Wat is BK Raja Yoga?

babasroom2Dit is geschreven en samengesteld door leden, ex-leden, familie en vrienden van leden en/of ex-leden van de religie van over de hele wereld die de voorkeur geven om op voorhand te vertellen hoe en wat Brahma Kumaris is zonder dat men talloze cursussen hoeft te volgen voordat ze  zelf gaan vertellen wat de Brahma Kumaris in werkelijkheid is. Geschreven door ex-BKWSU aanhangers waarvan sommige  Teachers waren, center-in-charge en toegewijde BKs binnen de organisatie met direct contact en betrokkenheid met de leiders over een periode van tientallen jaren en op basis van de bevindingen van brahmakumaris.info. naar aanleiding van een diepgaand onderzoek dat tot op de dag van vandaag voortgaat en steeds weer nieuwe onthullingen boven tafel haalt die alleen na verificatie worden gepubliceerd.

Het is geschreven voor potentiële  Brahma Kumaris volgelingen, de vrienden en de familie van BKs, IPs (belangrijke mensen) en VIPs waar de BKWSU zich actief op richt en individuen verbonden aan overheidsinstellingen en organisaties die in toenemende mate de BK activiteiten  sponsoren en geloofwaardigheid creëren  zonder te weten wat hun ware agenda is.

Dit wordt ook gelezen door actieve BKs aangezien het een belangrijke rol heeft gespeeld  bij het bevorderen van hervorming binnen de BKWSU.

Hoe weten we dit allemaal?

De leden van het forum op brahmakumaris.info, de vroegere  Teachers, center-in-charge “studenten”, “contact soul’s” , toegewijde volgelingen van de Brahma Kumaris en de nog steeds actieve BKs spreken over hun collectieve ervaring die teruggaat  tot het begin van de BK evangelisatie in de westerse wereld. Overige informatie is te krijgen via het discussieforum dat internationaal wordt ondersteund.

Waarom doe jullie dit en zijn jullie lid van een groep of religie?

De Brahma Kumaris leiders hebben generaties lang hun volgelingen misleid, hen financieel geëxploiteerd door gratis arbeid te laten verrichten en geven naar onze mening een verkeerde voorstelling van zaken aan goedwillende goed gelovige buitenstaanders op een manier die alleen de BK ten goede komt vooral financieel. De leiders verbergen nu de waarheid van de godsdienst achter een gepoetste PR machine, verschillende “fronts” en verbergen en veranderde versies van hun leer. Het kan maanden van betrokkenheid duren voordat nieuwkomers ontdekken wat zij werkelijk geloven en “onderwijzen”. Tegen die tijd zijn individuen geassimileerd en geconditioneerd om hun kritische vermogens te verminderen. Zelfs enkele wetenschappers die de groep bestudeerde  hebben ze zelfs zo ver gekregen.

Voor families en vrienden van Brahma Kumaris aanhangers is het onmogelijk om via “officiële” websites van de organisatie  achter de ware agenda te komen hoe de leiders te werk gaan of iets over de veranderingen die hun geliefden ondergaan en hoe die te begrijpen. Om de geheimhouding en de manipulatie in evenwicht te brengen zijn wij van mening dat individuen het recht hebben om te weten wat er gaande is en toegang hebben tot alle  leer van de BKWSU. Om het simpel te zeggen wij geloven niet dat de waarheid gebaseerd kan zijn op basis van leugens en dekmantels.

Nee, er is geen alternatieve religieuze agenda en zijn geen lid van een andere groep. Wij geloven in de vrijheid van meningsuiting, de rechten van de mens,  het recht op informatie en voor de maatschappij het ​​recht om dit te weten.

Brahma Kumaris “Raja Yoga” valt tegenwoordig binnen de categorie  van de New Age met o.a cursussen “positief denken”, “leven zonder stress” en anderen aangeboden door BKWSU. Veel mensen profiteren van deze ervaring. En inderdaad sommige mensen kunnen positief terugkijken op hun tijd als een student van de BKWSU nemen de goede dingen mee en zijn in staat verder te gaan met hun dagelijkse leven. Maar goed of fout de kern van de BKWSU doctrine en levensstijl zijn elementen identiek aan erkend sekte gedrag. Elementen die verborgen zijn voor het publiek en langzaam geïntroduceerd worden tijdens het proces van indoctrinatie.

