Is Brahma Kumaris een sekte?

De BKWSU identificeren als sekte

red

In plaats om het wiel opnieuw uit te vinden  is een verwijzing naar andere sites nodig om de handelswijze van sekten te verkennen. Hier kijken we naar sekten identificatiemiddelen en zien we  hoe ze betrekking hebben op de BKWSU. Typische  kenmerken omvatten: Totalitaire controle over de leden, elitair perspectief, eigendom van de openbaringen, psychologische manipulatie en misbruik van de leden, de exploitatie van de leden, en de bereidheid van leden om de organisatie blindelings te steunen tot aan het punt van een persoonlijke crisis.

De universele definitie van een sekte; 

Elke groep die een  piramide achtige structuur heeft met een autoritaire leider (persoon/personen) aan de top. De groep beweert dat hun leer de enige manier is om God te bereiken, Nirvana, het paradijs, en de enige echte waarheid, de enige weg naar het geluk enzovoorts en zal gebruik maken van  het hervormen van de gedachten of mind control technieken toepassen om controle te krijgen én te houden over hun volgelingen. 

BKWSU-structure

 De BKWSU heeft een hiërarchisch systeem met een duidelijke lijn.  Aan de top staan de BK  God Shiva en Brahma Baba (de geest van de in 1969 overleden stichter Dada Lehkraj) die spreekt via het medium  Gulzar. De ‘seniors’ worden  ‘Dadi’ (oudere zuster) genoemd.  De Dadis besturen de volgelingen via een netwerk van bevoorrechte leden. Om als lid, een voorkeurs positie te kunnen vergaren moet diegene voldoende ‘waardig’ zijn wat betekend: coöperatief zijn, gehoorzaam en volledig achter de Dadis en het systeem staan. Anders denkenden worden standaard gemarginaliseerd  en worden beschouwd als zij die een gebrek aan realisatie hebben en dat zij “worstelen” in hun relatie met hun God.  Er is ook een commissie dat op hoog niveau controle heeft. Deze commissie bestaat uit een aantal “senior Brothers”. De exacte rol van dit comité en de invloed daarvan wordt niet openbaar gemaakt. De leden van deze commissie werden/worden niet democratisch gekozen noch zijn zij verantwoording verschuldigd aan de  leden.  Zoals alle sekten baseert de BKWSU  hun levensstijl en praktijken op een geloofssysteem dat de basis vormt van hun “werkelijkheid”. Deze realiteit wordt gevormd in de gedachten (mind) van de leden door middel van een voortdurende indoctrinatie van “studie” en uren lange dagelijkse meditatie. De leden geloven dat zij de ware kinderen van God zijn die hij rechtstreeks en exclusief onderwijst via de dagelijkse (2 to 3 A4)  “Murli” (richtlijnen van God). Zij zijn van mening dat zij door hun relatie met God Shiva  worden gezuiverd van zonde en Nirvana bereiken wat zij de ‘Golden Age’ noemen. Zij zullen dan reïncarneren in de nieuwe wereld als goden en de wereld regeren wat het resultaat  is van de zuivere karma die zij op dit moment opbouwen door zich te onthechten van, relaties geld en eigendom en “service” te bieden aan de organisatie door middel van het werven van nieuwe leden via front-organisaties. De belangrijkste methode om ‘zuiver’ te worden is Raja Yoga meditatie wat betekent dat volgelingen zich enkel en alleen concentreren op  hun God Shiva,  Brahma en de ’spirituele kennis’ met uitsluiting van alle wereldse gedachten.  Een zeer doeltreffend systeem van indoctrinatie en mind control.

Andere herkenningstekens;

De groep heeft een elitaire opvatting over zichzelf in relatie tot anderen en een unieke status dwz zij zijn de enigen uitverkorenen en hebben de enige echte waarheid, alle anderen hebben het mis. ZIJ zijn de enigen die  leven volgens GODS WIL  en iedereen die anders denkt zijn de afvalligen.

Een kenmerk van de Brahma Kumaris filosofie is het idee dat zij een speciale groep van zielen zijn die voor eeuwig terug zullen keren naar God.  Alleen zij zijn de zielen die de hoogste staat van zuiverheid en spirituele kracht kunnen bereiken. Alleen zij  kunnen alle zielen van de wereld verlichting brengen en  de nieuwe Golden Age creëren waarin alleen zij zullen  heersen als keizers en keizerinnen.  De  BKWSU volgelingen beschouwen zichzelf als de meest gelukkige, fortuinlijke  zielen ter de wereld.  Alleen zij zijn de enigen die God werkelijk kennen, de waarheid kennen en alleen zij zijn degenen  die de wereld kunnen redden van al het verdriet. Alleen zij zijn degenen met het ware geloof, alle andere religies  zijn slechts een gedeeltelijke waarheid en bestaan voor de zielen die behoefte hebben aan dat soort “beperkte” ondersteuning wat de leider beschrijft als ‘het pad der duisternis.’

Ze zullen hun organisatie actief  promoten  en daarbij misbruik maken van persoonlijke rechten en vrijheden.  Dit misbruik kan worden toegepast op theologisch, spiritueel, sociaal en psychologisch gebied.

Het promoten van BKWSU als een grote spirituele organisatie die een unieke bijdrage kan leveren aan de mensheid is een belangrijk punt van de bezigheden van BKWSU.  Zij geven gratis cursussen, seminars en conferenties etc. en hebben meditatie centra draaiende te houden.  De leden nemen al dit werk ‘vrijwillig’ op zich als een manier om goede karma te creëren en zichzelf te zuiveren zelf tot aan volkomen uitputting met het doen van ‘service.’

BK volgelingen beginnen om 4 uur in de ochtend met een meditatie en zijn vanaf dat moment tot het einde van hun dag “bezet”.  Als een volgeling daar om wat voor reden niet aan kan voldoen  en de BK god  ‘vergeet’ wordt gezien als een teken van zwakte, een gebrek aan ‘fortuin’, gebrek aan herkenning van hun God of gebrek aan verantwoordelijkheid als een ‘kind’ van de BK God.  De gevolgen van het niet samen werken met de hiërarchie van de BKWSU om het verheven doel te kunnen bereiken brengen schuldgevoelens teweeg waardoor de  volgeling weer een minder waardige, zwakkere en lagere ziel is.  Gehoorzaamheid wordt gezien als een teken van kracht,  en zelfrespect, ongehoorzaamheid is slechte karma.  Het verlaten van de organisatie betekend eeuwige verdoemenis en eeuwig verlies.  De angst van volgelingen om te falen wordt aangeduid als een ” zoete angst ” en daarom een goede zaak. Als je maar bang bent.

Gedurende de tijd als volgeling van Brahma Kumaris worden  beloningen van zuiverheid, vrede, geluk en een koninkrijk in hun hemel beloofd, wat krachtig ondersteund wordt met teachings over mislukking en verlies. De hiërarchie neemt het zelfvertrouwen van de volgelingen in eigendom en manipuleren vervolgens met concepten van beloning en straf. De leden moeten belijdenis doen van hun “zwakheden” en twijfels bij de senioren, zogenaamd om die zwakheden te overwinnen maar die later tegen de volgeling gebruikt of misbruikt kunnen worden.

