WikiPedia oorlog.


wikki

BK_Karuna

December 22nd, 2006

“In a strange turn of events that must have embarrassed BK activists engaged in removing critical media from the internet, BKWSU Chief of Global PR Karunakara Shetty was called to answer to the Wikipedia Arbitration Committee. BK “Karuna”, meaning “compassion” or “mercy” in Sanskrit, was named as a correspondent for his vandalism to the Wikipedia page on the Brahma Kumaris World Spiritual University. An injunction was enacted by admins banning users from contributing further.

Following a rabid month of edit warring “spearheaded” by a Florida-based BK Luis Alberto Riveros, an international BKWSU IT team continued to attempt to erase all critique, exposé and even support material for ex-BKs or friends and family of BK members. BK Karuna intent on removing any reference to the revisionist splinter group, the Prajapita Brahma Kumaris [PBKs].

In a campaign based largely on personal attacks, attempts to discredit critics and the use of anonymous and hidden user accounts used to block other editors Riveros, signing himself on the internet as “Avyakt7“, goes on to confirm that the Brahma Kumaris are not Hindus, the founder of Brahma Kumaris was not a Hindu, BKs cannot be Christians and repeats the party line that …

Spiritual liberation is not attainable through any other religion.

Riveros goes on to post widely on the internet that, “the bombs are ready and they will be used” to destroy humanity”.

Brahma kumaris aanhangers werken “full-time” om informatie te manipuleren (feiten en cijfers) om zo op de Wikipedia pagina een gewenst beeld te presenteren.

Op de Wikipedia pagina met het artikel over de BKWSU is veel activiteit  dat voornamelijk gericht is op de verwijdering van alle verwijzingen naar PBKs , ex- BKs en koppelingen naar kritische artikelen over de organisatie, inclusief artikelen met  betrekking tot de wijze waarop Senior BKs zijn omgegaan met seksueel kindermisbruik  op hun hoofdkwartier . Uiteindelijk ontstond er een interessante ontwikkeling toen BK Simon B uit het Verenigd Koninkrijk zich ging mengen in de discussie op blijkbaar officiële basis als lid van het BKWSU Information Technology Team . De organisatie viel letterlijk van het eigen geloof toen zij probeerde de geschiedenis van de organisatie te herschrijven om er een ​​meer flatterende en minder controversiële versie van te maken .  Van Simon, die toen ongeveer twaalf jaar lid was van de BK begrijpen we dat de groep zich naar India heeft verplaats verplaatst  “op verzoek van familieleden”.

Dit werd onmiddellijk tegengesproken door een voormalig BK leraar die het geheugen van de organisatie even moest opfrissen want uit documenten blijkt dat de “verhuizing” vanuit Pakistan het gevolg was van een uitspraak van en de rechtbank. De BK werd verboden en de groep moest stoppen met het rekruten van mensen cq slachtoffers.  De voormalig  BK met twintig jaar ervaring binnen de organisatie vroeg Simon om een verklaring en vroeg om  een second opinion aan de hand van de daadwerkelijke feiten.

Dada%20Chandrahas%20Life%20Story_Photos%20p41

BKWSU_Orgies

BKWSU information technology team

Greetings! I am a member of the BK information technology team approaching you, on their behalf, regarding the content of the article about the Brahma Kumaris on the Wikipedia page. It is a fairly comprehensive article with a clear structure and leaves the reader with an appreciation of the effort that may have gone into its research.

However, it is misleading in that whilst appearing to be authoritative, it is written in a way as to bias the uninformed reader against the organisation. In a number of places, use of disparaging language and a gross misrepresentation of facts gives the impression that the article hasn’t been written in good faith.

An example of a straight untruth appears in the fourth paragraph under “Origins”, where the entry states that the community moved to Mount Abu in 1950 “mainly due to the religious resistance to its activities in Pakistan”. In fact, the group had become well-respected in Karachi, where local leaders tried to dissuade them from leaving. They moved to India at the request of relatives.

Everyone has an equal right to contribute to this article and we respect that individuals have a right to express their opinions about the organisation. However, as the Wikipedia site is used by many as a reference for what they consider to be a neutral point of view, the existence of such a biased article is an issue that warrants attention.

With respect to the rules that Wikipedia sets out for proceeding forward amicably, I look forward to engaging in discussion with you so that proposed changes can be reviewed before any implementation occurs. Having read the discussion pages, I plan to start proposing incremental changes to the page over a period of time.
In the first instance, bearing in mind the above and evidence of obvious questioning of neutrality in the discussion pages, we would like to re-instate the neutrality warning box. I hope that this is acceptable. Bksimonb 05:12, 21 July 2006

Het artikel van de BKWSU op Wikipedia werd het toneel voor een editing oorlog dat uiteraard ten koste ging van de geloofwaardigheid. Op10 juli 2006  verschijnt er een Amerikaanse BK sympathisant (Luis Riveros)  in de belichaming van moderator en in plaats van in discussie te gaan besloot hij om het hele Wikipedia project omver te gooien en aan te vallen met:

DON’T BELIEVE EVERYTHING YOU READ ON WIKIPEDIA! 
ATTENTION: THE FOLLOWING INFORMATION IS INCORRECT. IT APPEARS TO BE AN IMMATURE AND BIZARRE ATTEMPT TO DISCREDIT. SEE THE OFFICIAL WEBSITE.