Terwijl zij beweren 8.500 centra in 100 of meer landen te hebben is de overgrote meerderheid particulier eigendom en residentiële woningen en appartementen van volgelingen waarbij soms vele donaties worden gevraagd om voor de persoonlijke hypotheken te betalen. De Brahma Kumaris World Spiritual University is geen universiteit en is als zodanig niet geaccrediteerd maar Brahma Kumaris is een nieuwe religieuze beweging.

Omdat Nederland regels heeft voor het dragen van de titel Universiteit heet Brahma Kumaris in Nederland “Academie”.

De Brahma Kumaris is een strikt “Einde tijds” religie gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies tot de mensheid spreekt uitsluitend en alleen door middel van hun mediums.
Ze zijn geen Hindu en bevorderen ook niet het hindoeïsme noch onderwijzen ze originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. Ook in officiële documenten voor het verkrijgen van subsidies en ondersteuning van liefdadigheid instellingen. In plaats daarvan gebruiken ze wel de taal van die tradities, als ook van de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen, met hun eigen verborgen betekenissen, om geïnteresseerde aan te trekken en nieuwe aanhangers te werven en staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuiging en om de historische herziening te verbergen voor nieuwkomers om die geleidelijk de sekte in te trekken.
In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten wat een mogelijkheid is voor de organisatie om ongepaste invloed uit te oefenen op mogelijke volgelingen. Zij proberen een valse voorstelling van zaken te gebruiken om invloed in de samenleving te krijgen.
Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7.000.000.000+ mensen moeten sterven tijdens een op handen zijnde en wenselijke ‘Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren, zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen erven nu zo rond 2036 . Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die hemel kan worden bereikt door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan het leiderschap, die de wereld zal gaan regeren als keizers en keizerinnen.
In het bijzonder leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden “gezuiverd” door een onvermijdelijk nucleaire holocaust, waarin ze wetenschappers en militaire leiders inspireren en “ moed geven”.  Alle andere continenten behalve India, waar de BKWSU voorspelt te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden buitenstaanders.
De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot ‘vijand van de staat “door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996, en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een “totalitaire Cult” in Rusland.
Ze hebben gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke sekte verbergt. Niet alleen buitenstaanders zoals  politici, de Verenigde Naties en VIP’s worden misleid door de leiders. Maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid van cursussen wordt gebruikt om buitenstaanders binnen de sekte te trekken. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is.
In India en het buitenland heeft de Brahma Kumaris seksueel misbruik van kinderen op het hoofdkantoor, meerdere zelfmoorden van volgelingen, financiële corruptie en overtredingen aangaande immigratie de vervolging van kleine afsplitsingen van de groep willen verdoezelen en ontkennen. Sinds hun begin tijd in de jaren 1930 zijn ze beschuldigd van het verbreken van gezinnen en ze blijven praktijken zoals hypnose en massa huwelijken van maagden met hun god geest, met de eis dat hun ouders een bruidsschat meegeven en de rijkdom van de Indiase dorpsbewoners uitvoeren.
In India, Haryana’s financieel commissaris Sri RR Fuliya eiste onlangs een Centraal Bureau voor onderzoek naar de “cover up” van gevallen van moord en verkrachting.
Van 1932 tot na 1950 werd door de aanhangers van de religie hun financier miljonair Lekhraj Kripalani als God vereerd. Terwijl een groot aantal mislukte voorspellingen van het einde van de wereld terug te gaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, halverwege de jaren 1980, blijft de religie nog steeds grote rijkdom te vergaren en volhouden dat “destruction” zal plaatsvinden binnen 2 a 3 jaar. Deze eerdere mislukkingen zijn verborgen voor nieuwkomers en opnieuw herschreven terwijl de organisatie in toenemende mate financiering zoekt en zelfs de overheid benadert voor sponsoring van hun activiteiten. Brahma Kumaris heeft decennia lang hun “adviserende” status bij de Verenigde Naties sterk overdreven om zelf geloofwaardigheid te creëren en zijn daarvoor op de vingers getikt. De zekerheid bestaat dat de VN niets weet van de werkelijke doelstellingen/ agenda van de Brahma Kumaris.
De Brahma Kumaris zijn op grote schaal onderzocht door de academische wereld en  bovenstaande claims kunnen eenvoudig worden bevestigd.

