BKWSA

Amsterdam.

BKADAM

Volgens BKSA:

“De Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) is sinds 1981 actief in Nederland. De stichting BKSA staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (S 204.03) als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In Nederland zijn er in twaalf steden studie- en meditatiecentra waar cursussen en lessen kunnen worden gevolgd: Amsterdam (hoofdcentrum), Alkmaar, Almere, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Alle vormen van onderwijs en de diverse programma’s worden principieel kosteloos aangeboden aan de gemeenschap.

De Brahma Kumaris Spirituele Academie is gelieerd aan de Brahma Kumaris World Spiritual University, een door vrouwen geleid spiritueel opleidingsinstituut met meer dan 8500 afdelingen in 110 landen”.

Het registratie nummer bij de kamer van koophandel is:  41204033, waarin zij zichzelf als volgt presenteren:

04-09-2008: “De stichting erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond, deze goedheid in zichzelf te herontdekken. De stichting stimuleert en ondersteunt de ont- wikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, waarden en vaardigheden in het persoonlijke, sociale en .. maatschappelijke leven”.

Nou, dat klinkt goed, niks mis mee zou je zo op het eerste gezicht zeggen maar dan rijst de vraag:

Wat is Brahma Kumaris eigenlijk?

Wat blijkt is dat de Brahma Kumaris een strikte “Einde tijds” religie is gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest/entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies uitsluitend en alleen tot hen spreekt door middel en via hun medium  Hirdaya Mohini, bekend bij volgelingen als Dadi Gulzar.

Brahma-kumari-god-jewelsBrahma Kumaris is GEEN Universiteit en ook niet gekwalificeerd om zichzelf zo te noemen vandaar dat het in Nederland “academie” is omdat het zo in de wet is geregeld dat niet iedereen zich zomaar mag presenteren als universiteit. De vermeende 8.500 afdelingen of centra  zijn grotendeels particulier bezit of huurhuizen die de Brahma Kumaris volgeling gratis beschikbaar stelt en de “studenten” betalen de onkosten voor programma’s, huur of hypotheek en de first class vliegtickets om bepaalde senioren met soms twee assistenten over te laten komen voor een seminar. In de centra staat een zogenaamde “bababox” waar  ”vrijwillige” donaties in gedeponeerd kunnen worden. Volgens officiële documenten van de organisatie heeft de Brahma Kumaris geen leden en naar ik mag aannemen dus ook geen boekhouding van de inkomsten die de “niet bestaande” leden binnenbrengen. Gezien de onroerend goed portfolio van de organisatie loopt dat in de miljoenen.

Ze zijn geen Hindu en “onderwijzen” geen  originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. In plaats daarvan gebruiken ze de taal van die tradities als ook die van de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen met toevoeging van hun eigen betekenissen om geïnteresseerden en nieuwe aanhangers te werven. Zij staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuigingen en om het verbergen van de valse historie voor nieuwkomers om die geleidelijk stap voor stap de groep in te trekken.

In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten en het is niet onwaarschijnlijk dat de organisatie ongepaste invloed uitoefent op cliënten.   In hun propaganda gebruiken zij een valse voorstelling van zaken en proberen zo invloed te krijgen in de samenleving.

Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7.000.000.000 mensen moeten sterven tijdens een (zeer binnenkort) op handen zijnde en wenselijke “Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen erven. Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die hemel bereikt kan worden door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan het leiderschap die de wereld zal gaan regeren als keizers en keizerinnen.

In het bijzonder leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden gezuiverd door een onvermijdelijke nucleaire holocaust waarin ze wetenschappers en militaire leiders “moed geven” om “op de knop te drukken”.  Alle andere continenten behalve India waar de BKWSU voorspeld te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden voor buitenstaanders.

De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot vijand van de Staat door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996 en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een totalitaire Cult in Rusland.

Ze hebben gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke doelstelling verbergt. Niet alleen buitenstaanders zoals politici, de Verenigde Naties en VIP’s worden misleid door de leiders maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid moeten zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid aan cursussen zoals “positief denken”, “self management leadership”, “Leven zonder stress” etc. worden gebruikt om buitenstaanders binnen de groep te trekken zelfs via de Nederlandse politie het gevangeniswezen, het onderwijs en de gezondheidszorg. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is van BKWSU.

Op hun website schrijven zij;

Politie

In de tachtiger jaren zijn er trainingen Positief Denken gegeven aan diverse politiekorpsen in Nederland. In het Amsterdamse centrum aan de Haarlemmerdijk hebben in totaal vijftienhonderd politiemensen een training in positief denken en geweldloosheid gevolgd – ongeveer 30% van het toenmalige Amsterdamse politiekorps. In zestien andere steden werden lezingen, workshops, presentaties en cursussen verzorgd voor rijks- of gemeentepolitie.

