Moderne Slavernij

Women_surrender_to_BKWSU

Huishoudelijke slavernij is een speciale categorie onder dwangarbeid: Het lot van huishoudelijke hulpen zoals meiden, knechten, huishoudsters, kinderoppas en zij die de zorg voor ouderen, zieken en zwakken op zich nemen. Vaak zijn dit jonge vrouwen die een opleiding wordt beloofd maar zelden krijgen waarop ze wel hadden gerekend. In India zijn tienduizenden  jonge meisjes die als vee door hun arme ouders worden verkocht om als contractarbeiders te gaan werken. De praktijk van huishoudelijke slavernij is een vrijwel geïnstitutionaliseerd onderdeel van het “Brahma Kumaris business model”. Dwangarbeid is gaande voor de commerciële exploitatie van de sekte zonder de vrijheid om ervan weg te lopen.

In een de voorsteden van Londen is de media in shock over het geval van drie vrouwen die beweren de afgelopen 30 jaar als slaven te zijn gehouden en onderzoeken op dit moment of er een sekte-verbinding is. De jongste vrouw van 30 jaar  lijkt te zijn geboren in het huis en had zeer weinig contact met de buitenwereld. De politie beschrijft het als het ergste geval van huishoudelijke slavernij die ze ooit zijn tegengekomen. De vrouwen werden gered nadat ze een reportage op TV hadden gezien over gedwongen huwelijken en namen contact op met de liefdadigheidsinstelling (Freedom Charity) dat zich bezig houdt met dergelijke gevallen.

Huishoudelijke slavernij of dwangarbeid is geen eenvoudige materie. Onderzoek toont aan dat situaties van ernstige uitbuiting het resultaat is van een complex geheel van elkaar overlappende factoren zoals arbeidsonzekerheid, beperkte toegang tot zorg, armoede, onvoldoende arbeidswetgeving laat staan een CAO en vaak onzekerheid over de immigratiestatus  en daarmee worden mensen tegengehouden om de situatie  van gedwongen arbeid zelf te beëindigen,  ze  worden niet betaald en hebben een zeer beperkte vrijheid. Huishoudelijke slavernij is een vorm van slavernij gekenmerkt door een ongelijke uitbuitende relatie tussen 2 partijen waarbij de mindere partij niet in staat is om uiteindelijk uit eigen vrije wil de situatie te beëindigen.

De “International Labour Organisation’s Special Action Programme to Combat Forced Labour” (SAP-FL) heeft in 1930 dwangarbeid gedefinieerd als:

“Al het werk of diensten die worden afgedwongen onder de dreiging van een boete en waarvoor de betrokken persoon zichzelf niet vrijwillig heeft aangeboden. Aangeduid als:

Misbruik van kwetsbare
Misleiding
Beperking van de bewegingsvrijheid
Isolatie
Fysiek en seksueel geweld
Intimidaties en bedreigingen
In bewaring nemen van identiteitsdocumenten
Inhouding van loon
Schuld binding
Onrechtmatige werk-en leefomstandigheden
Buitensporig veel overwerk

We hebben in de loop van vele jaren tijdens het volgen van de praktijken van de Brahma Kumaris klachten, hints en hulpvragen ontvangen met betrekking tot personen die beweren feitelijk te worden gehouden als  slaven. Ze werkten of werken nog steeds full-time voor hun sekte,  meer uren dan normale betaalde arbeid en vaak met een vals of helemaal geen visum.

Dit geldt ook voor gevallen in het Westen  binnen de BKWSO en zijn individuen zonder andere eigen inkomsten, meestal maar niet uitsluitend vrouwen die  al het geld dat ze hadden overgedragen hebben aan de BK of hun bruidsschat is door hun ouders overhandigd aan sekte terwijl ze zelf nog kinderen waren. Personen die door hun ouders zijn overgedragen aan de sekte door bijgeloof over de “spirituele voordelen” die het zou hebben als ze de sekte zouden voorzien van een onbetaalde werknemer. En personen die gescheiden zijn van hun eigen families en culturen en soms in een vreemd land te werk worden gesteld.

Brahma Kumaris en dwangarbeid?

