BK scenario voor de vernietiging van de aarde.

20050323-2_la6g0966-515h

Dit is veruit een van de meest bizarre  verslagen van de activiteiten van de Brahma Kumaris  tot nu toe en is slechts een fractie van de absurditeit  hier in het westen. In India is het vast 10 keer erger waar zelfs de meeste BKs niets van af weten.

Hier hebben we de voormalig grote baas van Coca Cola van Latijns-Amerika Vicente Fox.  Een tendens van BK Sisters, zelfs de senior Sisters is dat zij heel enthousiast  en zelfs verliefd worden op hun VIP veroveringen vooral als die na enige tijd bereid zijn de BK overtuigingen te willen promoten. Men zou kunnen stellen dat hun eigen overdreven gevoel van belangrijkheid vooral in het bijzijn van hun volgelingen de enigste zingeving lijkt te zijn voor hun BK “service” leven. Het BK leven wordt uiteindelijk zo saai dat  alle “VIP contacten” resulteren in een vlaag van opwinding en voor hun is dat het “bewijs” dat alle onzin “echt” is.

popejanki Het is verbazingwekkend hoeveel BKs investeren in de jacht op VIP’s. Een enkele foto met de paus is de moeite waard om Jayanti en Janki  helemaal naar Rome te vliegen om in een menigte te laten staan ​​om alleen maar een BK foto van hun god (een puntje van licht)  aan de paus te geven. Voor de VIP’s is  BK waarschijnlijk gewoon een of andere gezichtsloze of excentrieke club blij met een foto  maar meestal lopen ze ervan weg! De BKs hebben bijvoorbeeld heel lang achter  Bob Geldof aangelopen en riepen hem toe dat  hij een “instrument” van de BK god kon worden.

Hoe ver BKs kunnen gaan om hun geloof te adverteren? Voor degenen die nog BK zijn is dit misschien een eye-opener .

Hieronder het verslag van getuige Robert (niet zijn echte naam) naar aanleiding van een brief die verstuurd is naar President George W Bush.

“Ik ben een beetje verbaasd dat dit soort brieven nog steeds naar hoog geplaatste ambtenaren en regeringsleiders wordt gestuurd. De BK leraar in ons centrum zei dat deze tactiek gebruikelijk was in de jaren 1970 en 1980  maar afgeschaft werd omdat het weinig tot geen effect  bleek te hebben en het gaf buitenstaanders een zeer vreemde indruk van de Brahma Kumaris organisatie .

Hoge ambtenaren en regeringsleiders worden sowieso bestookt met duizenden dergelijke “fanmail” en het laat hen onbewogen. Echter als je bedenkt dat de BK Baba als de Allerhoogste Ziel wordt gezien waarom  profileert deze Baba zich dan door gebruik te maken van grove taal en goddeloze ideeën om zijn ideologie te promoten? Waarom gebruikt deze Baba zijn vermeende kracht die hij heeft over mensen om ze te misleiden en ze te hersenspoelen? Deze brief kon net zo goed geschreven zijn door de BK  Baba zelf!  Wat voor soort zogenaamde “Vader” zou zijn “kinderen” dit soort zieke ideeën voeren? Geen wonder dat je vijandige individuen creëert met een vervormde maatschappij als resultaat. En we weten allemaal dat die “kinderen”  van BK slachtoffer worden van deze leer.