Het is aan de lezers om te beslissen of de officiële website van BK supporters wel een onpartijdige bron van informatie is. In recente studie van het tijdschrift Nature scoort de Wikipedia bijna net zo hoog op juistheid als de Encyclopedia Britannica. Onder een wakend oog van de leden van het Wikipedia anti-vandalisme team werd het BK artikel bestudeert, verwijdert om later weer te worden hersteld door dezelfde gebruiker met;

DON’T BELIEVE EVERYTHING YOU READ ON WIKIPEDIA. MUCH OF THE FOLLOWING INFORMATION IS NOT ACCURATE. SEE THE Brahma Kumaris OFFICIAL WEBSITE FOR ACCURATE INFORMATION.

Zonder uitleg of onderbouwing op de discussie pagina.

Dan wordt het volgende verwijdert.

A New Religious Movement with core Millenarianism beliefs concerning the imminent destruction of the current impure Kali Yuga world by a World War between United States and Russia, civil war in India, widespread natural disasters and nuclear holocaust followed by the reward of a paradisiacal Sat Yuga or “Golden Age” which will take place on the Indian subcontinent for its faithful followers. Followers of the BKWSU are known as “BKs”, Brahma Kumaris [female] or Brahma Kumars [male]; literally, the daughters or sons of Brahma.

….en vervangen met;

Prajapita BrahmaKumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya [BKWSU] … is a unique university and a well known spiritual value based educational institutional institution which has gained global acceptance and unique international recognition.

Zonder iets over de “op hand zijnde” oorlog te zeggen.

17 July 2006, keert Riveros terug, deze keer met de naam Kaith en schrijft het volgende ;

DON’T BELIEVE EVERYTHING THAT YOU READ ON WIKIPEDIA. THIS INFORMATION CAN BE EDITED BY ANYONE. THE INFORMATION ON THIS PAGE IS NOT COMPLETELY ACCURATE. SEE OFFICIAL WEBSITE AND TALK TO PEOPLE INVOLVED FOR ACCURATE INFORMATION.

Dan, op 19 juli 2006 heeft Wiki het voorrecht om gebruiker Karunabk te verwelkomen. BK Karuna, Chef van de afdeling MultiMedia en Global PublicRelations van de BKWSU . Misschien een beetje vreemd  dat de vermelding van “geest channeling ” , ” bezetenheid ” of  de “Vernietiging van de Wereld”  Chef  Karuna niet echt bezighoudt maar de vermelding van de meer succesvolle splintergroep “Prajapita Brahma Kumaris”, bij de BKWSU bekend als “The Shankar partij” en links naar PBK websites des te meer. De PBKs zien zichzelf als studenten van de geavanceerde BK Kennis en worden geleid door een persoon die verbannen is door de BKWSU en waarvan velen geloven dat hij dezelfde geest met de naam Shiva kanaliseert  die ook bezat nam van Lekhraj Kirpalani en in BK Raja Yoga heeft geïnitieerd en dat hij beide organisaties heeft gesticht . Het probleem tussen de twee groepen die beide beweren dezelfde geest  te kanaliseren leidt tot incidenten met betrekking tot Lekhraj Kirpalani’s zakenpartner  Sevak Ram  die de winkel van Kirpalani in Calcutta beheerde. PBKs beweren dat het lichaam van Sevak Ram werd gebruikt door Shiva waardoor Dada Lekhraj de betekenis van zijn vele ervaringen en visioenen kreeg uitgelegd en dat God Shiva zijn goddelijke taak begon door het lichaam van Sevak Ram en zijn vrouw Gita Mata en….. Dada Lekhraj . Sevak Ram en Gita Mata overleden tussen 1947-1948 en zijn UIT de  BKWSU geschiedenis geschreven .

Zo meedogenloos als Stalin op het hoogtepunt van de communistische historisch revisionisme,  zo meedogenloos gaat gebruiker Karunabk te werk met het bewerken en het uitdrijven van alle links naar de PBKs, alle voormalig BKs en alle kritische website-links. De BKs in actie op de Wikipedia werken achter de schermen om vergif en diskrediet te strooien over alle niet – BK bewerkingen van een BKWSU onderwerp .