Kenmerkend voor het BK geloof en het gebruik van hun  taal is dat men zou kunnen stellen dat de Brahma Kumaris een vorm van “koninklijke dwangarbeid”  hanteert en mensen letterlijk slaaf  zijn geworden. Mentale slaven door een inmiddels zeer verfijnde oneerlijke en controlerende manipulatie van kwetsbare individuen of goede intenties en de tendens voor spiritualiteit. Het is een langzaam proces van inculturatie en is geworteld in hun oorspronkelijke Sindhi cultuur, de positie binnen Hindoe samenleving en het kastensysteem. Men zou kunnen zeggen dat  de vorm van “koninklijke slavernij”  wil zeggen dat die erg “subtiel” en bijna onopvallend is. Een “mooiere” klasse van slavernij en grotendeels gebruik maakend van mentale slavernij . De aanhanger is slaaf geworden door in de mentale val te zijn beland waarin de BKWSU leiders heersen en manipuleren en zelfs beweren dat het voor de volgeling een “bevrijding” is.

“Geef ons al je geld, geef ons al je inkomen, je werkt gratis voor ons en morgen in de “Golden Age”  zult gij koningen en koninginnen zijn en 2500 jaar genieten van de hemelse geneugten. Geef je onvoorwaardelijk over en word onze slaaf en jullie zullen de goden en godinnen worden die in het hindoeïsme vereerd worden”!

Wat voor deal wordt hier aangeboden door  Baba de “Clever Businessman”? Of is het  Baba de Koninklijke Slaven drijver” ?

Een van de Brahma Kumaris stelregels uit hun Sindhi Bhaiband cultuur maar onheus gebruikt, is om als “suiker in melk” te zijn. Een voorkomen als “sweet”, om zoet te zijn  en om niets te vragen, niet tegen te werken en zich over te geven aan degene die de macht hebben en te handelen op een waardige of “goddelijke” manier wat in het geval van Brahma Kumaris betekend, de leugens verbergen en de waarheid van hun geloof en activiteiten zo te manipuleren dat ze alle wetten van een land weten te omzeilen en zich niets van die wetten aan trekken. Over de hele wereld geld door te sluizen zodat het in India terecht komt en individuen waar mogelijk exploiteren op welke manier dan ook . Ben je een “broeder” met een auto wah drama, je krijgt een speciale status als onbezoldigd taxichauffeur. Ben je een ongeschoolde vrouw dan zul je niet verheven worden maar je zult een onbetaalde huishoudelijke hulp worden en toetreden tot de “chapati rollers” jati binnen de gelederen van de BKWSU. Voor de diensten voor hun religieus- politieke sekte beklimmen ze de sociale ladder maar je zal mondjes maat beloond worden, net genoeg om je binnen de sekte te  houden met een klein psychisch “aandeel” van de Brahma Kumaris rijkdom en status. Je krijgt geen vakantie want de “Confluence Age” is te kort en wat je moet doen is:  “grind your bones to earn a high status”. Het zal wel worden toegestaan ​​om naar een van hun retraite-centra te gaan om nog meer van hetzelfde te doen en te ondergaan. In het beste geval zal je anders zo, volgens BK  “onbeduidend bestaan” ​​beloond worden door een kunstmatig gevoel van bijzonderheid door het “status door associatie” spel dat de BK leiders spelen .

Hoe verschillend zijn de volgende voorbeelden uit het leven van een toegewijde BK?

Misbruik van een kwetsbare.

“Een Chinees meisje die 365 dagen per jaar gewerkt heeft zonder een woord Frans te spreken behalve “goedemorgen” en “goede avond” werd in een situatie van afhankelijkheid gehouden met continue werk en isolatie vanwege de taal,. Dit meisje was een ware slavin. “

Een arbeidsinspecteur in Frankrijk.

Misleiding.

“Mijn moeder vertelde me dat haar zuster van plan was om mij te komen halen zodat ik bij haar kon gaan wonen. Mijn tante beloofde te betalen voor mijn studie kosten maar is haar beloften niet na gekomen. In plaats daarvan moest ik als een meid werken.

Een jonge Zambiaanse vrouw.

Beperking van de bewegingsvrijheid.

“Het was onmogelijk om te ontsnappen, niet eens de moeite waard om het te overwegen. Het duurde twee maanden, ze nam me mee naar klanten en bracht me weer terug. Altijd onder bewaking.”