Uiteindelijk zal de leider invloed uitoefenen op alles wat een lid  denkt, zegt en doet.  Hoé ze hun tijd moeten doorbrengen en vooral met wié. Volgelingen wordt verteld om alle vroegere relaties, gehechtheden materiële dingen en geld af te zweren en behoren allen toe aan ‘Baba’ (God Shiva).  De BKWSU gebruikt allerlei vormen van misbruik  maar omdat het niet opvalt en uitgevoerd wordt  achter een  façade van ontferming, liefde  en welwillendheid ziet niemand  wat het werkelijk aan de hand is. (The Road to Hell Is Paved With Good Intentions)

Hoe ze dit doen?

De leider(s) beweren een speciale, exclusieve religie te openbaren en dat hun positie en gezag door God is gegeven.

 De  BKWSU is een hiërarchie van “uitzonderlijke zielen”  die  “Shrimat ” (de aanwijzingen van God) kunnen geven aan de gewone lagere leden.  Iemands hogere leeftijd binnen de organisatie wordt gezien als een teken van goede karma uit  een vorig leven, goede inspanningen voor de religie in het huidige leven, en van geluk.  Het suggereert dat iemands gradatie van yoga of verbintenis met hun God een hogere status geeft en men daarom in staat zou zijn om een speciale ‘aanrakingen’ van God te ontvangen en uiteindelijk ook een duidelijker inzicht zou hebben in wat God wil of verwacht van zijn  ‘kinderen’. Dus de senior is waardig genoeg om shrimat te geven en het leven van de volgelingen door manipulatie onder controle te houden onder het mom van zorg.

obeyZe geloven dat zij de enige ware weg zijn en heeft een kritische houding ten aanzien van de christelijke kerk en andere religies terwijl zij tegelijkertijd zichzelf en hun werk verheffen en de leiders verheerlijken.  

De BKWSU volgelingen geloven dat God rechtstreek is geïncarneerd in het lichaam van hun stichter Dada Lehkraj en hen persoonlijk “onderwijst”.  Van 1936 tot 1969 werd de religieuze filosofie van BKWSU  in dagelijkse preken bekend als Murlis, via God aan de stichter doorgegeven.  De Senioren worden geprezen als zijnde de engelen van god en als de hoogste en zuiverste zielen binnen de BK religie. Iedereen wordt gezien als goede ziel maar zonder het vermogen om de  zuiverheid en grootsheid zoals de Senioren die hebben te kunnen bereiken.

Zij gebruiken intimidatie (zij het subtiel) of psychologische manipulatie om de leden trouw en in het gelid te houden.  Dit zou kunnen door een vorm van bedreigingen van het meest verschrikkelijke onheil dat volgelingen te wachten staat als zij de BKWSU zouden verlaten. (de dood tijdens Armageddon van hun familie, kinderen en vrienden etc.)  Dit is een essentieel onderdeel van het mind control proces.

BK leden worden er voortdurend aan herinnerd dat de wereld binnenkort (binnen 2 tot 3 jaar en dat al 75 jaar lang) zal vergaan en de BKWSU verlaten zou de allergrootste fout zijn die de volgeling kan maken en zou leiden tot ‘duizend jaren lijden in één seconde’  als resultaat. Het wordt leden verteld om te breken met hun ‘oude wereld’ die ook bestaat uit familie, vrienden, carrière, geld, etc. want dat zou verbonden zijn met een leven van intens lijden en verdriet. BK Leden worden namens hun god geïnstrueerd door senioren  om zich uitsluitend te wijden aan hun nieuwe ‘spirituele’ leven.  Hun ‘zelfrespect’ is volledig gebaseerd om een toegewijd kind van God Shiva te zijn en senioren zonder vragen te stellen onvoorwaardelijk te gehoorzamen.  De senioren hebben de controle over het verstand en de harten van de leden.

Een eenvoudig voorbeeld van groeps manipulatie is Dadi Janki, nu hoofd van de BKWSU.  In 2006 werd bij velen bekend dat het toenmalige hoofd van de BKWSU Prakashmani ernstig ziek was en leed aan Alzheimer.  De Alzheimer van de Dadi creëerde enige verwarring in de gelederen om verschillende redenen en  Janki gebruikte de BK  filosofie om de leden terug in het gareel te krijgen.   Janki gaf een ontroerende en emotionele lezing en vertelde iedereen dat de tijd nabij is (dat betekent dat de wereld aan een einde komt) en al was Prakashmani nog zo ziek ze zou tot “het einde” blijven.  Plotseling werden alle twijfelaars ‘geïnspireerd’ zich te heroriënteren op hun persoonlijke toewijding voor de organisatie om zo snel mogelijk voor ‘het einde” totale zuiverheid te bereiken.  Als ze in die tijd niet zuiver zouden worden, zouden ze moeten lijden tijdens het laatste oordeel, straf krijgen en een lagere status in de nieuwe wereld.   Prakashmani overleed begin 2007.  Janki  werd hoofd van de organisatie en iedereen is de garantie van het einde der tijd die ze in haar lezing nadrukkelijk gaf al lang weer vergeten.

Van de leden wordt verwacht een aanzienlijke financiële steun te geven aan de groep (die eventueel wordt gecontroleerd) .  Een tiende zou kunnen worden verplicht of onder dwang geëist  en/of  alle bezittingen over te dragen aan de organisatie en gebruiken dwingende methoden en het inprenten van schuldgevoel bij degenen die niet hebben bijgedragen als onderdeel van hun ‘service’. Door gratis cursussen te geven geeft buitenstaanders het idee dat ze niet geïnteresseerd zijn in geld.

De BKWSU is een zeer rijke organisatie. Enorme sommen geld, onroerend goed, sieraden en andere activa zijn gedoneerd aan de organisatie.  Leden die overtuigd zijn van de leer van BKWSU geloven dat de wereld zal worden vernietigd en dat zij zullen regeren in het paradijs in de zeer nabije toekomst. Een nieuwe volgeling ervaart zijn begintijd bij BK als wat genoemd wordt  de ’honeymoon period’ van hun nieuwe leven en zullen worden aangemoedigd om alles aan de organisatie te schenken. In sommige gevallen zijn dit huizen, auto’s en bankrekeningen. De BKWSU predikt over het creëren van goede karma door geld te doneren en regelmatig worden volgelingen herinnerd  aan de noodzaak  om te doneren voor Gods doel/plan.

rollsHet is ongewoon om een nieuwkomer om geld te vragen.  Het publiek en belangstellenden wordt altijd verteld dat alle “service” van de BKWSU gratis is en dat de organisatie volledig wordt gefinancierd door vrijwillige donaties. De algemene perceptie van de buitenstaander  is dan ook dat de BKWSU niet geïnteresseerd is in geld. BK zelf vindt dat het bezit dat zij hebben juist een teken is van de integriteit van de organisatie en de donaties die zij hebben ontvangen een gevolg daarvan is. (In elk BK centrum staat  “Baba’s Box” voor  donaties)

 Er ligt grote nadruk op loyaliteit van de volgelingen in de Murli (aanwijzingen van God). Het leven van de leden zal volledig opgaan in de activiteiten van de groep.  Als gevolg van fysieke en emotionele uitputting hebben de leden weinig of zelfs geen tijd meer om nog voor zichzelf te denken. Dit is ook een essentieel onderdeel van het mind control proces.

Een dag begint dus met “Amrit Vela”, meditatie om 4 uur ’s morgens en is een van de ”Maryadas”. De Maryadas zijn de fundamentele leefregels die een goed lid moet naleven. In werkelijkheid is alleen iemand die deze regels naleeft een echt of reëel lid, student, en een ‘kind’ van de BK God. De lijst van Maryadas omvat onder andere het celibaat, óók binnen het huwelijk, vegetarisch dieet (zonder eieren, uien en knoflook) en de dagelijkse ochtend-klas (Murli klas).