Dergelijke organisaties moet niet worden toegestaan om nieuwe leden te werven en gezinnen te vernietigen zonder een volledige openbaarmaking van de ideologie die tot op de dag van vandaag voor het publiek verborgen is.

Maar dat is nu verleden tijd. Na jaren lang onderzoek en netwerken zijn in verschillende landen sleutels gevonden, deuren geopend, rookgordijnen opengetrokken, doofpotten leeg gegooid en onder het vloerkleed de boel opgeveegd en mogelijk zelfs levens gered door een wereldwijd onderzoek’s netwerk bestaande uit volgelingen, ex- volgelingen, leden van afsplitsing’s groepen, familie en vrienden van volgelingen allemaal met het dezelfde doel en dat is de waarheid achter deze organisatie onder de aandacht te brengen ter voorkoming van nog meer misbruik en het leed dat daarmee gepaard gaat.

Brahma Kumaris wordt verder uitgediept op deze website met onder andere:

»Geloof in de dreigende vernietiging van deze wereld door een onvermijdelijke nucleaire holocaust.

»Geloof in zichzelf als de enige ware boodschappers van God.

»Overtuiging dat God  alleen voor hen spreekt en  persoonlijk naar hun Indiase hoofdkwartier komt om te spreken via een medium.

»Fixatie op het aantrekken van VIPs, artiesten en overheidspersoneel om die te laten fungeren als “microfoons “  om de boodschap te versterken en geloofwaardigheid te creëren.

»Overdreven onderscheid tussen ” zuiver “ (hun leringen en activiteiten) en ” onzuiver “ (de rest van de wereld, morele normen en waarden)

»Overdreven gevoel van zelf-belang en superioriteit  (ze zijn de enige echte  brahmins, de kinderen van God), de rest van de wereld (Untouchables of  Shudras) De laagste van de laagste, de vieze on-zuivere.

»Geloof in een onrealistische kijk op de wetenschap, bijvoorbeeld alle tijd  bestaat binnen een cyclus en een eindeloos herhalen van een 5000 jarig tijdsbestek dus over 5000 jaar zit u weer in de zelfde stoel zitten en leest u dit zelfde bericht. Dinosaurussen bestonden 2500 jaar geleden, de wetenschapper hebben een fout gemaakt van een paar nullen.

»Een langzame en geleidelijke herschrijving van hun belangrijkste voorspellingen en overtuigingen als die falen.

»Onbetwistbare en onberekenbaar en een niet-democratisch leiderschap.

»Het onder druk vergaren van grote rijkdom gedoneerd door volgelingen.

»Volledige scheiding tussen-BK’s  en niet BK’s door volledige controle beginnende bij voorgeschreven voeding,  de veeleisende levensstijl en celibaat ook binnen het huwelijk.

»Het overdrijven van de “benarde situatie” waarin diegenen die de groep verlaten zich zouden verkeren;  “ hun tanden knarsen als het geluid van mosterdzaad” … “huilen tranen van bloed bij het vergaan van de wereld” etc.

Seksuele activiteit en intimiteit wordt gezien als de allergrootste zonde het is erger dan moord,  “het is als jezelf van de 5de verdieping van een hoog gebouw gooien”, wijzend op de confrontatie met een zeer strenge God op de Dag des oordeel’s.

»Geheimhouding, revisie en verhullen van de aard en het proces van de leer.

»Intense en langdurige sociale en psychische problemen van individuen na het verlaten van de organisatie.