In India en het buitenland heeft de Brahma Kumaris seksueel misbruik van kinderen, meerdere zelfmoorden, financiële corruptie, belasting fraude, overtredingen aangaande immigratie en de vervolging van kleine afsplitsingen van de groep willen verdoezelen en ontkennen. Sinds hun begin tijd in de jaren 1930 zijn ze beschuldigd van het verbreken van gezinnen en relaties en ze blijven praktijken zoals massa huwelijken van maagden met hun God/geest met de eis dat hun ouders een bruidsschat meegeven uitvoeren.

In India Haryana’s financieel commissaris Sri RR Fuliya eiste onlangs een Centraal Bureau voor onderzoek naar de “cover up” van gevallen van moord en verkrachting.

Van 1932 tot na 1950 werd door de aanhangers van de religie hun financiermiljonair Lekhraj Kripalani als God vereerd. 1237064_481990041899237_567989554_n

Terwijl na een groot aantal mislukte voorspellingen van het einde van de wereld die terug gaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, en halverwege de jaren 1980 blijft de religie nog steeds grote rijkdom vergaren en volhouden dat het einde der tijd binnen twee tot drie jaar zal plaatsvinden. De mislukte voorspellingen de woorden van hun God worden verborgen gehouden voor nieuwkomers en opnieuw herschreven en aangepast aan de realiteit van vandaag. De organisatie  zoekt in toenemende mate financieringen en benadert zelfs de overheid voor sponsoring van hun activiteiten met  valse voorstelling van zaken. Brahma Kumaris heeft decennia lang hun “adviserende” status bij de Verenigde Naties sterk overdreven om zelf geloofwaardigheid te creëren maar de VN weet  niets van de werkelijke doelstellingen van de Brahma Kumaris.

Deze organisatie is op grote schaal onderzocht door de academici en de meeste van bovenstaande claims kunnen eenvoudig worden bevestigd.

Terwijl de vrijheid van godsdienst gerespecteerd moet worden moet het een dergelijke organisatie niet worden toegestaan om nieuwe leden te werven zonder een volledige openbaarmaking van de leer die nu voor het publiek verborgen of sterk aangepast is.

De intentie van dergelijke groepen lijkt op het eerste gezicht prima in orde maar kijkt men dieper in de organisatie dan blijkt er een geheel andere “missie” op de agenda te staan waar weinig tot geen buitenstaanders in weten door te breken of daar zelfs de moeite voor nemen en blindelings aan nemen dat het wel goed is want de buitenkant ziet er mooi uit. Als men na een gratis cursus “positief denken” wordt uitgenodigd voor een meditatie sessie en de deelnemers langzaam maar zeker verleid worden om een zeven daagse Raja Yoga cursus te volgen weet men niet dat dit wellicht zal eindigen in een levenslange en totale overgave aan de organisatie waar anderen zoals familie en vrienden ook mee te maken krijgen omdat zij de eerste zijn die de signalen van gedragsverandering herkennen en dus ook als eerste door de groep buitenspel worden gezet op het moment dat er problemen komen. De dagelijkse kost aan indoctrinatie laat de volgeling geloven dat de wereld een “begraafplaats” is dat niét volgelingen “de laagste van de laagste”, de “on-pure vieze lichamen” zijn en niet te vertrouwen want ze zullen je gegarandeerd kwetsen of in verleiding brengen zo leren zij. Er zijn zelfs getuigenissen dat een jonge vrouw is aangeraden een abortus te laten uitvoeren omdat het verzorgen van een kind teveel zou afleiden en haar connectie net hun God Shiva teveel zou verstoren. Volgelingen zullen bijvoorbeeld op den duur ook het eten dat hun eigen moeder voor ze kookt niet meer eten omdat het on-puur zou zijn laat staan het eten in restaurants. Alleen voedsel gekookt door de eigen leden is puur genoeg.  Alleen Brahma Kumaris volgelingen zij de ware engelen van God en alle andere religies zijn het pad van de onwetendheid, duivels, on-puur en bewerkstelligen de ondergang van de mensheid. Volgelingen worden aangemoedigd om met alles en iedereen te breken zich zoveel mogelijk in een “lichaamloze” staat te begeven en elke interactie met mensen in de wereld het liefst zo kort mogelijk te houden. Dat gaat niet recht voor zijn raap maar op een subtiele manier waar de volgeling op den duur geen erg meer in heeft. Gevoelens van liefde, woede, angst, moeheid etc. zijn per definitie allemaal een teken van zwakheid sterker nog seksualiteit  wordt aangeduid als “erger dan moord” of als “jezelf van een vijf verdiepingen hoog gebouw laten vallen” wat ook is gebeurd.  Zelfmoord binnen de groep wordt verdoezeld en in de doofpot gestopt, net als het seksueel misbruik van kinderen.Iedereen die kritiek heeft op de brahma kumaris, zowel binnen als buiten de groep kan op persoonlijk niveau worden aangevallen. In plaats van een eerlijk en intelligent debat met behulp van feiten en logica met critici of diegenen die té moeilijke vragen stellen zal de groep toevlucht zoeken en overgaan tot een persoonlijke aanval eventueel met behulp van scheldpartijen, lasterlijke beschuldigingen, persoonlijke laster, beschuldigingen van slechte motieven, en het gieten van laster over de intelligentie van de criticus door zijn of haar geestelijke gezondheid in twijfel trekken.