Er wordt indien nodig  druk  uitgeoefend op de leden  om  aan deze Maryadas te voldoen om daarmee  loyaliteit aan de religie te tonen en om als volgeling serieus te worden genomen door de groep en met name door de senioren.  Maryadas en Shrimat dwíngt  de volgelingen om zich te gedragen in overeenstemming met de aanwijzingen van de BK God én de aanwijzingen van de senioren.  Het niet volgen Maryadas en Shrimat is een grote zonde en zeer slechte karma.

Brahma Kumaris vereist gehoorzaamheid, onderwerping en meegaandheid van hun volgelingen. Als ze niet bezig zijn met mediteren dan zullen zij worden bezig gehouden met ”service”.  Er is uiteindelijk geen ruimte meer voor de éigen vrije wil alleen loyaliteit, gehoorzaamheid en medewerking.  Het uiteindelijke effect is een bijna permanente staat van vermoeidheid en uitputting waardoor volgelingen weer makkelijker te beïnvloeden  zijn.

Er is een totale controle over bijna alle aspecten van het privé-leven van de leden. Deze controle kan rechtstreeks zijn via andere volgelingen of door constante herhalingen van de leringen over hoe je een echte volgeling moet zijn of gehoorzaam aan de leiders.

Volgelingen van BKWSU zullen altijd de senioren raadplegen voor raad en begeleiding bij alles wat ze doen.  Een goede student volgt Shrimat.  Zij zullen niet zelfstandig over hun eigen leven een besluit nemen zonder senioren te raadplegen en shrimat te krijgen.  Op deze manier wordt hun leven sterk beïnvloed door de senioren en tijdens dat proces komen senioren alle details van het leven van de volgeling te weten.  Een goede BK ‘student’ zal nooit het risico nemen om een fout te maken en dus nog meer ‘slechte karma’ te accumuleren hétzij door een senior niet eerst te raadplegen hétzij ongehoorzaam te zijn aan de Shrimat dat alle instructies bevat om (kort door de bocht)  geld te doneren, om afstand te nemen van familie en vrienden, het opgeven van een carrière en alleen voedsel te eten wat gekookt is door andere leden, geen televisie en films te kijken of  boeken en tijdschriften te lezen en  al het “wereldse” op te geven.

Eventuele afwijkende meningen of het in twijfel trekken van leer van de groep wordt sterk ontmoedigd.  Kritiek in welke vorm dan ook wordt gezien als rebellie. Er wordt  nadrukkelijk gewezen op autoriteit en van de leden wordt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping verwacht en dat wordt strak gehandhaafd.

Vragen of twijfels van een BK volgeling zijn het teken van een zwak intellect en dat de ziel onder invloed is van slechte karma uit het verleden (vorig leven) en is het bewijs voor de begane zonde.  De senioren mogen nooit worden tegengesproken of bekritiseerd want dat is het bewijs van “onwetendheid” van de volgeling.  Houdt iemand afwijkende meningen over de leer of/en de organisatie of/en de senioren dan  zal die uiteindelijk stelselmatig worden ‘weggewerkt’ en geëxcommuniceerd. De volgeling wordt ook hier weer verweten niet in staat te zijn geweest de gedachten van de ‘afwijkers’ om te turnen.

Leden zijn verplicht op een bepaalde manier hun loyaliteit te tonen aan de groep.  Dit zou kunnen in de vorm van roddelen over mede leden (inclusief familie) onder het mom om  hun ‘geestelijk welzijn’ te bevorderen.  Zij kunnen worden verplicht om opzettelijk te liegen (heavenly deception)  of geven hun leven op door het weigeren van een of andere vorm van medische behandeling.

In BKWSU tonen leden hun loyaliteit  door hun financiële steun, volledige toewijding door middel van service en gehoorzaamheid.  Ze moeten handelen volgens de regels en in het openbaar hun ‘Goddelijke kennis’ aan de ene kant verspreiden en aan de andere kant verbergen en geheimhouden, of erover liegen. Zij nemen het standpunt in dat zij een familie zijn, een goddelijke familie, de toekomstige goden, en worden geacht te handelen volgens de regels van deze ‘familie/. BKWSU leden weigeren geen medische hulp, wel wordt het slikken van vrij verkoopbare medicijnen afgeraden.

Pogingen om te vertrekken uit de groep of pijnlijke feiten onthullen over de groep kan gepaard gaan met bedreigingen.  Sommigen hebben een eed van loyaliteit en trouw uitgesproken of hebben een convenant ondertekend en voelen zich daardoor bedreigd.

De ervaringen van Ranjana en Sharad hebben aangetoond wat er kan gebeuren met de toestand van iemands geestelijk welzijn na het verlaten van de BKWSU.  Ze werden geïndoctrineerd in de overtuiging dat elke vorm van dissidentie een doodzonde is en dat ze daarmee zullen worden belast tot in alle eeuwigheid. Daarom wordt het systeem bijna nooit in twijfel getrokken door leden en wordt de status quo binnen de organisatie dus niet zo snel verstoord.   Ranjana en Sharad verlieten de BKWSU maar werden verpletterd door het geloofssysteem waarmee ze gemanipuleerd waren tijdens hun lidmaatschap en ondervonden een ernstige depressie dat uiteindelijk leed tot zelfmoord. Ook andere gevallen van zelfmoord zijn aan het licht gekomen.

De BKWSU heeft in het openbaar over het algemeen een ‘softe’  aanpak  gehandhaafd  voor álle problemen.  Zij hebben geen enkele vorm van nazorg voor degenen die vertrekken. Oud-leden kunnen worden aangemoedigd om terug te keren maar BKWSU raad aan om ex-leden met rust te laten zodat bestaande leden die proberen hen te helpen niet gevangen raken in twijfel en vervolgens òòk de groep verlaten. Ex-leden zijn vaak ernstig aangetast door schuldgevoelens zodat ze zelden vrijuit zullen spreken over hun ervaringen binnen de BKWSU, zelfs niet nadat ze zijn vertrokken of soms pas na lange tijd.

Overheids document Lijst van groepen die als sekten kunnen worden beschouwd 

Walliss, John (Sept 1999). “When Prophecy Fails: The Brahma Kumaris and the Pursuit of the Millennium(s)”.British Association for the Advancement of Science, Sheffield.

“In addition, they accuse the University hierarchy of actively censoring or altering murlis that could potentially undermine their privileged position or which ‘don’t suit their philosophy’. The ‘Special instruments’ (senior members are, they allege ‘constantly revising Murlis” to the extent that, for example, a passage from a 1969 murli referring to Shiva being unable to ‘mount a virgin’ was altered in the 1990 revised edition before being removed completely in the 1993 revision…” Dr. Walliss also notes that while the BKWSU was, “originally a reclusive, world-rejecting organization, over the last 30 years the Brahma Kumaris have begun a campaign of active proselytizing and international growth. Thus, whilst still retaining its original millenarianism, currently within the West the organization promotes itself as part of the New Age movement and emphasizes ideas around the issues of self-development, empowerment and personal success.” Finally, Dr. Wallis disputes BKWSU’s belief that Raja Yoga is the precursor to all world religions, including those that historically predate it. Specifically, “This is part of a lengthy answer to the question of how the University could claim that Raja Yoga is the precursor to and influence of world religions that historically predate it often by a few thousand years. Again, ‘Baba’ is cited as the source of ultimate authority.””