Een 16-jarig meisje uit Kazachstan verhandeld voor de prostitutie.

Gek genoeg hebben we meer dan eens gehoord hoe jonge Kumaris altijd worden bewaakt door een oudere BK “zuster” want ze vliegen in en uit. Wat voor vrijheden hebben die jonge Indiase meisjes. Wie bewaard hun papieren? Hoe kunnen ze ontsnappen als ze geen geld hebben, niet opgeleid zijn of niet in staat zijn om hun eigen inkomsten en spaargeld te verdienen? Binnen BK wordt men altijd bekeken en gerapporteerd.

Isolatie.

“Het kamp was in een gebied dat zeer moeilijk te bereiken was. Om naar het centrum van de stad te reizen moest je de reis meerdere dagen van tevoren plannen”.

Een ontsnapte werknemer in Peru.

Afpakken van identiteitsdocumenten.

“Toen ik langs de immigratie kwam pakte de chauffeur mijn paspoort af. Ik kan niet weg zonder mijn paspoort”.

Een Nepalese man die werkt als schoonmaakster in de Verenigde Arabische Emiraten.

Buitensporig veel overwerk.

“Ik moest 19 uur per dag werken zonder rust of betaling van overuren  of vakantie. Ze behandelde me als een beest. ”

Een Nepalese arbeidsmigrant.

Inhouding van loon.

“In het begin beloofde ze me een salaris en ik begon te werken. Hij gaf mij te eten en soms kocht hij wat kleren voor me. Maar ik wacht nog steeds op mijn salaris. Toen ik hem vroeg over mijn salaris, zei hij  ‘Na de verkoop van deze producten”. Ik ben blijven werken. Op een avond vertelde ik hem dat ik het geld wilde wat hij mij schuldig was omdat ik wilde vertrekken. Hij sprong op me en begon me te slaan en tegen me te schreeuwen ‘Je kunt gaan als je wilt, maar ik zal je niets geven.’ Ik verliet huilend. Ik had 16 maanden gewerkt maar kreeg niets. “

Een 16-jarige jongen in Niger.

Slechte werk-en leefomstandigheden.

Terwijl we onlangs in de media een breed uitgemeten beschuldiging van seksueel misbruik binnen de Brahma Kumaris hebben gezien en waarvan je zou denken dat dar zeldzaam is ténzij je de de opgelegde afzwering van seksueel genot en lichamelijke affectie ook als een ander soort van seksueel misbruik beschouwd. Door te ontkennen dat BK aanhangers eenvoudig weg ook liefde en genegenheid nodig hebben zijn de BK leiders in staat om  controle houden en de focus van aanhangers te monopoliseren  op zichzelf als afgevaardigden van hun god geest . Intimidaties en bedreigingen  gebeuren op een meer subtiele manier. Lichamelijke en geestelijke intimidatie en bedreigingen komen voor, bijvoorbeeld toen er klappen werden uitgedeeld aan  leden van PBKs (een afsplitsings-groep van BK) maar het gebeurt zeer zeker ook op een veel diepere en meer mentaal manipulatieve wijze. De dreiging om verbannen te worden uit de sekte waar aanhangers volledig afhankelijk van zijn geworden, de dreiging van eeuwige verdoemenis voor ” falen” of een ​​”verrader” van de sekte te zijn, de dreiging van het “laatste oordeel” en het verschrikkelijke lijden op “Judgement Day” (Dharamraj) waar de zwakke en ongehoorzamen “tranen van bloed zullen huilen” en tandenknarsend zullen schreeuwen als ze als mosterdzaad” zullen worden verpletterd  “cry tears of blood”, grind their teeth and make screaming noises as they are “crushed like mustard seeds”.

Dit zijn allemaal letterlijke citaten van de BK “teachings” waarmee het BKism is gevormd. De vernietiging van 7 miljard mensen maar eigenlijk zei hun god in eerste instantie  4.5 miljard maar hij is nooit erg goed geweest in voorspellingen en cijfers. Burgeroorlog en bloed baden waar alleen de BK god de gehoorzamen van kan redden en ga zo maar door worden voortdurend herhaald en en voortdurend opnieuw ingestampt. Dergelijke beelden worden de onzichtbare tralies van de irrationele mentale gevangenis waar de BK slaven opgesloten worden gehouden, zij het een  kooi met een gouden randje voor de meeste westerlingen. De scheidslijn tussen de belangrijkste BK kasten lijkt weer Sindis, met de blanken aan de top, donker gekleurde Indiërs en Zuid-Amerikanen op de allerlaagst plaats  en zwarten  zoals Janki eens zei worden beschouwd als de “meest onzuivere zielen”.