“Je bent gewoon een moreel loze atheïst” , een leugenaar,  een zondaar, dom, gek, en bovenal, “je begrijpt het niet” en “je herkent de vader niet”.  Scientology noemt critici “Suppressive Persons” en meent dat critici duivels zijn die de mensheid tot slaaf proberen te houden “slaven van het kwaad in de ogen van de Galactische oppergod Xenu welteverstaan. De Scientology oprichter en leider L. Ron Hubbard instrueerde zijn volgelingen om critici op welke manier dan ook aan te vallen en om zelfs te zoeken naar misdaden of persoonlijke geheimen die tegen de critici gebruikt kon worden en: “Als je niets kan vinden bedenk dan maar iets.”

De Moonies beweren dat hun critici satanisch zijn en werken voor de “Forces Of Evil”.

Ook is het interessant om er op te letten hoe boos leiders van een dergelijke groep reageren als de groep of de goeroe wordt bekritiseerd. De meeste gewone of “normale” mensen kunnen toch wel een aantal vragen en kritiek over hun organisatie en/of leiders verdragen en beantwoorden zonder woede uitbarsting en daarbij de criticus satanisch, Maya,  één met boze krachten, of deel uitmakend van een grote samenzwering om de organisatie te vernietigen te noemen maar gevorderde volgelingen of leden van dergelijke groepen kunnen dat vaak niet vooral niet als ze die kritiek niet kunnen weerleggen. Het ligt nu eenmaal in de aard van de “ware gelovige” om zo absolute zekerheid in hun geloof te bevestigen. Ze denken uiteindelijk zwart-wit, alles-of-niets, en ze hebben weinig of geen tolerantie voor twijfels en onzekerheid.

You tube video Mind control cults

Disfunctionele geloven zijn eenvoudig te definiëren en ik zou het willen omschrijven als een geloof systeem dat bij een persoon direct of indirect mentale, emotionele of lichamelijke schade veroorzaakt waar de persoon op voorhand niet bewust van was of toestemming voor heeft gegeven toen men zich inschreef voor een cursus Raja Yoga. Dus als men een disfunctionele overtuiging heeft dan brengt het op één of andere manier mogelijk schade. Of het geloof  al dan niet is doorgegeven met of zonder de bedoeling om die schade te veroorzaken doet er niet toe. Wat er toe doet is dat het kan leiden tot schade gewoon omdat men in de disfunctionele overtuigingen gaat geloven en dus uiteindelijk daardoor schade kan ondervinden.

Meditatie wordt verondersteld ontspannend te zijn en het bewustzijn van het moment te bevorderen. Het is ook ter bevordering om alle ervaringen te aanvaarden zoals ze zijn.
Echter wanneer je kijkt naar wat er werkelijk over gezegd en geschreven wordt is het een ander verhaal.
Want als het gaat om stress, fysieke pijn, emotionele pijn, ongemak, of andere ongewenste sensaties dan hoort men zich daarvan te ontdoen of door het gevoel onschadelijk te maken door het “observeren” van het gevoel en het vermijden van dat gevoel zodat men ze kan blijven “observeren” en jezelf te blijven vertellen dat ze niet echt zijn maar een illusie, jezelf vertellen dat ze niet accuraat zijn,  jezelf te vertellen te onthechten,  jezelf te vertellen dat ze niet moeten worden ervaren maar eerder “waargenomen”.