71 gedachten over “Is Brahma Kumaris een sekte?

 1. Wil even reageren op bovenstaand stuk. Vind dat de Brahma Kumaris in dit stuk toch erg wordt tekortgedaan en word afgeschilderd als een bedreigende sekte. Hiermee ben ik het niet eens. Ook ik heb 10 jaar geleden 2 jaar bij de BK alle cursussen gevolgd en ging dagelijks naar lezingen en meditaties. Ik zat zelf in een periode van verwarring waar ik erg op zoek was naar mijn identiteit. Had vele spirituele en mystieke ervaringen en er ging een nieuwe wereld voor mij open, waar ik nog steeds dankbaar voor ben

  ps heeft u mijn eerste stuk ontvangen want mijn mail liep vast
  anders vul ik bovenstaand verhaal nog even aan
  Hans van Beukering

  • Ja ik ben ook tussen 1986 en 1989 in de BK geweest 2 maal naar Maduban geweest , voor een oude vrouw gezeten waarvan beweerd werd dat Shiva en Brahma in die oude vrouw gingen zitten . Ik kreeg de Blessing overwinnaar van Maya, dit kwam in elk geval uit , Ik verliet de BK achteraf gezien de grootste Maya illusie is de BK zelf . pffff een cirkel van 5000 jaar die zich eindeloos herhaalt wat een bulshit .

 2. ZEER GEVAARLIJK – UIT EIGEN ERVARING
  Deze organisatie heeft zeker een zeer sterke impact op het leven van nieuwe leden. De manier waarop het celibaat, vegetarisme en vroege ochtend meditaties wordt gestimuleerd door de beweging is erg dwingend.
  Zonder zware schuldgevoelens weggaan is zeer moeilijk en een normaal leven opbouwen problematisch in de begin periode aangezien meestal alle banden met oude vrienden en familie ontmoedigd zijn.

 3. Persoonlijk ben ik 4 jaar naar de brahma kumaris gegaan. Daar heb ik ook contact ervaren met god Shiva. Mijn ervaring was in het begin positief.
  Ik heb er contact gekregen met geesten die dingenmij zeiden over hoe het
  verder zou gaan als ik bij de BKSA zou bli jven.
  Ik ben er weg gegaan omdat ik door het slaap gebrek niet goed verder kon leven en ook meer in het leven wil doen dan de hele dag aan god Shiva te denken.
  Sindsdien ik er uit ben gegaan ben ik heel erg lastig gevallen door geesteng uit de
  BKSA wereld en tot op heden.iIk slik nu medicijnen tegen stemmen (het is bij
  mij
  geen psychose) Alles wat hier bovenstaat klopt helemaal en het is ook precies wat mijn ervaring is. god Shiva is een afgod. Ik denk alles wat ze denken toch i
  niet uitkomt. Het is een sekte

  • Hey, dit is voor mij zeer herkenbaar van die stemmen. Dat komt omdat je met je bewust zijn in de regionen bent geweest. Vandaar nemen die geesten van de bk je bewustzijn over. Ikzelf ben er al 25 jaar weg en tot de dag van vandaag wordt ik nog steeds lastig gevallen en dit is zeer licht uitgedrukt. Het zijn de grootste geestelijke sadisten die er rondlopen in de wereld. Ik ken al hun methodes en manieren die ze toepassen op iemand. Ze mishandelen je daar in de regionen waar de gedachten overdracht plaatst vind continu . Het is een zeer bewust handelen van dat crapuul met als doel totale onderwerping aan bepaalde figuren. Ze hebben een zeer groot deel van mijn leven verwoest en dat zeer bewust
   Dag en nacht iemand bewerken om die persoon totaal te kraken puur voor hun ego en hun hoogmoed.Persoonlijk denk ik dat in de regionen niemand een god ervaart in geen enkele relatie. Die figuren laten je dingen doen die je normaal nooit zou doen.
   Het zijn monsters,geen vredelievende wezens die zogezegd het verdrag van de universele rechten van de mens onder tekenen.

   • Hi no way you,

    Ik wil graag in contact met je komen omdat mijn moeder in BK zit en ik haar eruit wil halen.
    Neem je aub contact op met onderstaand emaildres?
    Bedankt.

    Mvg,
    Sabrina

   • Bekijk dit eens over stemmen in je hoofd .. mind en nervous system control manipulatie doormiddel van beeldschermen en elektromagnetische velden.

 4. Ben het niet eens met bovenstaand stuk. Ook ik heb regelmatig de (gratis!) cursussen gevolgd en heb zelfs nieuwe mensen meegenomen maar nooit, maar dan ook nooit heb ik enig gevoel gehad dat ik ‘gevangen’ zat. Ik heb altijd de vrijheid gevoeld om er wel of niet naar toe te gaan. Heb ook nog nooit eerder zulke lieve mensen ontmoet en naar mijn mening doen ze dit in volle persoonlijke overtuiging en heb daar alleen maar bewondering. Ben al 2 jaar niet meer geweest maar ik weet dat ik er altijd welkom ben. De kritiek en benauwde en geindoctrineerde gevoelens die sommigen hebben zijn dan ook persoonlijk, ben ik van mening.

  • Ook ik ken de Bk al 30 jaar. Mijn ex.vrouw was er teacher. Tot ze een andere man ontmoette. Weg de Bk. en ik kon ook opkrassen. Als je een onafhankelijk denkende geest bent, dan heeft de Bk geen enkele invloed ook je. Het is dan een aanvulling en ik werd er rijker van. Zonder deze kennis had mijn leven armer geweest.Als je geen onafhankelijk denkend persoon bent, dan is de leer van de Bk erg aantrekkelijk en kan je leven gaan beheersen. Om van een sekte te spreken vind ik te ver gaan, maar je moet wel sterk in je schoenen staan om weerstand te bieden aan zoveel liefde. En dit is positief bedoelt.
   jan bienefelt

   • Haha echt waar. De alarmbellen gaan bij mij al rinkelen als ik zo’n bericht lees. Ik ken de BK niet maar kan nu al zeggen dat ik er niet heen zou gaan. Dus dankjewel voor je verborgen waarschuwings bericht.

 5. bij BK ben je volkomen vrij om wel of niet iets te doen, of weg te gaan of te blijven. Je wordt aangemoedigd om te handelen volgens eigen inzicht. Kan me helemaal vinden in wat Sylvia de Groot schrijft.

 6. Als je deze punten toepast op de bekende religies (joden islam christendom) dan vallen zij ook onder de term sekte. De term sekte stamt uit de Middeleeuwen toen men probeerde het volk te domineren tot een religie, en alles wat af wijkt van de heersende religie werd tot sekte bestempelt.
  Mvg bertus

 7. Ik ben in 1986 en in 1988 in India Maduban geweest en 5 jaar de meditaties ect gevolgd.
  Inderdaad kunnen voor beginners de Murli’s (het woord van God Shiv-Baba)die vroeg in de ochtend voorgelezen worden gevaarlijk zijn. Maar verder de meditaties en de kennis zijn voor mij van waarde geweest, en nog steeds.
  In ieder geval zijn de massa hypnose technieken ( dady Janki) door zovelen anderen ook vaak positief gebruikt .
  Robbert

 8. Waarom uitgaan van een soort vanzelfsprekende hulpeloosheid waarbij het lijkt alsof je voor alles afhankelijk zou zijn van mensen of dingen om je heen? Er is niks om je heen in die zin dat je alleen je eigen ervaringen kunt kennen die je vervolgens van betekenis of waarde voorziet. Het is te simplistisch om mensen of situaties aan te wijzen alsof zij de bron of oorzaak zouden zijn van jouw emoties of jouw situatie. De dominante wereldvisie is die van het wetenschappelijk materialisme en het zielige daaraan is het geloof in de waarachtigheid van de eigen waarnemingen waarbij we op zoek denken te moeten gaan naar oorzaken of schuldigen buiten ons om. Er is niks buiten ons om.