Vicente Fox. Zakenman en voormalig president van Mexico (van 1 December 2000 tot 30 November 2006) is een verhaal op zich. Op een dag was er een discussie gaande over de resultaten van de BK organisatie en hoe zij verder in aantal zouden kunnen gaan groeien en de naam Vicente Fox werd genoemd. De BK leraar vertelde me over een programma in Oxford dat opgezet was door een professor die naar Latijns-Amerika en Azië was geweest op zoek naar soortgelijke theologische en culturele verschijnselen of iets dergelijks. Echter tijdens zijn reis is de professor  in India tegen de BK aangelopen en werd in-culted en startte een programma in Oxford gericht op de BK leer. Er was verder geen meditatie bij betrokken maar natuurlijk kon men later desgewenst een “echte BK cursus” volgen.  De cursus ” Self Management Leadership” was verpakt in het officiële studie aanbod van Oxford universiteit waar elke student voor kon kiezen. De professor had een paar jaar eerder op een luchthaven een korte ontmoeting gehad met Vicente Fox  toen die nog voor de Coca Cola Company werkte en de professor moedigde hem aan om naar Oxford te komen om wat onderzoek te doen. In Oxford aangekomen werd Fox benadert door de professor die begon over de Brahma kumaris en nodigde Fox uit om  aanhanger te worden maar toen bleek dat Vicente Fox president wilde worden van Mexico en de professor wilde de BK promoten dus waarschijnlijk kwam dat uit op een of andere onuitgesproken deal. De tweede keer dat  Fox en de professor elkaar ontmoetten heeft de professor Fox overtuigd om de BK religie in Mexico te promoten, sterker nog  Fox wilde zich in Mexico in zetten om er een een “BK staat” van te maken, zijn “Foxilandia” en later zetten ze samen een enorm “studie” programma in elkaar voor ambtenaren waarvan ik dacht dat  het onjuist was want je kunt je niet mengen met de  vrije keuze van mensen . Ik vroeg hen over dit initiatief en zei dat het naar mijn mening nodig was om mensen te informeren waar ze voor werden “opgeleid” en wat de BK religie feitelijk is. De leraar zei dat zolang er geen meditatie bij betrokken is mensen niet automatisch deel uitmaken van BK maar ze werden later in-culted doormiddel van een volgende cursus. Volgens de BK leraar waren de medewerkers en hoge ambtenaren nog geen toegewijde aanhangers in strikte zin. Het zou allemaal beginnen nadat ze voor het eerst gemediteerd hadden, dan zou de “vlam ontbranden” en dan zouden ze nog steeds de keuze hebben om weg te gaan en het te laten voor wat het was. Het vreemde was dat Fox vond dat alle ambtenaren in 1 klap  tegelijkertijd moesten worden “onderwezen”, wellicht om oppositie en kritiek te minimaliseren.

De professor had een van zijn favoriete leerlingen meegebracht en de student wilde een paar BK studies in het buitenland volgen en de professor ging mee . Beiden waren inmiddels BK aanhangers dus bezochten ze natuurlijk BK centra.  De Bk leraar vertelde me dat de professor  zeer effectief te werk ging met het benaderen van mensen en goed kon netwerken. Wat de professor en Fox wilde voor Mexico wilde ze ook samen met Brian Bacon voor de VS. Ik vertelde hen dat het heel moeilijk is om dicht bij de president van de VS te komen en dat hij wordt afgeschermd van de buiten wereld . Maar de professor vertelde me dat hij George Bush Senior al eens ontmoet had toen hij nog in de olie-industrie zat en dat hij ook zijn zoon kende. Hij vertelde me dat zijn zoon ook ambities had om president te worden dus werden alle pijlen op hem gericht omdat Vicent Fox in de toekomst (als president van Mexico) wel dicht bij Bush jr. zou kunnen komen en konden ze hetzelfde doen in de VS als wat Fox van plan was te doen in Mexico en werd er gehoopt dat door samenzwering “het eindspel”,  de “destruction” in gang kon worden gezet.  Ze vertelde dat de “Destruction” moest plaatsvinden. Bush en de “Amerikaanse connectie”  was slechts een manier om de klus te klaren. Het was vanaf dat moment dat ik voor de eerste keer de meer sinistere kant van de beweging begon in te zien maar mijn perceptie werd vertroebeld door de meditatie en de waarschijnlijkheid van de gebeurtenissen in de toekomst, die volgens mij waarschijnlijk niet zouden plaatsvinden. Het leek allemaal zeer hypothetisch wat ze zeiden.