Dit wordt verondersteld een “niet oordelend” proces te zijn maar wat er gebeurt is dat het feitelijk een oordeel van negatieve emoties is. Waarom zou men anders proberen om zich van de emoties te ontdoen door middel van een dergelijke techniek. Men oordeelt niet als negatieve emoties hun natuurlijke loop kunnen gaan zonder te proberen de situatie onder controle te houden door middel van gecultiveerde mentale discipline.

Brahma Kumaris zegt dat volgelingen zich moeten distantiëren van in hun ogen “ongewenste” gedachten en emoties. Maar wie zegt dat men “ongewenste” gedachten en emoties moet ervaren op het moment dat men zich daar bewust van wordt door disfunctionele overtuigingen.  We doen de hele dag aan emotie-regulatie en dat is voor de meesten geen probleem het wordt misleiding vanwege het gebrek aan echte aanvaarding van de emotionele ervaring of angst voor de emotionele sfeer die voortvloeit uit obsessie met kunstmatige onderdrukking van het lijden.

Raja Yoga meditatie wordt door vele beoefend om geen emotionele pijn te voelen of die te vermijden maar dat zullen beoefenaren niet toegeven hun verhaal klinkt iets mooier spiritueel zelfs. “Ik wil meer in contact met mijn ware aard” , “Het helpt me te ont-stressen” en/of “Het maakt me gelukkig.”
In contact komen met je ware natuur, ont-stressen en gelukkig zijn is allemaal mogelijk zonder het onderdrukken van negatieve emoties en op de lange termijn zijn ze alléén mogelijk zonder het onderdrukken van negatieve emoties.

Natuurlijk zal men zich tijdelijk beter voelen als men niet de ongewenste gedachten en emoties voelt maar die emoties zijn er om  te waarschuwen voor problemen in de omgeving en/of het denken die alleen de persoon zelf kan oplossen. Natuurlijk heb je minder zorgen als je stopt met denken over je problemen. Maar dan moet je weer mediteren om dat gevoel hoog te houden omdat we nu eenmaal niet als monniken leven in een moderne beschaving en ons dagelijks leven laat veel ruimte voor zaken als interpersoonlijke conflicten, communicatie problemen met familie de partner en op het werk.
Meditatie zal de problemen niet voor ons oplossen tenzij het gebruikt wordt om echt bewust te worden van emotionele ervaringen zodat men er constructief en met aandacht aan kan werken.

De eerste stap die men moet nemen voor een lange termijn oplossing is de vaststelling van de problemen er bewust van te worden en door aandacht te besteden aan de “boodschappers” en dat zíjn de negatieve emoties. Wanneer we ons los maken van de gedachten en emoties die ons waarschuwen bij problemen en die negeren dan wordt het probleem alleen maar erger. Als men zich niet bewust is van het feit hoe men met behulp van (BKWSU) Raja Yoga meditatie negatieve emoties onderdrukt en wegstopt kan het ertoe leiden dat men emotionele schade ondervindt. Binnen de Brahma kumaris bestaat niet zoiets als een”zorgplicht” en professionele hulpverlening kan niet worden verwacht.  Als de Raja Yoga uiteindelijk leidt tot totale uitputting, fysieke en mentale pijn of psychose dan wordt dat teruggekoppeld naar het niet voldoende mediteren, slechte karma, invloed van anderen, of het niet herkennen van de “vader”. Zou dat leiden tot zelfmoord dan wordt beweerd dat de persoon al langere tijd psychische problemen zou hebben. Onder deze druk, zijn mensen bereid alles opzij te zetten en hun ziel, lichaam en rijkdom over te geven aan de wil van vooraanstaande leden van de BKWSU. De meeste van deze senioren zijn op geen enkele wijze professioneel getraind om te ploeteren en te prutsen op het diepste niveau van de menselijke geest veel van deze senioren hebben alleen maar een basisopleiding gehad bijv. 3 jaar basisschool en geen werkervaring. Belangrijke beslissingen in het leven van de volgeling worden genomen in hun naam onder het mom van “Gods instructies”.

Philip Zimbardo sociaal psycholoog en professor emeritus aan de Stanford University welbekend binnen de professie vanwege de  Stanford prison study en autheur van inleidende psychologie en leerboeken voor studenten waaronder The Lucifer Effect en The Time Paradox omschrijft een sekte in het volgende artikel “Wat the messages are behind today’s cults”.