” Inhouding van de lonen ” ?

BK sevadharis oftewel  de bedienden van de hoger geplaatste BKs krijgen geen loon tenzij ze behoren tot de kaste van BK elite om als dienstmaagden en eunuch zakelijke diensten uit te voeren en ze erin slagen om een ​​paar van de donaties voor persoonlijk genot in eigen zak te steken. In zeldzame gevallen wordt slechts een handvol toegewijde individuen beloond met gratis eten en accommodatie voor hun gratis dienstverlening.

 Beheer van identiteitsdocumenten.

We weten niet genoeg over hoe de BK leiders documenten van de laag in rang staande toegewijde BKs beheert. De BK leiders zoals Jayanti Kripalani  reageren gewoonlijk oneerlijk  door te zeggen dat iedereen vrij is om op elk moment de sekte te verlaten. Indien zij natuurlijk   mentaal in staat zijn om te gaan met de eeuwige vermeende verdoemenis en het verlies van de beste jaren van hun leven . Sommige blijven gewoon omdat er niets is om naar terug te keren.

 Schuldslavernij 

Nee, in  BK is het meer een “donatie slavernij “. Je moet blijven geven en het feit dat volgelingen   de neiging hebben om meer te geven omdat het volgens de god van de BK een hogere status in de hemel geeft wordt gretig benut .

Sectie 71 van de “Coroners and Justice” Act 2009, die in 2010 in werking is getreden beschrijft een nieuwe overtreding voor het houden van een andere persoon in slavernij of horigheid of hen te verplichten om dwangarbeid of verplichte arbeid te laten verrichten . De eerste persoon die belast is met deze overtreding liet zijn dienaar 18 uur per dag werken  en is schuldig bevonden voor  “The most appalling greed”.

Hoeveel uur werken de Brahma Kumaris bedienden?

Eigenlijk een retorische vraag. Iedereen die  ooit lid van  BK is geweest of nog is, weet het antwoord maar zal zich niet afvragen ​ of het wel ethische verantwoord is.  Ze krijgen geen echte opleiding, er is geen uitweg en volgelingen worden alleen getest op hun onderwerping en toewijding aan de leiders . Ze zijn op afroep beschikbaar, 7 dagen per week  en als er een groot programma georganiseerd wordt  is 18 uur werken of meer niet uitzonderlijk. Natuurlijk is  deze “deal” die ze krijgen nog altijd beter dan die van het runnen van een zelfstandig klein centrum waar de hele dag wordt gewerkt  om geld te verdienen om het centrum in stand te houden  en dan de rest van hun tijd besteden aan koken, schoonmaken en voorbereiden voor het geven van lessen, 7 dagen per week van 4:00 tot  22:30 uur. Plus extra’s. De “uitverkorenen” die mogen hulpjes en knechten worden voor de senioren van Brahma Kumaris en worden over het algemeen toegestaan ​​een siësta te houden zodat ze er nog een beetje fris uitzien maar een nieuw toegewijde Kumari onderaan de pikorde misschien niet. Ze leven onder totale controle zonder enige privacy en  slapen vaak op de vloer van de “klaslokaaltjes” waar ze zelf ook stap voor stap werden  geïndoctrineerd.

Meer details komen boven water over de slavernij zaak in Londen . Een van de verdachte in kwestie komt uit India  de andere uit Oost-Afrika, net als veel van de BKs die met niets naar Engeland kwamen toen ze eruit werden gegooid door de Afrikanen . Er wordt beweerd  dat de verdachten  sekte-achtige technieken gebruikte om hun slachtoffers te hersenspoelen en buitengewone psychologische controle uitoefende en dat de drie vrouwen gevangen waren met  “onzichtbare handboeien” . Lokale politici en leiders van de gemeenschap vergeleken het met mensen die gevangen zitten in een religieuze sekte .