  Je kiest zelf voor de waarden die je wenst toe te kennen aan je eigen ervaringen en ervaringen zijn de enige “dingen” waarvan je kunt zeggen dat ze “echt” zijn (voor zover dat ertoe zou doen). Kwalificaties zoals “positief” en “negatief” bestaan niet in die zin dat het geen inherente eigenschappen zijn van voorwerpen of wezens die wij om ons heen denken waar te nemen. Wij ervaren alleen onze eigen ervaringen en we kiezen er vervolgens voor om daar bepaalde verhalen, een bepaalde mate van echtheid of betekenissen op te plakken terwijl een ervaring in wezen geen intrinsieke betekenis met zich meedraagt. Een ervaring komt niet met een vaststaande, bijbehorende waarde of betekenis hoewel we natuurlijk wel leren om verslaafd te zijn aan het idee dat onze inschattingen van iets ook echt bij dat voorwerp, die situatie of de persoon horen die we denken waar te nemen alsof er zoiets zou zijn als een “objectieve” 3D-realiteit waar we los van zouden staan.

  Een andere, eveneens zielige, overtuiging van het wetenschappelijk materialisme is de illusie dat je als objectieve waarnemer zou kunnen opereren, alsof je compleet los zou kunnen staan van de dimensie waar we een onlosmakelijk onderdeel van vormen zonder daarbij onherroepelijke invloed uit te oefenen op datgene wat we gericht waarnemen. Je neemt waar wat je verwacht waar te nemen en de zaken die zich ogenschijnlijk om je heen manifesteren zijn niets anders dan energetische condensaties of spiegels van het thema waar jouw zielenwezen zich mee bezig wil houden om te kunnen groeien naar eindeloos, oordeelloos bewustzijn.

  • Ga jij maar lekker spacen in je oordeellooss bewustzijn. Maar schijnbaar kun je nog wel oordelen over mensen die berichten hier hebben getikt. U begrijpt het gewoon heel goed.

   U tikt “Waarom uitgaan van een soort vanzelfsprekende hulpeloosheid waarbij het lijkt alsof je voor alles afhankelijk zou zijn van mensen of dingen om je heen?(” oke meneer, Wie gaat er van een zelfsprekende hulpeloosheid uit? Dat is U meneer of mevrouw met u oordeel.) ( u gebruikt zelf het woord “alles” in deze zin. Moet iemand of ik hier nog iets op tikken of ben je alweer bij kennis gekomen om zelf ook in te zien hoe dwaas u was toen u dit bericht tikte) Btw u getik is wel types 1 van een sekte ganger die in een beperkte wereld leeft.

   U tikt “De dominante wereldvisie is die van het wetenschappelijk materialisme en het zielige daaraan is het geloof in de waarachtigheid van de eigen waarnemingen waarbij we op zoek denken te moeten gaan naar oorzaken of schuldigen buiten ons om. Er is niks buiten ons om.” (Niks mis met een weterschappenlijke visie toch? Ik ben zeer dankbaar voor de wetenschap en ook dat er wetenschappers zijn die kunnen oordelen.) (meneer ik denk dat het heel goed is om te reflecteren op situaties en te oorzaken hoe die situatie’s zijn ontstaan en waarom die effect of ons of mensen hebben. volgens mij is dat een key element om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven)(de Schuld buiten ons zelf leggen, sommige dingen liggen nou eenmaal buiten ons zelf. je kan natuurlijk wel reflecteren en leren er anders mee om te gaan voor de volgende keer als je hersen niet helemaal ontwricht zijn maar er is iets buiten ons. Waarom tikt u dan als er niks is buiten u? Tikt omdat u uw eigen energetische condensatie iets wil duidelijk maken? Probeerd u een schim in uw hoofd iets duidelijk te maken doormiddel van dit bericht wat u tikte?)

   U typte”Een andere, eveneens zielige, overtuiging van het wetenschappelijk materialisme is de illusie” (dat is wel een behoorlijk oordeel die u hier aan het vellen bent niet? Waarom besteed u eigenlijk tijd om een bericht te tikken op een website waar waarschijnlijk relatief weinig mensen komen? Waarom blijft u niet in u oordeelloos bewustzijn? U lijkt een redelijk een zwart wit denker. ik zie alles toch wel wat genuanceerder. Dat u als oordeelloos bewustzijn het woord zielig gebruikt vind ik ook raar. Vind u u zelf zielig? zit u weer tegen u energetische condenstatie te typen. Het lijkt me toch dat u een bepaalde strijd met u zelf moet leven als u uw zelf als zielig bestempeld. Waar goed waarschijnlijk is het mijn kleinzinnigheid die nog niet op uw niveau van ervaren zit. Waarschijnlijk zit u gewoon al op een veel hoger niveau te leven en begrijp ik het gewoon nog niet. Ik ben ernog niet. ik oordeel te veel waarschijnlijk denk of niet?

   u tikt ook”Je neemt waar wat je verwacht waar te nemen en de zaken die zich ogenschijnlijk om je heen manifesteren zijn niets anders dan energetische condensaties of spiegels van het thema waar jouw zielenwezen zich mee bezig wil houden om te kunnen groeien naar eindeloos, oordeelloos bewustzijn.” ( Klinkt goed en ik ken dit gedachten goed wat u hier omschrijft denk ik wel maar het is gewoon te simpel en ik denk dat u niet heel veel verstand heeft over de volledige manifistatie van de mens, u zelf en de realiteit van de mensheid. En als ik u bericht lees klinkt het alsof u in een bubbel zit en niet leeft. Want als u echt alles zo goed had begrepen dan had je niet zo’n bericht uit het niks getikt) Misschien de onverwerkte condensatie van u ziel die hier even tot manifistatie kwam? of zoiets?.
   nou in iedergeval dank u wel voor u energetische condensatie. Ik heb me erwel weer even meer vermaakt.
   succes met u levenpad. OM SHANTI SHANTI SHANTI of hoe ik het ook wel eens zeg tegen mensen.

   “EEN FIJNE DAG “.

 9. Ik vind als ik de site herlees dat er heel veel waarheid in staat. Die mensen die heel kort bij de bksa zijn geweest hebben gewoon niet door wat voor verschrikkelijk lelijke secte dit is. Het is echt onvoorstelbaar slecht om de wereld te willen vernietigen in het voordeel van bksa leden.

  • Nicole, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je echt heel superkort bij BK geweest bent, aangezien je zegt dat BK de wereld wil vernietigen … overigens: de voorspelling dat de wereld compleet zou vergaan is niet geldig meer (van niemand, ook niet van Nostradamus en anderen) aangezien de wereld zich anders ontwikkeld heeft dan voorzien werd.

