hooggeplaatste BKs die een business-class ticket nodig hebben plus nog een ticket of twee voor de nodige “hulpjes” (laag geplaatste BKs). In Nederland kan dat gewoon terwijl de groep de “service” voor de gemeenschap gebruiken om nieuwe leden te werven. Dekmantels, allemaal dekmantels!  We financieren de luxe levens van de opperhoofden van dergelijke groepen. Brahma Kumaris laat de leden zelfs geloven dat als ze geld doneren dat ze dan een hogere status in hun hemel krijgen nadat eerst 7 miljard mensen gruwelijk moeten sterven maar dat zeggen ze er ook nooit bij.

amen

De stichting “Het Morgenrood” verliest de ANBI- kwalificatie wel want bij controle zou gebleken zijn  dat men tegen giften bijbelstudie materiaal beschikbaar stelt  en dat past niet meer in  de huidige doelstelling van de ABNI.

De Brahma Kumaris stelt ook tegen giften materiaal beschikbaar. Namelijk hun Murli. Tevens staat er over de hele wereld in elk BK centrum een  zogenaamde “Baba’s Box” om donaties in te deponeren. Er zijn zelfs beweringen dat de afdeling Amsterdam ooit twee “Baba boxen” had, één voor de “stichting” en één voor persoonlijk gebruik van één van de leiders. Hoe is dit te controleren? Volgelingen wordt immers geleerd niet te spreken en niet te denken. Wie houdt de boekhouding bij en waar gaat het geld naar toe? De belastingdienst heeft deze “Baba boxen” zeker over het hoofd gezien of de BKs hebben ze wellicht even ergens anders neergezet? Zelfs in India werden ze ooit verboden maar nu delen ze gewoon grote enveloppen uit waarin je je portemonnee kunt legen.

Brahma Kumaris en Scientology met hun buitenaardse wezens, mediums, sprekende doden, Rolls Royce, prive vliegtuigen en over de top luxe accommodaties voor de hoog geplaatste BKs die het schenden van de mensen rechten geen probleem vinden, de eerste grondrechten negeren, zelfs die van het verdrag de Verenigde Naties hebben hun ANBI status behouden en de De stichting “Het Morgenrood” heeft het nakijken?

Er is iets ernstig mis! Wie gaat dat alsnog controleren? Klik onderstaande links.

Positief denken: een nieuwe religie voor de politie.

Knuffelen met de korpschef.

Politie, justitie en occulte stromingen.  

Er zit meer achter de Brahma Kumaris.

Mediteren met Brahma Kumaris 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s