Psychologie experts zeggen dat  het in dergelijke gevallen moeilijk tot onmogelijk is om te herstellen van hun ervaring vooral voor de jongste vrouw omdat ze nooit een andere manier van leven hebben gekend . Wat verschilt dit met een jonge Brahma Kumari of een dochter ” die door haar ouders is overgedragen aan de Brahma Kumaris  en voor de rest van haar leven gevangen is?

Dr. James Thompson  die gespecialiseerd is in gevangenschap en trauma aan de Universiteit van Londen, zei dat het erger voor deze vrouwen is dan een veroordeelde die  na tientallen jaren in de gevangenis weer terug komt in de maatschappij.

Wat de Brahma Kumari slavernij zo zorgwekkend maakt is dat het weggezet wordt als zijnde “in de naam van God” en religie en  zelfs  gezien wordt als “bevrijding” van deze “duivelse” wereld. Dat is de mentale gevangenis met onzichtbare tralies waar de Brahma Kumaris hun aanhangers gevangen houden  die vervalst en voortdurend worden herzien en verfijnd om mensen gevangen te hóuden . Op geen enkel punt hebben de leiders dit  toegegeven . In plaats daarvan investeren ze  in het aantrekken van een gepolijst front voor buitenstaanders dat door sommige BKs wordt ondersteund en die vrijwillig, soms willens en wetens mee werken om de leugens van  de leiders te blijven herhalen en het helpen bevorderen het geestelijk in slavernij houden van anderen.

Als de gevangenis verandert dan veranderen de gevangenen gewoon mee. Voor de meeste mensen is God God en de Waarheid is de waarheid maar de BK bleef hun god en hun waarheid veranderen en de aanhangers lopen gewoon mee met de laatste “trend”. Ze hebben geen probleem met het idee dat  “God” of de ” Perfect Man ‘ zei dat het Einde van de Wereld in 1976 zou plaatsvinden en vierden hun  75-jarig bestaan ​​in 2011. Of dat de wereldbevolking op het moment van alomvattende destructie 4,5 miljard mensen zou zijn en nu 7 miljard . Hun mentale gevangenis is de “2 tot 3 jaar” waarvan wordt gezegd dat de wereld vergaat en dat zeggen ze al vanaf 1970 zo niet 1930 en dat werk heel goed. De mate van indoctrinatie en manipulatie en dwang komt niet alleen via de Murli  maar erger door het  1 op 1 contact met “teachers” in de “klas” en met de senioren. De wederzijdse bevestiging is enorm en zeer subtiel en voorzichtig loopt het proces stapje voor stapje totdat er geen weg terug is en de “deur” op slot gaat. Dat is het interessante het is het “duwtje in de rug” wat politici en marketing figuren nu aan het onderzoeken zijn . Ze laten aanhangers geloven dat zij zélf de beslissing hebben genomen , terwijl in feite de beslissing werd gevormd door de sekte .

“Have yoga with the Father. However, if your intellects wander elsewhere your remembrance becomes adulterated. Then, neither will you be able to do service nor will you claim a high status”.

“Don’t cause any disturbance in Shiv Baba’s task. Those who cause a disturbance cannot receive a high status”.

“By studying well here, you will also claim a high status. Otherwise, uneducated ones will have to bow down in front of educated ones”.

“You have to make effort to claim your full inheritance from the Father. If you don’t claim it now you will miss it every cycle. You will then not be able to claim such a high status”.

“Those who imbibe this and inspire others to do so will receive a high status”.

“You say: Yes Baba. I will follow Your shrimat and definitely become elevated. Since God is the Highest on High, He would definitely also give you the highest-on-high status, would He not?”

“Fortunate children make first-class efforts in service day and night. They never have a “don’t care” attitude towards Dharamraj. If you simply eat good food, wear good clothes, don’t do service and don’t follow shrimat, Maya will make your condition very bad”.

“Do service and more service. As soon as you are given service to do, you should run; nothing else”.

“Use your time in a worthwhile way for service. Surrender your body, mind and wealth and continue to study for as long as you live”.

“The more service you do, the more you will accumulate. While you are  accumulating, your kingdom will be created”.

“You should do service at a fast speed. Some consider themselves to be very clever, but you should think about how you can become clever. As yet, you are still weak”.

“Children’s faithfulness and trustworthiness are proved through service. Become very sweet”.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s