   • Nicole en Anoniem, ik weet vrij veel van BK (en ken de Indiase situatie) maar noem mijzelf liever een “vrije gelovige” of zo: ik neem mijn eigen individuele verantwoordelijkheid voor mijn eigen spirituele ontwikkeling. Ik weet vrij veel van BK en net als bij alle andere religies voel ik me niet thuis in een structuur van mensen regeltjes. (die ontstaan automatisch, op den duur) . Zo zie ik dat. Ik verkondig niet ‘De Waarheid”, houd me bezig met wat is “mijn waarheid”. Ik bestrijd dat BK een sekte is. Voldoet niet aan de criteria daarvoor. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jullie boos zijn op jezelf omdat je op een of andere manier meegegaan bent in iets waar je bij nader inzien toch niet achter staat. Maar ik geloof ook niet in slachtofferschap. Het is allemaal eigen keus. Voortgekomen uit een of andere behoefte.

  • Hallo Nicole, ik ken ook iemand die in BK in den haag zit en wil haar graag eruit hebben, zou je misschien contact met mij kunnen opnemen zodat ik je het eea kan vragen ? Alvast bedankt, mvg Sabrina

   • Mijn ervaring met de brahma kumaris heeft mij geleerd dat god shiva niet God is maar een entiteit.
    Het enge eraan vind ik dat hij de wereld wil vernietigen. Ik denk dat het onmogelijk is, want God bestaat
    en zal dat nooit laten gebeuren. Toen ik sóchtends naar de les ging werd mij verteld dat ik als ik langer zou
    blijven niet meer weg mocht gaan. Dat was wat ik ook niet prettig vond omdat ik aan het kijken was wat ik ervan vond.
    Je zou tegen die vriendin kunnen zeggen dat shiva niet God is en dat ze er nooit echt iets aan kan hebben. Vroeg of laat belemmert het haar in haar spirituele ontwikkeling. Want God houdt niet van afgoderij.
    Ik hoop dat ik je zo heb kunnen helpen. En als je nog vragen hebt of wat dan ook mag je mij emailen.
    de beste wensen van Nicole Dijkstra

   • Hi Nicole,

    zou je mij je emailadress kunnen mailen dan communiceert makkelijker aangezien ik een aantal vragen heb.
    Alvast bednakt voor je genomen moeite.

    Mvg,
    Sabrina

 10. Ik ken de bksa nu 16 jaar en het is mij heel duidelijk dat voor hun plannen zij de wereld willen vernietigen. Anders blijft er niets over van hun hele geloof.

  • Hallo Nicole, ik zit me suf te piekeren hoe je tot die conclusie gekomen kan zijn. Doofddoel van BK is vrede voor alles en iedereen. En dat moet bereikt worden op een geweldloze manier. Wat BK daartoe aanpakt is reflecteren op hoe we denken. We hebben geleerd heel destructief en afbrekend te denken. Dus zegt men: “vernietig de oude wereld” en dat betekent: verander je denken. Verander de wereld en begin bij jezelf. Ik vermoed dat jij deze boodschap letterlijk neemt terwijl hij figuurlijk bedoeld is en gaat over hoe wij zelf denken.

   • Ik vind jou wel naïef lees deze website bij “geheime” teachings. Ze denken echt dat de wereld vergaat binnenkort. Wat jij zegt klinkt heel mooi. Maar het zijn een stelletje gestoorden daarzo. Ik ben blij dat ik er niet bij ben gegaan. Er zijn zoveel mooi spirituele stromingen en ik geniet daar iedere dag van. Volgens mij is het een machtspelletje.

   • Ik denk dat pmmcur ergens in het Westen woont? BK heeft de originele “teachings” angstvallig verborgen gehouden voor het westen. De sekte heeft een “new Age” jasje aangetrokken maar dat wil niet zeggen dat de originele “teachings” verandert zijn. Het westen is een goede bron van inkomsten voor de BK in India. Ze maken misbruik van mensen met goede bedoelingen met New Age achtige mooispraak dat recht tegenover hun eigen geloof staat.

   • Dit is duidelijk een BK antwoord met een suikerlaagje. Zo heb jij het begrepen pmmcur, maar de werkelijke bedoeling van BK ligt anders. In het dagelijks leven noemen we dat een dubbele agenda. Ben je ook een BK?

 11. Wat een hoop geconditioneerde mensen hier, soms te lang bij BK rondgehangen..? (ben het wel met BK eens dat deze aardkloot zo langzamerhand eens aan Moeder Natuur moet worden teruggegeven; de mensheid is niet echt een verrijking, ja ok, behalve ik dan 😉

  • Je wilt gewoon jezelf zijn ,je ware aard. Maar eens binnen in die regionen begint de manupilatie en intimidatie. Ben er begonnen midden de jaren tachtig. Eerst wat positieve ervaringen die gewoon in je zitten. Maar dan .Ben in Londen,Kransberg en Madhubhan geweest. 1 keer en nooit meer. Vertrouw er niemand van als ze beginnen met de telepathie. En die god tja !!
   Leef je eigen kostbaar leven ,volgens je inzichten en ervaringen dan ben je meer tevreden met jezelf.

 12. Zelf ervaar ik de Brahma Kumaris ook als een sekte met allemaal zogenaamd poeslief doende mensen voornamelijk vrouwen waar ik kotsmisselijk van werd, word…nadat ik allerlei geestelijke problemen kreeg ben ik er uit gestapt uit deze sekte, zonder nazorg ooit te hebben ontvangen. Met name de leidster Louise Klaverweide heb ik nu nog slechte herinneringen aan, ze doet heel aardig en houdt steeds haar verkooppraatjes maar als je het daar dan niet over eens bent dan geeft ze niet thuis, echt nep spiritualiteit! Ook hun leerstellingen zoals dat de tijd cyclisch zou verlopen en elke vijfduizend jaar de hele wereldgeschiedenis zich letterlijk herhaalt klinken bezopen. Ook dat van die gouden tijd, zilveren tijd, koperen en ijzeren tijd is letterlijk gestolen van andere filosofieen en natuurlijk onzin!
  Al met al vind ik dat de overheid deze organisatie ivm gevaar voor de geestelijke volksgezondheid dient te verbieden en sluiten

  • Hi Michael,

   Ik wil graag in contact met je komen omdat mijn moeder in BK zit en ik haar eruit wil halen.
   Zou je mij kunnen mailen op onderstaand emaildres?
   Bedankt

   Groet,
   Sabrina

 13. Many comments were posted which i feel are over-reactive and overly- expressive.

  First of all BK is a non-profit global organization. It is present in 130+ countries. If it is really not good, how can it have so much presence across the world. All the above listed are the bad things portrayed by people who are not able to inculcate the the fundamental points told to students in BK. Its their bad luck.

  Then main fundamental thing in BK is you are a soul and not a body. Their teachings and all are wrt to the soul-consciousness.
  I dont think that you understood this properly. Else you wont not post this topic.
  If you dont understand then its your fault. Not theirs.

  If you feel somethings are not right, leave those things. However, there are several good things. Just take only those.
  Take the good and leave the rest. It’s in your mind. No one can force you to do this. Its you who can do so.

  Dont leave crap messages like this. If you are already in BK and then you left, its upto you. Just give the positive points you
  learnt from there and not negatives. Let some good souls get benefitted.

  • A human being is not only a soul but also has a body with its sexuality, longings, needs etc. aspects that the BK represses. If there was not sexuality and if you may not practise that drive because ‘the elements are filthy’ the BK members theirselves would not be on this planet.. I do not see many positive points of having been a BK member except for in that time I was meditating and not having sex at all women found me very attractive and made even avances to me…;-))
   I stay at the point that the BK is a dangerous for the mind organisation and should be forbidden.
   The fact that this is not done is that they keep a low profile in a time that people lost their selfconfidence and that it forms a kind of family feeling for those who do not have such good contacts within society and their own family…

   • Hi Michael,

    Are you a former BK or do you know someone who is in BK?
    I would like to get more information, you can contact me by email and I will reply asap.