“Niemand sluit zich ooit aan bij een “sekte”.  Mensen sluiten zich wel aan bij interessante groepen die beloven om hun dringende behoeften te vervullen. Ze worden “sekten” wanneer ze worden gezien als bedrieglijk, defecte, gevaarlijk, of als tegen fundamentele waarden van hun samenleving. Sekten vertegenwoordigen van elke samenleving  de “default waarden,” en vullen de ontbrekende functies in. De cultus epidemie is een diagnose van waar en hoe de maatschappij er niet in slaagt haar burgers te voorzien. Als u niet ergens voor staat, dan val je voor alles.  Als fundamentele menselijke waarden worden gezeefd, verdraaid en verloren in onze snel veranderende cultuur worden illusies en promessen te gemakkelijk geloofd en gekocht zonder de werkelijkheid validatie of waarden te controleren. Wat een lid van een sekte is overkomen, kan ook U en mij overkomen en worden verleid om ook mee te doen onder de juiste of de verkeerde omstandigheden. De meerderheid van de “normale” gemiddelde, intelligente individuen kunnen worden verleid om deel te nemen in immorele, illegale, irrationele, agressieve en zelf destructieve handelingen die strijdig zijn met hun persoonlijkheid en waarden. Wanneer gemanipuleerde situationele omstandigheden hun macht uitoefenen over de individuele bepalingen. De methoden van leden werving, indoctrineren en het beïnvloeden van hun leden zijn geen exotische vormen van mind control, maar alleen het intensiever toepassen van alledaagse tactieken als sociale beïnvloeding die dagelijks wordt beoefend door professionals en maatschappelijke werkers.

Mind control sekten houden hun leden zo druk met bijeenkomsten en activiteiten dat ze te druk en te moe zijn om na te denken over hun betrokkenheid.
Het gezond verstand stelt ons in staat om te zien dat dit een effectieve methode is om mensen te beheersen. Zo gebruikt Brahma Kumaris wat zij noemen “Traffic control” en dan gaat niet om vooraan in de file rijden maar elk uur een signaal via telefoon of horloge om tenminste een paar minuten stilte te nemen en zich te richten tot hun God. De keerzijde hiervan is dat als een persoon uit de “traffic controle” geraakt dat hij of zij al na een paar weken het “normale” leven gaat vergelijken met het gecontroleerde leven binnen de sekte wat kan resulteren dat ze vertrekken.

Een volgeling van Brahma Kumaris word wakker om 4 uur en bereid zich voor op een 45 minuten durende meditatie. Dagelijkse klas en meditatie van ongeveer 6.30 tot 8 uur. Regelmatige meditatie pauzes tijdens de dag”Traffic Control” het bijhouden van een gedetailleerd dagboek en een grafiek van hun inspanningen. Onderwijs klassen en verder algemene evangelisatie als de tijd het nog toelaat. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

BK volgelingen worden ontmoedigd om op vakantie te gaan, behalve een jaarlijkse retraite op het Mount Abu hoofdkantoor waar ze hun God ontmoeten die zal spreken en handelen door een van paranormale mediums van de organisatie en om mee te werken aan andere outreach programma’s. Volgelingen worden geacht strikt celibaat leven zelfs als ze getrouwd zijn waaronder het niet kijken, niet denken en niet aanraken van anderen, zelfs niet in dromen. Totaal celibaat sluit ook masturbatie of elke andere vorm van stimulatie uit. Menselijke liefde of seks wordt gezien als “de oceaan van Poison” of “het zwaard van lust”. Het is de slechtste ondeugd en het grootste obstakel.

Tot slot.

Een van de praktijken van sektes in het algemeen is dat als men de sekte binnen komt men gebombardeerd wordt met liefde, válse liefde welteverstaan men heeft per direct nieuwe vrienden men wordt geknuffeld en iedereen wil met je praten. Voor iemand die eenzaam is of van buiten de stad komt zoals bijvoorbeeld studenten is dit een valkuil. Echter, na verloop van tijd wordt deze “liefde” afhankelijk van je prestaties en mate van leven volgens de ongepubliceerde normen van de groep. Als men ooit uit de groep stapt dan weet men dat al de nieuwe vrienden net zo snel weer vertrokken zijn als dat ze zijn gekomen. Net als ongezonde huwelijksrelatie wordt de liefde in en uitgeschakeld om volgelingen onder controle te houden. Voor allen van hen, is dit waarschijnlijk de meest effectieve hamer de mind-control gereedschapskist.

Wij zijn relationele wezens en wellicht wat voor vele het uiteindelijke doel is is het herwinnen van een relatie met de God die ons geschapen heeft. Het vereist alleen het gezond verstand om te zien dat de kracht van deze “liefde bombardementen” een methode is die een enorme invloed op iemand zou kunnen hebben. We hebben het allemaal gezien in sektes,  in manipulatieve relaties, op het werk en als “peer pressure” groepsdruk in het onderwijs en de samenleving in het algemeen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s