De BK leraar vertelde me dat dit de weg naar het einde was, de “job” is eindelijk klaar na zoveel mislukkingen sinds de jaren 1950 en ’60 . Toen ik vroeg wat de leraar bedoelde met deze uitspraak zei ze dat  Brahma Kumaris vanaf die tijd geprobeerd heeft toe te werken naar Destruction maar tot nu toe tevergeefs . Ik dacht  dat het “transformatie ” was een “self -generated proces”  maar de leraar zei dat dat niet het geval was en dat  BK er eigenlijk is om de wereld te vernietigen want de vernietiging van de (oude) wereld zou niet vanzelf gaan. Ze liet me haar schijnheilige trekjes zien toen ik tegen haar protesteerde. Ik was zo verstompt van verbazing  en alles wat ik erover kan zeggen is dat het concept dat ze mij voorschotelde mij niet aanstond en geeft me nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk. De BK leraar zei dat misschien deze keer na zoveel mislukte voorspellingen door de BK Shiv Baba en die elke keer weer een nieuwe kans gaf om het “goed” te doen, dat nu alle inspanningen wel zouden leiden tot de vernietiging van de aarde want de aanhangers hadden voorheen niet hard genoeg gewerkt, of hun best gedaan zodat de Destruction tot nu toe nog niet had plaatsgevonden. “Het was nog niet zeker dat ofwel Fox of Bush Jr. president zou worden maar de BK leraar zei dat alles al eerder was gebeurd en ze had veel respect voor de professor omdat hij zichzelf gevonden had in Madhuban en volgens BK had hij het ​​bewijs gevonden dat de BK “cycle” waar is, maar dat betwijfelde ik zelfs op dat moment. De leraar vertelde me dat de professor zelf “The Cycle” al had geconcludeerd. Ze zei dat hij al wist over alle gebeurtenissen die zouden gaan gebeuren en dat hij ze op een rijtje had gezet. Ik vroeg de BK leraar waarom hij dan niet voor de rest van zijn leven in Madhuban wilde blijven en ze antwoordde dat daar niets meer voor hem was om te leren, hij wist  alles, hij had al alle moeilijkheden die de  ziel tegenkomt op weg naar de ontmoeting met de BK God al ondergaan.

Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat ze precies bedoelde met al deze raadselachtige woorden. Voor mij, toen ter tijd leek het alsof  zij dachten te weten wat er in de toekomst zou gaan gebeuren en dat ze die toekomstige gebeurtenissen probeerde te beïnvloeden met een negatieve, destructieve uitkomst. Het feit was, zo vertelde zij dat volgens hen Vicente Fox president van Mexico wilde worden en dat hij een persoonlijke deal had gemaakt met de BK god  en dat zij dat de BK Baba  persoonlijk had gevraagd toen zij in Madhuban was en dat Baba zei dat het inderdaad zo zou zijn. Helaas kan ik niet zeggen of deze ontmoeting met  de Baba werkelijk heeft plaatsgevonden  want ik was niet in de buurt om het te controleren. Volgens haar waren er maar heel weinig mensen getuige en dat was met opzet.

De professor vertelde dat  Fox zelf naar Madhuban moest gaan om zijn “deal” met  Baba “face to face” te laten bevestigen. De professor had aangedrongen dat Fox op zijn minst 1 keer privé, “face to face” met Baba moest zijn geweest  maar Fox wilde niet al te veel tijd in Madhuban doorbrengen, wilde niet meedoen aan het seizoensgebonden programma en zeker niet in het openbaar worden herkend. Hij viel al op als opmerkelijk lange verschijning en kwam als het ware via de achterdeur binnen aldus de professor zodat hij in alle rust de  Baba persoonlijk kon “ontmoeten”. Fox wilde ook niet naar Madhuban vlak voor zijn felbegeerde presidentschap hij bezocht Madhuban alleen in de eerste jaren na zijn kennismaking met  BK .

Ik  vroeg om de reden waarom  Fox eigenlijk president wilde worden en de leraar vertelde me dat het een persoonlijke wens / deal was van Fox en dat een kind van Baba  alles kon worden wat hij of zij wilde worden. Ik zei dat de wereld waarschijnlijk beter af zou zijn als Fox de mensheid op een andere manier zou dienen in plaats van die als wereld leider maar BK was erg blij met  Fox  zo halverwege de “transformatie” . De leraar zei als hij dat wil doen, laat hem zijn gang gaan, hij dient ons goed.
Het was in het voorjaar van 1991 toen we dit bespraken. Vicente Fox werd verkozen tot president in 2000 en George W Bush werd verkozen tot president in 2001 .