De Brahma Kumaris moedigt volgelingen aan om;

»Geen gekookt voedsel te eten van onzuivere zielen, de  niet-volgelingen zoals de eigen verwanten. (zelfs niet van hun eigen moeder)

»Te onthechten van ouders en/of kinderen.

»Te scheiden van niet-BK partners en familie om niet nog meer  ‘karmische rekeningen’   te creëren wat een belemmering zou zijn om het “spirituele” BK pad te volgen.

Onder deze druk zijn individuen uiteindelijk bereid om alles opzij te zetten zelfs het zelf nadenken over dagelijkse dingen en geven hun  lichaam, geest en rijkdom, in totale overgave  over aan de wil van vooraanstaande leden van de BKWSU. De meeste van deze vooraanstaande leden zijn op geen enkele wijze professioneel getraind. Ondanks het continu rommelen met misschien wel de diepste niveaus van de menselijke ziel zijn veel van deze vooraanstaande leden  nooit verder gekomen dan de basis school en hebben geen professionele ervaring. Een senior BK claimde dat geschat wordt dat er in India  maar liefst 20.000 zogenaamde BK teacher’s zijn die geen enkele vorm van opleiding hebben gehad.  Hun curriculum en didactische methoden zijn te vergelijken met die van een basisschool of kinderdagverblijf waar volgelingen geinfantiliseerd worden als kleine kinderen.

In deze situatie staan individuen open voor manipulatie en de invloed van de groep en senioren. Belangrijke beslissingen in het leven van een volgeling worden genomen door BK leiders onder het mom van “Gods instructies”. Volgelingen nemen dit nieuwe extreme en onbewezen geloof onvoorwaardelijk aan in de hoop te worden aanvaard. Bij het falen van het geloof of  in het verliezen van het vertrouwen  van de zelf-verkozen senioren leiders  worden ex-leden  onherroepelijk zonder enige sociale steun of exit programma aan hun lot overgelaten.

Ex-BKs zijn vaak niet in staat of bereid om de hulp van familie of zelfs de hulp van professionals in te schakelen of te accepteren omdat die niet  dezelfde ervaring hebben. De kracht van de geest, de wil ontwikkeld door slecht uit te leggen ervaringen maken  ex-BK Raja Yogi’s zeer op zichzelf aangewezen, onthecht van de wereld en introvert.

De mentale training van de organisatie creëert wantrouwen voor  niet-BKS op een diep zelfs onderbewust niveau.  Alleen zij die  soortgelijke ervaringen hebben doorgemaakt kunnen wellicht  helpen om deze mentale training uit te leggen hun pijn delen en suggesties doen over hoe te overleven na een leven binnen deze organisatie.

Inhoud
De editor is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, vergissingen en onvolledigheden in de informatie op deze website en niet voor eventuele vergissingen die daaruit kunnen voortvloeien. Informatie is afkomstig uit verschillende bronnen.
Referenties en links
De editor is niet verantwoordelijk voor webcontent die is gelinkt aan deze site of waar op deze site naar wordt gelinkt. De editor heeft geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden de inhoud van deze site gebruiken.
Advertenties

3 gedachten over “Wat is BK Raja Yoga?

  1. Iedere vorm van yoga is sektair en heeft op lange termijn maar één doel nl.de persoonlijkheid en de wil van de adepten te vernietigen.Yoga eender welke is één grote leugen.Ik heb maar één raad voor yoga adepten:inpakken en wegwezen.

  2. Het eens hebben over de praktijk van de gedachten overdracht. Als er iemand toegang heeft tot je gedachten ( bewuste en onbewuste ) in de zo genaamde subtiele regionen ben je verloren. Ik ben er al 25 jaar weg maar tot op het moment nu wordt ik nog zeer zwaar bewerkt door die figuren. Ze bewerken je dag en nacht met meerdere tegelijk. Relaties,werk en alles persoonlijk vernielt door die zogenaamde heiligen.
    Steeds dezelfde werkwijze ze willen je volledig bezitten . Dat is een zeer zware vorm van geestelijk sadisme en de andere woorden zal ik maar niet vermelden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s