 14. The brahma kumaris invade the world but they certainly are not really flourishing. There are relatively few members. 95 percent of
  the world have never heard of them. And above all god shiva is not God.

  • Hi Nicole,

   Zou je mij kunnen emailen, wil je nog wat vragen over BK.
   Hoe haal je iemand uit zo een beweging? Denk je dat gesprekken met exbk mensen zou helpen?
   Hoor graag van je.

   Mvg,
   Sabrina

  • Hi Nicole,

   Ik wil graag in contact met je komen omdat mijn moeder in BK zit en ik haar eruit wil halen.
   Je zei dat ik je kon mailen maar ik heb geen emailadres van je?
   Wil haar graag eruit halen maar weet niet hoe.

   Groet,
   Sabrina

 15. When I think about it the brahma kumaris is actually spiritism. It has nothing to do with God. It is doing idolatry and following a bad spirit. Allthough he looks nice.
  Wat je kunt zeggen over de Brahma kumaris is dat het spiritisme is en niets te maken heeft met het aanbidden van God. God zou nooit spiritisme doen.

 16. God spreekt via de harten van mensen en niet via mediums. Dat is spiritisme en niet goed in mijn optiek.
  Dat lijkt me gewoon de waarheid en daarom wil ik mensen waarschuwen. Maar ga gerust zelf kijken. Dat is wel leuk.
  Dan zie je hoe die mensen iedere week of twee weken naar hun spiritistische god shiva luisteren. Ik vind het gewoon
  compleet gestoord.
  Als je daar je leven aan wilt geven doe dat dan maar ik denk dat je dan verloren gaat!

 17. Het kan tijdelijk veel zelfkennis opleveren, en je wordt onder gedompeld in een roze wolk, maar neem het niet te serieus gebruik humor, en blijf bij je basic principes dan zullen ze veel waardering voor je hebben.
  Laat je dus niet gek maken, gevoelige zieltjes oppassen.

  Paul schouten
  Utrecht

 18. Ik kom nu zelf ook al een tijdje bij de brahma kumaris.. en ik kan me ook totaal niet vinden in het geen wat hier wordt beschreven.

  Als je dit leest is toch ieder geloof een sekte.. mensen bidden voor god om hem te bedanken voor het eten ( eten waar je zelf gewoon voor hebt gewerkt)..

  Op deze manier kan je over alles wat zeggen. haal de info er uit waar je iets mee kan en laat de rest links liggen.
  Ik heb namelijk niets met het woord god of whatever..

  En wat betreft alle kritiek over meditaties.. ik weet niet.. maar er zijn 1000ende wetenschappelijke artikelen geschreven over de positieve effecten van meditatie. Daarbij word de meditatie methode die wij bij brahma kumaris gebruiken ook gebruikt bij verschillende psychologische behandelingen. Dus het feit dat er zo negatief over wordt gesproken vind ik persoonlijk apart.
  Daarnaast is het bidden in bijv het christendom ook een vorm van meditatie, maar dit wordt wel sociaal geaccepteerd?

  • Nee niet alle geloofs stromingen zijn sektes.
   Al die 1000 wetenschappelijke meditatie artikelen worden echt niet door alle wetenschappers als wetenschappelijke bewezen.
   Ja jij vind het apart dat er negatief over meditatie wordt gesproken door bepaalde geleerden? Nou ik vind het apart dat mensen niet de negatieve en gevaarlijke kanten van meditatie zien. En ik vind het heel bijzonder dat er zo weinig door zo genaamde meditatie leraren over wordt gepraat.
   Kan mediatie je helpen, ja maar dat is niks spiritueels aan. Daarnaast kan meditatie als instrument gebruikt worden om mensen op een eenvoudige manier te beinvloeden? Ja.

   Wordt meditatie gebruikt om “leerlingen” ontvankelijk te maken. Ja.
   Wordt dit ontvankelijk maken op grote schaal door verschillende groepen gebruikt voor binding tot de groep. Ja.
   Hebben mensen door als ze beinvloed worden. 98% van de mensen Meestal niet. Nee.
   Hebben mensen door dat ze een steeds diepere binding aan gaan met mensen die ze eigenlijk niet kennen? Nee.

   Hebben mensen door als ze in een sekte zitten? Nee.
   Zijn er lerarenopleidingen die deze technieken gebruiken. Ja.
   Worden mensen als ze ontvankelijk zijn geïnstrueerd ja. Ook bijvoorbeeld om familie en vrienden te vertellen over de opleiding ect.

   Kun je praten met mensen die in een sekte zitten. Ja, maar rationeel denken zit er vaak niet meer bij. ze zitten zo vast in de leeropstelling /programmering van de sekte dat ze de waarheid af stoten door verschillende redenen bv omdat ze gedachtenloosheid hebben ervaren ja. Of omdat iemand helder horend is geworden door diepe meditaties elke dag van 50 min te doen. Of gedachtenloosheid zorgt ervoor dat ze geen goede verbinding met mensen kunnen aangaan en afstotend gedrag gaan vertonen. Of ze zien praten als een mindere manier van communicatie een lagere manier want de groep is telepathies met elkaaar geworden.

   Regelmatig hoor ik dat ze 1 of andere siddhi hebben ontvangen en daaardoor denken oh dit is het. Ik heb iets ontdekt. Niet begrijped dat je daardoor ook vertrikt kan raken in een groep die niet zuiver is. En de gedachte van de machthebber je over gaat nemen. Dit kan wordt als mensen die groep verlaten later als duivelse overname ervaren.

   Bijna altijd het zelfde patroon.
   Vandaag sprak ik een vrouw van 46 die naar ongeveer een uur en een kwartier praten mij vertelde dat ze had gezien dat een geamputeerd been weer was aangegroeid bij iemand die bij haar groep op bezoek kwam .
   En ze vertelde over de geheime orde op de wereld en dat je langer moet blijven en goed en stelselmatig moet mediteren en studeren zodat de leering goed in jou systeem kan dalen. Hoe meer en langer je blijft hoe meer haar groep kennis met js zou delen. want er was nog veel meer wat zij ook nog niet wist. Maar waar wel als ze goed bleef oefenen bij haar zou openbaren.

   Ontzichtbare hierarchy op aarde een leraar die jou daar in begeleid.
   Oke serieus ja? Zulke groepen moet je niet heen gaan.
   Daar liggen te veel gevaren. Maar goed mensen die al maanden inwijdings rituelen doen (wat eigenlijk wordt aangeboden als een les programma) stoten dit meesfal alweer gelijk af. Oh ja en sektes betekend niet dat je ze niet kunt verlaten. Meeste sektes kun je zo van weg lopen. En komt ook een einde aan als je het les certificaat behaald maar dan ben je ingewijd en zal je dus niks negatief nog zeggen over de sekte.

   Kan wel tijdje doorgaan voor je. Er zijn veel Sektes hoe meer je ervan weet hoe meer groepen je tegenkomt op heel veel verschillende hoeken onze maatschappij. Beinvloeding van mensen is big business en er zijnmensne die er een lekker zak centje mee verdienen of mensen die het nodig hebben omgewoon als een goed mens te worden gezien. Ook sektes hoeven niet altijd heel rijk te zijn.of lijken te zijn ect.

   Heel interessant onderwerp en misschien heeft iemand iets aan deze info.