Uiteindelijk zijn ze niet in staat geweest om dicht bij Bush  in de buurt te komen. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelde . Maar “iets” leek niet te werken . Er waren te veel mensen om hem heen die in de weg stonden ​​en zijn alcohol consumptie  leek ook een probleem te zijn. De BK leraar zei dat dit misschien de reden was waarom hij niet gevoelig was voor de BK leer . De professor maakte de opmerking dat hij zich af vroeg of Bush het wel zou redden als presidentskandidaat  en ook of hij zijn drink gewoonte wel zou overleven .

Ze vertelden over een andere manier om Bush te “krijgen”. Via Azië. Ik herinner me dat Maleisië werd genoemd en vroeg me af wat Maleisië hier in godsnaam mee te maken had.  De leraar zei dat BK een zeer machtige organisatie is en verspreid  is over de hele wereld en dat ze overal in elk land aanhangers hebben. Dat verbaasde me en ik denk dat ze mij probeerde te imponeren. BK wordt niet verspreid over de hele wereld en toen was het zeker niet zo. Ik controleerde dat en toen ik zocht naar centra in een ander deel van de wereld dan waren die er gewoon niet. De professor verklaarde dat de Maleisische BK student,  hun “contactpersoon”, de zoon was van een hoge ambtenaar zoiets als een consul of ambassadeur en kort daarna  verbraken de BK aanhangers uit Maleisië en Indonesië hun stilte door het schrijven van soortgelijke brieven als die  gericht aan George Bush.  De professor was uitermate geïrriteerd omdat de persoon in Maleisië die de brief schreef een zeer gerespecteerd en rustig persoon was . De professor had deze leerling in Maleisië over zijn plannen verteld en gevraagd of hij zou willen meewerken maar toen het te lang duurde of op het eerste gezicht niet leek te lukken reageerde de Maleisische BK student  met het schrijven van de brief. De professor had nooit verwacht dat deze persoon zo extreem zou handelen en persoonlijk denk ik dat het geen goede “reclame” was voor deze bizarre sekte.

Ze vertelde me dat Fox financieel werd ondersteund door zijn “vrienden” en denk niet dat dat geld bestemd was om zichzelf te verrijken tijdens zijn presidentschap doormiddel van de uitbreiding van zijn ranch waarvoor hij officieel werd bekritiseerd bovendien is het niet vreemd dat een BK supporter die gelooft  in het einde der tijden zijn eigen “mansion” (mini Madhuban) bouwt. Later  werd het een politiek schandaal dat Fox geld aannam van buitenlandse financiers,  de zogenaamde ” Amigos de Fox ” of ” Friends of Mr Fox Funds “. In Mexico is het verboden om geld aan te nemen van buitenlanders voor een presidentiële campagne  zo vertelde de professor maar het is niet verboden om geld te accepteren van vrienden en dus werd er een niet transparante constructie opgezet.  De professor was hier heel triomfantelijk over. Het zou me niet verbazen als BK een deel van de campagne  van Fox heeft gefinancierd. De professor maakte hier een dubbelzinnige opmerking over en zei “vrienden” direct betrokken waren. De BK leraar vroeg wie die ‘vrienden’ van Mr Fox dan waren en de professor antwoordde zacht: ” De Brahma Kumaris ” .

De professor verklaarde dat de constructie  van het “Amigos de Fox fonds” niet te moeilijk zou zijn omdat hij zelf een goede vriend van Fox kende die ook werkzaam was bij de Coca Cola Company . Deze man had al aangetoond belangstelling te hebben voor BK toen de professor hem erover vertelde en zou een poging doen om hem in ieder geval meer geïnteresseerd te krijgen in BK als volgeling, dan wel als sympathisant, ‘contact ziel’. De professor was vrij zeker dat het hem, misschien met wat extra hulp van Mr Fox zou lukken . Ik vond het oneerlijk om het geld van BK aanhangers te verzamelde om later te gebruikten om “trainingen” te organiseren voor werknemers van de Mexicaanse overheid die niet op de hoogte waren van BK leringen of van wat de bedoelingen waren,  laat staan ​​voor de financiering van een verkiezingscampagne  maar de BK leraar antwoordde dat het volgens haar de juiste manier was om het geld te gebruiken want het zou nieuwe aanhangers genereren  en er was geen beter doel dan dat.

