Ziedende agressie achter een masker van liefde en vrede.

In  “The Psychology of Death in Fantasy and History” beschrijft  Benjamin Beit Hallahmi, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Haifa in Israël de Brahma Kumaris als dragers van een masker van liefde en vriendelijkheid waarachter zich een ziedende agressie verbergt met de wens dat de wereld volkomen vernietigd wordt door een nucleaire holocaust, burgeroorlogen en rampen die zij letterlijk menen te zullen inspireren door het geven van moed om op ‘de knop’ te drukken.’

In 2014  juigden de BKs bij de gedachte van hun god geest  om op ‘de knop’ te drukken om de ultieme oorlog die zij “Destruction” noemen zo snel mogelijk in gang te zetten.

Beit Hallahmi wijst erop dat BK dit over het algemeen geheim houdt voor niet-leden en we weten hoe ze  dit zelfs op cynische wijze  opnieuw op de markt hebben gebracht als  ‘Transformatie’ in plaats van “Destructie”, met de gruwelijke dood van 7 miljard goddelozen en niet- BK mensen . Hij schrijft dat tijdens een bezoek aan Mount Abu (BK hoofdkwartier in India) dit per ongeluk aan hem werd geopenbaard en hoe schokkend dat bij hem over kwam zeker gezien de passieve en ‘vrouwelijke’ aard van de religie . Vermoedelijk ging er iets mis bij zijn uitnodiging (als VIP) en beschrijft vervolgens hoe BK aanhangers maar al te graag bereid waren hem te vetellen over de plannen, de wereldpolitiek met een militaire strategie . We weten hoe BK in hun beginjaren zelfs brieven schreef  naar “militaire marshals”  en politieke leiders om die aan te aanmoedigen om de “tactiek van de verschroeiende aarde” toe te passen en letterlijk op de hele mensheid uit te voeren.
Beit – Hallahmi wijst erop hoe typerend dit is in eschatologische dromen ( theologie met het einde van de wereld of van de mensheid ) en koppelt dat aan de totale onderdrukking van seksualiteit en agressie binnen de BK. Hij schrijft hoe binnen de klassieke psychoanalyse er vanuit wordt gegaan dat agressie een permanente instinctieve kracht is die zich uit  in fantasieën of ernstige onevenwichtigheden in de persoonlijkheid veroorzaakt en vraagt ​​zich af of de geheime fantasieën en wensen van BK voor de totale vernietiging van de aarde een mechanisme is voor het behoud van hun psychisch evenwicht  onder de invloed van de sektarische controle over hun gedrag.

Met dat in gedachte kunnen we even terug gaan naar Lekhraj Kirpalani zelf, de grondlegger van de apocalyptische fantasieën en ons afvragen wat zoveel woede in hem heeft veroorzaakt dat hij niet alleen dergelijke fantasieën had maar er ook zeker van was dat hij de veroorzaker ervan zou zijn en met steeds kwam met nieuwe voorspellingen van ‘destruction’.
Was dat omdat de financieel succesvolle maar ongeschoolde en van lagere kaste afkomstige Lekhraj Kirpalani woedend was op zowel de westerse wereld, (de ‘trotse christelijke katten’) en de Indiase elite kasten die hij letterlijk ‘duivels, verraders en ‘the crow race” noemde? Beide sociale werelden die ver boven hem stonden, en die hij niet begreep maar wel ambieerde maar die werelden hadden hem afwezen.
Zou het de kinderlijke woede zijn van een man met een beschadigt ego die op dat moment dacht dat hij God was?cats

In haar artikel beschrijft  Andrea Harrn ( MA , MBACP , Counsellor / Psychotherapeut en klinisch hypnotherapeut )  passief agressief gedrag als ‘non – verbale agressie’, die zich manifesteert in negatief gedrag wat negatieve energie in de ether creëert die voor de betrokkenen  immense pijn en verdriet veroorzaakt  . Andrea schrijft dat dit gebeurt wanneer negatieve emoties en gevoelens worden opgekropt om zo door anderen geaccepteerd te worden, door afhankelijk te zijn van anderen of om conflicten te vermijden.

Voorbeelden van passieve agressie zijn :
Non – communicatie wanneer er iets problematisch te bespreken is
Het vermijden / negeren
Ontwijken van problemen
Opzettelijk uitstellen
Obstructie, opzettelijk trucjes gebruiken om een proces van verandering te  voorkomen. Angst voor concurrentie en het vermijden van situaties waarin de ene partij zal worden gezien als ‘beter’. Cryptische , onduidelijke , onvolledige gesprekken voeren. Zwijgen, somberheid om aandacht of sympathie te krijgen. Chronisch vergeten, minachting, een gebrek aan respect voor anderen en die op een bepaalde manier straffen.

Angst voor intimiteit
Slachtoffer rol, het verdraaien van de feiten om het slachtoffer te worden.
Zelfmedelijden.
Anderen de schuld geven voor de situaties in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Gebruikelijk gedrag nalaten.
Passieve agressie is een verdedigings-mechanisme wat vaak  voortkomt uit een culturele achtergrond en vroegere ervaringen, patronen van passief en niet assertief gedrag is een overlevings-strategie wat geleerd is in de kindertijd, wellicht als reactie op ouders die misschien te controlerend waren of hun kind niet toestonden ​​om hun gedachten en gevoelens vrijelijk te uiten. Voor een ​​kind … of een BK,  is er geen ergere straf dan afwijzing, en tegenspreken is vaak de snelste manier om dat voor elkaar te krijgen.

We hebben de Brahma Kumaris vaak geanalyseerd vanuit het oogpunt van cult stereotypen en past perfect binnen dit model . Het is de moeite waard om hun reactie en vooral de reactie op critici uit het oogpunt van passief agressief gedrag te bestuderen.

Veel BKs en ex – BKs hebben passief agressief gedrag binnen de Brahma Kumaris opgemerkt. Van zeer moeilijke ‘zusters’ tot  Janki die haar rug toekeert naar mensen en vervolgens doet alsof ze zich hen niet meer kan herinneren om zo met hun emoties te spelen. Met name in kleine BK centra ontstaan onaangename situaties  wanneer individuen niet met elkaar overweg kunnen en niet in staat zijn om dit te bespreken of niet weten hoe ze zich uit moeten drukken, veel BKs zijn zelfs niet in staat om te reageren op het regelrechte misbruik door de bazige en manipulatieve coördinatoren. (Center-in-charge) Slechts zelden escaleert de situatie als die niet langer houdbaar is. Sommige BKs verlaten de groep en worden volledig aan hun lot overgelaten en moeten zelf maar zien hoe ze het gewone leven weer oppakken, sommige verlaten de groep door zelfmoord te plegen. Dus in hoeverre is de BK façade slechts zelfbeheersing en in hoeverre maskeert het andere psychologische factoren? In hoeverre is het BK geloof een collectieve passieve agressie tegenover de ‘onzuivere’ rest van de wereld die ze maar al te graag zo snel mogelijk willen vernietigen en 7 miljard mensen  uit de weg willen ruimen zodat de poort van ‘hemelse wereld’ met kritiekloze, aanbiddende dienstbare onderdanige robotten zich zal openen? Dat zal geen enkele BK zichzelf af vragen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s