Op 11 mei 2009 laat een “anonieme” editor met het IP-adres  81.5.129.32  een boodschap achter op de overleg pagina van een niet-betrokken editor met het  kwaadwillig schaden van de reputatie van een andere gebruiker die een aantal wijzigingen heeft aangebracht in het BKWSU onderwerp met de duidelijke bedoeling om diegene te laten blokkeren. Als we kijken naar de bijdragen van die “anonieme” editor  lijkt het erop dat alle bewerkingen die gedaan werden aan het BKWSU onderwerp afkomstig zijn van voormalig BK editors.  Dit bewijst dat de bijwerkingen van de “anonieme editor”  in werkelijkheid afkomstig zijn van BKWSU IT Teamleider BK Simon Blanford , hier is zijn IP-adres te zien terwijl hij aan het lobbyen is met een lid van de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation en voorzitter van de “Advisory Board ” om ondersteuning te krijgen voor de BKWSU . Bekend om zijn uitgebreide wiki bemoeienis en in een poging om voormalig BK editors te blokkeren om zo controle over het BKWSU onderwerp te krijgen vergeet  Blandford even om goed in te loggen terwijl  hij aan het klagen is over een andere niet- BK editor , Gebruiker Talkabout . Talkabout had eerder gezegd ;

‘What I see here is that you (the BKWSU editors) are trying to work the system to hide your true practices, to suit your PR needs under a shield of “verifiable” sources approved by your members, while leaving others out that are quite legitimate”.

Blandford beweerde dat dit bericht de BKWSU  het onderwerp van een lastercampagne  maakte  en dat hij geen noodzaak zag om Wikipedia te misbruiken. Bijna 2 jaar later keert hij terug met hetzelfde IP-adres en met dezelfde strategie  gehuld in veronderstelde “anonimiteit” . Tja dit is wat de BKWSU met je doet na een jaar of tien betrokkenheid, ze sturen je er op af om anderen op het internet te beschadigen achter anonieme IP-adressen. 18 uur later als de niet BK gebruiker het heeft nagelaten om het vuile werk voor hem te doen is Simon weer terug om de gebruiker ‘Soulslearn’ te rapporteren bij de beheerders van Wikipedia.

Indef blocked user User:Lucyintheskywithdada back as User:Soulslearn

Editing familiar subjects and already upsetting other editors [140]. I am reporting here first because Lucy is so well known and prolific. However I can file a sockpuppet report if that would be useful. Regards Bksimonb

Houdt er rekening mee dat de bewerkingen waar BK Simon over aan het klikken was en de poging om  andere BKs op te hitsen om BK critici aan te vallen niet eens ging over de BKWSU pagina  maar die van “The Family Survival Trust“, een on-gefinancierde, vrijwillige steungroep voor en door familie en vrienden van de sekteleden. Verder schrijft Simon naar een voormalig BK die hij rapporteerde om geblokkeerd te worden:

The reason I reported you was because I don’t want you editing Wikipedia. I use Wikipedia daily as a reference for all kinds of information both for work and leisure and find that it is generally right on the mark. The problem I have with you editing Wikipedia, and especially the way you edit the BKWSU related articles, is that you seem to deliberately mislead the reader by biasing and controlling the article. 

Tot slot.

Simon denkt dat het vergelijken van de Brahma Kumaris met  Scientology een poging is om BK als zeer extreem neer te zetten. Hij vergeet echter hoe “BKSimonb” in samenwerking met BK Luis ” De bommen zijn gemaakt en zullen worden gebruikt ” Riveros  en anderen in hun poging om de Wiki pagina om te zetten naar een BK promotie artikel en hoe serieuze discussie onmogelijk werd gemaakt. BKWSU aan het werk met hun eigen kleine “meatpuppet” IT-team . ( In Wikipedia termen zijn “meatpuppets”  een groep mensen die samenwerken aan een onderwerp  en tegen andere onafhankelijke redactie’s zijn ).

Wikipedia keert zich tegen sekten. Scientology werd verboden . “Jossi” , een pro -sekte Administrator en een webmaster voor de “Prem Rawat” sekte die Simon verdedigde  werd betrapt en is nu uit de Wikipedia . De taak van BK Simon als administrator is verwijdert  om aanhoudende onbeleefdheid, weerstand tegen het luisteren naar de zorgen vanuit de gemeenschap, verkondigde de intentie om het onderwerp over de “op hand zijnde oorlog” te bewerken en andere gebruikers te laten blokkeren of te verbannen.

De term “Fair Game” wordt gebruikt om het beleid en de praktijken van de Scientology ten opzichte van individuen (critici) en groepen die gezien worden als vijanden te beschrijven. Individuen of groepen die als Fair Game worden beschreven, kunnen volgens dit beleid gestraft en lastig gevallen worden met behulp van alle mogelijke middelen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s