Vicente Fox was gescheiden en opnieuw getrouwd en ik denk dat  BK en Baba hem daarvoor hebben vergeven  vanwege het  “grote” werk dat hij wilde doen voor de BK. Er werd gezegd dat Fox zijn rooms-katholieke geloof niet wilde verlaten. Hoe dan ook hij nam het beste van beide werelden en Vincente Fox werd president van Mexico en Bush jr. werd president van de VS en ze werden “vrienden”. Fox deed zijn werk en Bush niet, hij was nog onaangetast door BK. Volgens BK is “onaangetast” zijn relatief en slechts een kwestie van tijd. Ze vertelde dat Bush jr. werd beïnvloed op Sanskar niveau en dat deze sanskars uiteindelijk ertoe zouden leiden dat hij wel degelijk een rol  zou spelen in het voordeel van de BKWSU in zijn volgende incarnatie .

Natuurlijk waren er veel meer factoren die een rol speelde in dit complexe proces. Maar het laat zien hoe BK is gefocust op het rekruten van hoge ambtenaren, gerenommeerde  bekende personen en wereldleiders en hoe ze zelfs alle regels van algemeen moreel gedrag op vele, vele manieren overschrijden. Ik denk dat het ook laat zien wat een griezelige organisatie de BK is, tot aan de top toe, inclusief de BK “God”.

Op het moment dat dit alles werd besproken sprak de professor over een logistiek probleem . Het was een probleem hoe je de SML – cursus en de daaropvolgende cursussen gedaan konden krijgen in Mexico. Er waren een paar problemen .
Ten eerste hoe kom je aan voldoende BK leraren om de cursus in 1 klap te geven aan 25.000 mensen?

De professor vertelde me dat ze niet genoeg BKs konden krijgen om het werk te doen  want als ze dat deden dan waren de centra waar die BKs gestationeerd waren voor bepaalde tijd onbemand. Maar de politieke partij van Vincente Fox was nauw verbonden met het rooms-katholieke geloof dus zouden RK priesters na een korte introductie  van een BK uit Maduban ingezet worden om de BK religie uit te dragen. Althans dat was het plan in het voorjaar van 1991.

Ten tweede vertelde de professor  ons dat de Mexicaanse ambtenaren waarschijnlijk geen ander geloof zou toestaan en zeker niet dat van een “einde tijds”  sekte laat staan dat die religie zou worden aanvaard . Volgens hem kwam dit ook omdat de rooms- katholieke godsdienst  nog diep verankerd lag in de Mexicaanse samenleving . Om dit probleem te voorkomen werd de BK cursus dus verpakt als een commerciële opleiding, de SML . (Self Management Leadership).

Ten derde zou er veel argwaan ontstaan als een buitenlandse “onderneming” de SML cursus zou geven aan Mexicaanse ambtenaren. Om dit probleem te voorkomen zou een bedrijf met “opleidingen voor de ambtenaren”  worden opgericht in Mexico en gebrandmerkt als zijnde “Mexicaanse stijl” en strikte geheimhouding zou nodig zijn. De professor vertelde dat  nadat Vicente Fox  beïnvloed was door BK een flink aantal van zijn vrienden in eerste instantie naar Oxford zouden komen om deel te nemen aan de SML cursus en zelfs  meteen daarna af te reizen naar Madhuban. Al deze vrienden waren zeer loyaal zo legde de professor uit. Velen van hen waren invloedrijk en ook nog schatrijk.

 “Another day, another IP or VIP”.

Hieronder Emeritus professor Frank Whaling met sterk overdreven uitspraken die kant noch wal raken. De Brahma Kumaris groeit niet en heeft geen duizend centra.

Wordt vervolgd.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s