   Iig zijn verschillende groepen nu de betekenis van Mindcontroll aan het verdraaien als dat het betekend dat iemand controle over de mind krijgt in een positieve zin. Maar de werkelijke betekenis is bedoeld in de negatieve zin. Dat iemand anders mindcontroll op jou toepast. Iemand anders krijgt invloed / controle op jou mind/denk aparaat. Zo spelen sektes in op een leerlingen. Dus als jou groep/school/kerk/mindfullnesstraining het woord mindcontrol begint te gebruiken om te laten blijken dat je bij hun cursus controle over je eigen mind krijgt en ze dat bv de lesstof of iets dergelijks benoemen dan kan ik je zeggen. Ga weg bij de groep of onderwijs instelling. Dit doen ze express om de leerlingen voor te bereiden om de ware betekenis van mind controll afte stoten en ga er dan maar uit dat deze groep mindcontrol op hun leden toepassen.

   Joejoe!

 19. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 20. Herken me niet in de kritiek over BK. Ben veel in Eindhoven bij BK geweest. Het is een enorme vredelievende organisatie die juist het eigen pad stimuleert, in het geheel geen dwang, daar ben ik zelf allergisch voor. Het heeft mij prachtige inzichten gegeven over universele liefde en vrede die mijn leven verrijken.

 21. I think people need to take a chill pill and put this stuff in perspective. BK offer a very positive way of meditating plus a religious / spiritual side that you can take or leave.

  Meditation is very healing and this is by far the biggest lesson you learn at any BK meeting. If you have a mind then you know where to draw the line. No one knows how the world will end or when.

  Shiva has some good powers and taking energy from these can be very helpful to each of us meditating.

  I do not recognise any of this scaremongering.

 22. Opgepast de Yogaschool Enschede heeft vele levens geruineerd. De eigenaar Patrick Ros als charmatische psychopaat in yogakleren. Deze man heeft in de afgelopen 20 jaar meerdere mensen als prooi genomen. school bestaat uit zo’n 300 leden en geven raja yoga opleiding progammas hatha en zwangersschaps yoga. Meneer Ros wie zich zelf als meester ziet. ontwapend zijn “leerlingen” door middel het yogasysteem en slaat dan toe. De ontwetende leerling begint de yoga opleiding en voelt zich steeds veiliger. Ze weten alleen niet waar ze eigenlijk in terecht komen en hebben de zelf kennis en levens ervaring nog niet om de gevaren te zien die op hele subtiel op hen wordt toegepast. Langzaam komen ze in een gezag gestructuur terecht. de leraren die les geven zijn blinde volgelingen en lijken oprecht aardig. Alleen zijn deze leraren ook blind om te zien wat er werkelijk gebeurd.
  Ik heb met 10 + slachtoffers van de yogaschool gepraat en meerdere oud leraren van de Yogaschool. Die bevestigen met verschillende verhalen 1 ding. Patrick Ros is van zijn padje gevallen en ziet zich zelf als the One. Op passief agressieve wijze sluipen ze in het bewustzijn van de leerlingen. Patrick Ros kan op bepaalde plekken niet overstraat door dat er een angst is voor vergelding door Kinderen van moeders die deze man het liefst wat aan doen. Er zijn mensen die na bij de yogaschool te zijn geweest en in aanraking zijn gekomen met Patrick Ros compleet van het padje zijn gegaan. door het onverwachte passieve agressieve gedrag van deze man. Dat de leraren van de yogaschool zijn gedrag niet door hebben of zijn gedrag door de vingers zien is ongelovelijk. Maar mensen die met narchisten te maken hebben gehad weten dat er altijd gevoelige mensen zijn die ten prooi vallen aan deze type mensen en die weten ook hoe meester een psychopaat/narchist om zich te camoufleren en te acteren als of ze van niks weten.
  Een man die een goed lopend bedrijf had hebben de controle compleet kwijt geraakt over bedrijf naar aanvaring met deze man. En er zijn waarschijnlijk veel meer van deze verhalen. Mensen echt waar pas op Yoga is iets heel moois mits bij je begeleid wordt door dde juiste persoon. besef goed.
  besef een zwaard kan een koning kronen maar ook iemands hoofd eraf slaan.
  Je kan mensen neerschieten met een machine geweer opstraat . Maar je kan ze ook hun vertrouwen winnen, ontwapenen doormiddel van de yamas en niyamas en meditatie en dan kan een sateprikker al dodelijk zijn. Alleen begrijpt het slachtoffer dan niet hoe een sateprikker zo dodelijk kon zijn. en als ze na jaren erachter komen wat er werkelijk is gebeurd zijn ze al weer jaren verder en is het leed al geschiet. Deze patrick Ros weet wat hij doet.
  Pas op Pas Op Pas op.
  Ga weg bij de yogaschool als je de kans hebt. Maar waarschijnlijk als je een sociaal netwerk in enschede had gehad had je waarschijnlijk al gehoord van de yogaschool en was je al gewaarschuwd.

 23. “”Het eens hebben over de praktijk van de gedachten overdracht. Als er iemand toegang heeft tot je gedachten ( bewuste en onbewuste ) in de zo genaamde subtiele regionen ben je verloren. Ik ben er al 25 jaar weg maar tot op het moment nu wordt ik nog zeer zwaar bewerkt door die figuren. Ze bewerken je dag en nacht met meerdere tegelijk. Relaties,werk en alles persoonlijk vernielt door die zogenaamde heiligen.
  Steeds dezelfde werkwijze ze willen je volledig bezitten . Dat is een zeer zware vorm van geestelijk sadisme en de andere woorden zal ik maar niet vermelden.””

 24. Ik bid voor alle mensen die door hun menselijkheid of goede intenties vast zijn komen te zitten in een leer…. die hun bewust maken van het menselijk systeem en daardoor denken de waarheid in pacht te hebben. De duivel treft men op plaatsen waar je het niet verwacht. De duivel probeert zich in de harten van de mens te nestelen en heeft daar ontelbare manieren voor. Pas op waar je je aan overgeeft. Pas op met hiërarchische systemen. In de yoga scholen, kerken, tempels, bedrijven, families ect. Overal waar je gaat en vrede ervaart, ervaart een gevaar. Wees daar bewust van. Alles is constant in beweging.

 25. Hmm interesant verhaal.. ik volg zo nu en dan wat online van ze.. veel sprak mij wel aan. het is niet dat ik nu hellemaal gekluisterd ben ben door hun theorieën.. ik vond veel er wel leerzaam uit alleen wat mij stoorde was het karma verhaal.. over hoe verkeerde dingen denken verbonden zit aan karma.,.. ik ben eigenlijk ook een tijdje niet geweest.. online.. ben bijv ook een 2 jaar lid geweest van een kerk ben er van af gestapt omdat ik mijzelf het allemaal niet zag doen en mij enorm stoorde en irriteerde aan het volgen van een verhaal dat ik diep van binnen niet geloofde . ik stap overal uit wat mij niet aanspreekt het heeft mij verder ook niet achtervolgd. . intuitief heb ik het dan wel door, oke dit is niet wat ik wil .. gewoon vrij zijn. dus ergens had mijn ini mini gevoel wel door dat ik mij terecht stoorde aan het karma verhaal. denk dat therapie mij ook veel geholpen heeft de gewone westerse therapie heeft mij geholpen. dat blijft steeds mijn basis.. en daar zit geen karma of geloof verhaal achter. meer dat je leert om te gaan met hoe het leven is. maar ook veel verwerkt . en ook hoe ik anders mijn leven kan invullen. of gezonder handelen..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s